Auto's:

Mazda 2: Berichten ontvangen en
beantwoorden (alleen beschikbaar
bij telefoons die compatibel zijn
met e-mail/SMS) - Bluetooth handsfree - Audioset
[Type B (aanraakscherm)] - Interieurvoorzieningen - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Berichten ontvangen en beantwoorden (alleen beschikbaar bij telefoons die compatibel zijn met e-mail/SMS)

Mazda 2 / Mazda 2 - Instructieboekje / Interieurvoorzieningen / Audioset [Type B (aanraakscherm)] / Bluetooth handsfree / Berichten ontvangen en beantwoorden (alleen beschikbaar bij telefoons die compatibel zijn met e-mail/SMS)

SMS (Korte Berichten Service) berichten en e-mail die ontvangen wordt door aangesloten apparatuur kunnen gedownload, weergegeven en afgespeeld (door het systeem uitgelezen) worden.

Ook kunnen antwoorden gemaakt worden op telefoonoproepen en berichten in de ontvangen berichten.

Downloaden van berichten In totaal kunnen 20 nieuwe berichten van aangesloten apparatuur gedownload en weergegeven worden.

OPMERKING Voor e-mail kunnen voor elk account 20 berichten worden gedownload.

(Automatisch downloaden) De instelling "Autom. download Email" (E-mail) of "Autom. download SMS" (SMS) moet aan zijn. Wanneer de Bluetooth eenheid is aangesloten op het apparaat, worden berichten automatisch gedownload.

Zie Communicatie-instellingen

(Handmatig downloaden) Wanneer de instelling "Autom. download Email" (E-mail) of "Autom. download SMS" (SMS) uit is, dient het bericht aan de hand van onderstaande procedure te worden gedownload.

1. Selecteer het pictogram op het thuisscherm voor het tonen van het Communicatiescherm.

2. Selecteer of om het Postvak In te tonen.

3. Selecteer .

4. Het downloaden gaat van start vanaf de mobiele telefoon.

OPMERKING
  • Als bijlage verstuurde gegevens worden niet gedownload.
  • Berichten tot 1 kilobyte (e-mail)/ 140-bytes (SMS) kunnen worden gedownload.
  • Voor elk apparaat wordt een berichtenlijst samengesteld.
  • Als de aangesloten apparatuur niet overeenkomt met MAP 1.0, wordt voor het downloaden het AT commando gebruikt. Het gedownloade bericht geeft aan dat dit reeds is gelezen.
  • Het is mogelijk dat het downloaden met gebruik van het AT commando niet functioneert afhankelijk van de aangesloten apparatuur.

Ontvangen van berichten

(Methode 1) Wanneer een apparaat een bericht ontvangt, wordt een bericht-ontvangen mededeling getoond. De instelling "Email informatie" (E-mail) of "SMS informatie" (SMS) moet aan zijn.

Zie Communicatie-instellingen.

Selecteer en toon het bericht.

(Methode 2)

1. Selecteer het pictogram op het thuisscherm voor het tonen van het Communicatiescherm.

2. Selecteer en toon de nieuwe berichtenlijst voor e-mail en SMS.

3. Selecteer het bericht dat u wilt tonen.

De volgende pictogrammen worden getoond op het onderste gedeelte van de details op het bericht. De pictogrammen die kunnen worden gebruikt verschillen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

Pictogram Functie
Toont het Communicatiemenu.
Toont het Postvak In.
Geeft een bericht weer.

Wanneer dit opnieuw wordt geselecteerd, wordt de weergave tijdelijk stopgezet.

Toont het vorige bericht.
Toont het volgende bericht.
Beantwoordt alleen de afzender van het huidige getoonde bericht.

Selecteer de zin op het getoonde antwoordscherm en selecteer de zin die u wilt terugsturen uit de voorgeprogrammeerde berichten.

Selecteer .

(Alleen e-mail) Beantwoordt alle leden met inbegrip van CC.

Selecteer de zin op het getoonde antwoordscherm en selecteer de zin die u wilt terugsturen uit de voorgeprogrammeerde berichten.

Selecteer .

Belt de persoon die het bericht heeft verstuurd.

Het is afhankelijk van het apparaat mogelijk dat voor e-mail deze functie niet werkt.

Wist een bericht.

De berichten die in een apparaat zijn opgeslagen worden eveneens gewist.

 

OPMERKING In totaal drie voorgeprogrammeerde berichten kunnen worden geselecteerd.

Voorbeeld van gebruik (verifieer ongelezen e-mail)

1. Selecteer het pictogram op het thuisscherm voor het tonen van het Communicatiescherm.

2. Selecteer om het Postvak In te tonen.

Voorbeeld van gebruik

3. Selecteer het ongelezen bericht dat vetgedrukt wordt getoond.

4. De details van het bericht worden getoond en beantwoorden van het bericht, bellen of afspelen kan worden uitgevoerd.

Veranderen van het account dat u wilt tonen (Alleen e-mail)

1. Selecteer .

2. Selecteer het account dat u wilt tonen. Alleen de berichten voor het geselecteerde account worden in het Postvak In getoond.

Bewerken van voorgeprogrammeerde berichten

1. Selecteer het pictogram op het thuisscherm voor het tonen van het Communicatiescherm.

2. Selecteer .

3. Selecteer .

4. Selecteer het voorgeprogrammeerde bericht dat u wilt bewerken. Het toetsenbordscherm wordt getoond.

5. Wanneer het bericht wordt ingevoerd en wordt geselecteerd, wordt het bericht als een voorgeprogrammeerd bericht opgeslagen.

OPMERKING
  • Selecteer het pictogram om de taal te wijzigen.
  • Selecteer het pictogram om over te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.
  • Selecteer het pictogram om terug te keren naar het vorige scherm zonder de bewerking op te slaan.
Zie ook:

Skoda Fabia. Android Auto
Inleiding Een verbinding opbouwen is alleen mogelijk met een ondersteund extern apparaat met de geïnstalleerde Android Auto-applicatie. Door de verbinding van het externe apparaat met Android Aut ...

KIA Rio. Waarschuwingssignalen
Alarmknipperlichten De alarmknipperlichten dienen ervoor om de overige weggebruikers te waarschuwen om extra voorzichtigheid in acht te nemen bij het naderen, inhalen of passeren van uw a ...

Auto's: