Auto's:

Mazda 2: Aan/uit/Volume/
Geluidsregelaars - Audioset
[Type A (niet-aanraakscherm)] - Interieurvoorzieningen - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Aan/uit/Volume/ Geluidsregelaars

Aan/uit/Volume/Geluidsregelaars

Installatie AAN/UIT

Zet het contact op ACC of ON. Druk op de aan/uit/volumeknop om de audioinstallatie in te schakelen. Druk nogmaals op de aan/uit/volumeknop om de audioinstallatie uit te schakelen.

Afstelling van het volume

Draai de aan/uit/volumeknop om het volume af te stellen. Draai de aan/uit/ volumeknop rechtsom om het volume te verhogen en linksom om het volume te verlagen.

Afstelling van het audiogeluid

1. Druk op de menutoets ( ) voor het kiezen van de functie. De gekozen functie zal op de display worden aangegeven.

2. Draai de audioregelknop om de gekozen functies als volgt af te stellen:

Aanduiding Instelwaarde
Linksom draaien Rechtsom draaien
AF *1 (Instellen van de alternatieve frequentie (AF)) Uit Aan
REG *1 (Instellen van het regionaal programma (REG)) Uit Aan
ALC (Automatische afstelling van het volume) Niveau verlagen Niveau verlagen
BASS (Lage tonen) Afname van de lage tonen Toename van de lage tonen
TREB (Hoge tonen) Afname van de hoge tonen Toename van de hoge tonen
FADE (Volumebalans voor/ achter) Verplaatsing van het geluid naar voren Verplaatsing van het geluid naar achteren
BAL (Volumebalans links/ rechts) Verplaatsing van het geluid naar links Verplaatsing van het geluid naar rechts
BEEP (Audiobedieningsgeluid) UIT AAN
BT SETUP *2 Selecteer modus
12HR24HR (12-uur/24-uur tijdsinstelling) 12HR (Knippert) 24HR (Knippert)

*1 Met radio data systeem (RDS)
*2 Afhankelijk van het model is het mogelijk dat deze functie niet beschikbaar is.

OPMERKING Als de display gedurende enkele seconden niet wordt bediend, keert deze terug naar de vorige display. Voor het terugstellen van de lage tonen, hoge tonen, fade en balans, de menutoets () gedurende 2 seconden ingedrukt houden. Het apparaat geeft een pieptoon en " CLEAR " wordt getoond.

AF (Instellen van de alternatieve frequentie (AF)) * De AF functie van het Radio Data Systeem (RDS) kan op aan of uit worden ingesteld.

Zie Radio data systeem (RDS) .

REG (Instellen van het regionaal programma (REG)) * De REG functie van het Radio Data Systeem (RDS) kan op aan of uit worden ingesteld.

Zie Radio data systeem (RDS)

ALC (Automatische afstelling van het volume) De automatische niveauregeling (ALC) regelt automatisch het audiovolume overeenkomstig de rijsnelheid. Naarmate de rijsnelheid hoger wordt, neemt het volume toe. ALC heeft ALC OFF en modi ALC LEVEL 1 tot 7. ALC LEVEL 7 is het maximale niveau tot waarbij het volume kan toenemen. Selecteer de modus al naargelang de rijomstandigheden.

BEEP (Audiobedieningsgeluid) De instelling voor het werkingsgeluid bij het indrukken en vasthouden van een toets kan gewijzigd worden. De begininstelling is ON. Stel in op OFF om het werkingsgeluid uit te schakelen.

BT SETUP modus * Muziek en andere audio zoals spraakdata die zijn opgenomen op draagbare audioapparatuur en mobiele telefoons die op de markt verkrijgbaar zijn en uitgerust zijn met de Bluetooth verzendfunctie kunnen beluisterd worden door middel van draadloze signaaloverdracht via de luidsprekers van de auto. Deze apparatuur kan met behulp van de BT SETUP modus geprogrammeerd worden in de Bluetooth eenheid of gewijzigd worden.

12HR 24HR (12-uur/24-uur tijdsinstelling) Door het draaien van de audioregelknop wordt de display overgeschakeld tussen 12 en 24-uur kloktijd

Zie ook:

Skoda Fabia. Care Connect-diensten
Proactieve service  afb. 11 Toetsen en controlelampje van de Care Connect-diensten De proactieve service dienst geeft u een overzicht van de technische toestand van uw wagen en over verei ...

Toyota Yaris. Overige functies
■ Schakelen tussen buitenluchtmodus en recirculatiemodus Draai de draaiknop voor de luchttoevoer. Selecteer om naar de recirculatiemodus te schakelen. Selecteer om naar de buitenlucht ...

Auto's: