Auto's:

Mazda 2: Deactiveringsschakelaar van voorpassagiersairbag - SRS airbags - Belangrijke veiligheidsuitrusting - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Deactiveringsschakelaar van voorpassagiersairbag

Mazda 2 / Mazda 2 - Instructieboekje / Belangrijke veiligheidsuitrusting / SRS airbags / Deactiveringsschakelaar van voorpassagiersairbag

WAARSCHUWING

De voorpassagiersairbag niet onnodig deactiveren: Onnodig uitschakelen van de voorpassagiersairbag is gevaarlijk. Als de airbag onnodig wordt uitgeschakeld, zal de voorpassagier niet de extra beveiliging van de airbag kunnen ontvangen. Dit kan ernstig letsel met mogelijk dodelijke afloop veroorzaken.

Behalve bij het installeren van een kinderzitje op de voorpassagierszitting, de deactiveringsschakelaar van de airbag niet in de stand OFF zetten.

Deactiveringsschakelaar van voorpassagiersairbag

De deactiveringsschakelaar voor de voorpassagiersairbag dient gebruikt te worden wanneer een kinderzitje op de voorpassagierszitting wordt geïnstalleerd om de voor- en zij-airbags en ook het systeem van de veiligheidsgordelvoorspanner van de voorpassagierszitting buiten werking stellen.

Wanneer het contact op ON wordt gezet, gaan beide indicatielampjes van de deactiveringsschakelaar van de voorpassagiersairbag branden, ongeacht de stand van de deactiveringsschakelaar van de voorpassagiersairbag. Het indicatielampje gaat na een bepaalde periode uit en gaat vervolgens aan/uit afhankelijk van de condities zoals aangegeven in onderstaande tabel.

Deactiveringsschakelaar van voorpassagiersairbag Werkingstoestand van voorpassagiersairbag/zij-airbag, veiligheidsgordelvoorspanner van voorpassagierszitting Indicatielampje van de deactiveringsschakelaar van de voorpassagiersairbag
OFF stand

Deactiveren
ON stand

Gereed

Deze worden na een korte periode van tijd uitgeschakeld

 

OPMERKING Laat de deactiveringsschakelaar van de voorpassagiersairbag door een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur inspecteren wanneer een van deze gevallen zich voordoet:
  • Het indicatielampje van de deactiveringsschakelaar van de voorpassagiersairbag gaat niet gedurende een bepaalde periode branden wanneer het contact op ON gezet wordt.
  • Het indicatielampje van de deactiveringsschakelaar van de voorpassagiersairbag gaat niet na een korte periode van tijd uit wanneer het contact op ON gezet wordt (deactiveringsschakelaar van de voorpassagiersairbag staat in de stand ON).

Schakelaarstanden

Controleer alvorens te gaan rijden altijd met de hulpsleutel of de deactiveringsschakelaar van de voorpassagiersairbag in de juiste stand staat al naargelang uw vereisten.

WAARSCHUWING

Laat de sleutel niet in de deactiveringsschakelaar van de voorpassagiersairbag zitten: Onbedoeld uitschakelen van de deactiveringsschakelaar van de voorpassagiersairbag is gevaarlijk. Bij een ongeluk zal de voorpassagier niet goed beveiligd zijn. Dit kan ernstig letsel met mogelijk dodelijke afloop veroorzaken. Gebruik om onbedoeld uitschakelen te voorkomen voor het bedienen van de deactiveringsschakelaar van de voorpassagiersairbag altijd de hulpsleutel die bewaard wordt in de zenderbehuizing die op dat moment gebruikt wordt. Plaats na het deactiveren van de airbag de hulpsleutel terug in de zenderbehuizing. Op deze manier blijft de sleutel niet in de deactiveringsschakelaar van de voorpassagiersairbag zitten.

 

OPMERKING Plaats na het bedienen van deactiveringsschakelaar van de voorpassagiersairbag de hulpsleutel terug in de zenderbehuizing.

UIT

De voorpassagiersvoorairbag, zij-airbag en veiligheidsgordelvoorspanner van voorpassagierszitting zijn buiten werking.

Overschakelen naar de OFF positie

  1. Steek de sleutel in de deactiveringsschakelaar van de voorpassagiersairbag en draai de sleutel rechtsom totdat de sleutel naar OFF wijst.
  2. Verwijder de sleutel.
  3. Kijk of het airbag-uitgeschakeld indicatielampje blijft branden wanneer het contact op ON staat.

De voor- en zij-airbags van de voorpassagierszitting en ook het voorspannersysteem van de veiligheidsgordels blijven uitgeschakeld totdat de deactiveringsschakelaar van de voorpassagiersairbag naar de stand ON gedraaid wordt.

AAN

De voorpassagiersvoorairbag, zij-airbag en veiligheidsgordelvoorspanner van voorpassagierszitting zijn in werking. Activeer het systeem enkel wanneer op de voorpassagierszitting geen kinderzitje is geïnstalleerd.

Overschakelen naar de ON positie

  1. Steek de sleutel in de deactiveringsschakelaar voor de voorpassagiersairbag en draai de sleutel linksom totdat de sleutel naar ON wijst.
  2. Verwijder de sleutel.
  3. Kijk of het airbag-uitgeschakeld indicatielampje blijft branden wanneer het contact op ON staat. Het airbag-uitgeschakeld indicatielampje gaat na een korte periode van tijd uit.
Zie ook:

Toyota Yaris. Persoonlijke voorkeurs- instellingen
Systemen met mogelijkheden voor persoonlijke voorkeursinstellingen Uw auto is voorzien van verschillende elektronische functies die naargelang uw persoonlijke voorkeur kunnen worden ingesteld. ...

Skoda Fabia. Wagensystemen
CAR - Wageninstellingen Inleiding Geldt niet voor het infotainment Blues. In het menu CAR kunnen ritgegevens en wageninformatie worden getoond en enkele wagensystemen worden ingesteld. Op fabrie ...

Auto's: