Auto's:

KIA Rio: Waarschuwingslampjes - Waarschuwings- en controlelampjes - Kenmerken van uw auto - KIA Rio - InstructieboekjeKIA Rio: Waarschuwingslampjes

AANWIJZING - Waarschuwingslampjes Controleer nadat de motor aanslaat of alle waarschuwingslampjes uit zijn.

Eventuele lampjes die nog branden, kunnen op een storing duiden.

Waarschuwingslampje AIRBAG

Dit lampje gaat branden:

Waarschuwingslampje veiligheidsgordel

Dit waarschuwingslampje attendeert de bestuurder erop dat de veiligheidsgordel niet is vastgemaakt.

❈ Zie voor meer informatie "Veiligheidsgordels" in hoofdstuk 3.

Waarschuwingslampje parkeerrem en remvloeistofniveau

Dit lampje gaat branden:

Als het remvloeistofniveau in het reservoir te laag is:

 1. Rijd voorzichtig naar de kant van de weg en breng de auto op een veilige plaats tot stilstand.
 2. Schakel de motor uit en controleer het remvloeistofniveau direct. Laat indien nodig remvloeistof bijvullen (zie voor meer informatie "Remvloeistof" in hoofdstuk 8). Controleer alle onderdelen van het remsysteem op lekkage. Rijd niet met de auto als er een lekkage is gevonden, als het waarschuwingslampje blijft branden of als de remmen niet goed werken.

  In dat geval adviseren we u de auto te laten vervoeren naar een officiële Kiadealer en daar te laten controleren.

Diagonaal gescheiden remsysteem

Uw auto is uitgerust met een diagonaal gescheiden remsysteem. Dat betekent dat als er in een van de remcircuits een probleem optreedt, u de auto met het overgebleven remcircuit tot stilstand kunt brengen.

Als er een van de remcircuits is uitgevallen, wordt de slag van het rempedaal groter en moet er meer druk op het rempedaal worden uitgeoefend om de auto tot stilstand te brengen.

Verder zal in dat geval de remweg toenemen.

Schakel bij een defect in het remsysteem terug om sterker op de motor af te remmen en breng de auto op een veilige plaats tot stilstand.

WAARSCHUWING - Waarschuwingslampje parkeerrem en remvloeistofniveau Rijden met een auto waarvan het waarschuwingslampje brandt, is gevaarlijk. Als het waarschuwingslampje parkeerrem en remvloeistofniveau blijft branden terwijl de parkeerrem niet aangetrokken is, kan dit duiden op een te laag remvloeistofniveau in het reservoir.

In dat geval adviseren we u de auto te laten controleren door een officiële Kia-dealer.

Waarschuwingslampje ABS

Dit lampje gaat branden:

Waarschuwingslampje EBD

Deze twee waarschuwingslampjes gaan tijdens het rijden gelijktijdig branden:

WAARSCHUWING - Waarschuwingslampje EBD Als het waarschuwingslampje ABS en het waarschuwingslampje parkeerrem en remvloeistofniveau gelijktijdig branden, werkt het remsysteem niet normaal en kan er dus een onverwachte en gevaarlijke situatie ontstaan bij plotseling remmen.

Vermijd in dit geval hard rijden en plotseling remmen.

Wij adviseren u uw auto zo snel mogelijk te laten controleren door een officiële Kia-dealer.

 

AANWIJZING - Waarschuwingslampje EBD Als het waarschuwingslampje ABS al dan niet in combinatie met het waarschuwingslampje parkeerrem en remvloeistofniveau brandt, werken de snelheidsmeter, de kilometerteller en de dagteller mogelijk niet. Bovendien kan het waarschuwingslampje EPS gaan branden en kan de benodigde stuurkracht toe- of afnemen.

In dat geval adviseren we u de auto zo snel mogelijk te laten controleren door een officiële Kia-dealer.

Waarschuwingslampje elektronische stuurbekrachtiging (EPS) (indien van toepassing)

Dit lampje gaat branden:

Controlelampje motormanagement (MIL)

Dit lampje gaat branden:

OPMERKING - Controlelampje motormanagement (MIL) Wanneer u met een brandend controlelampje motormanagement (MIL) blijft doorrijden, kan schade aan de emissieregelsystemen ontstaan. Dit kan een nadelige invloed hebben op de rijprestaties en/of het brandstofverbruik.

 

OPMERKING - Benzinemotor Wanneer het controlelampje motormanagement (MIL) gaat branden, kan de katalysator beschadigd zijn.

Hierdoor kan het motorvermogen teruglopen.

In dat geval adviseren we u de auto zo snel mogelijk te laten controleren door een officiële Kia-dealer.

 

OPMERKING - Dieselmotor Wanneer het controlelampje motormanagement (MIL) knippert, duidt dit op een storing in de regeling van de inspuithoeveelheid, hetgeen kan resulteren in teruglopend motorvermogen, motorlawaai en schadelijke uitlaatgasemissies.

In dat geval adviseren we u het motorregelsysteem te laten controleren door een officiële Kiadealer.

Waarschuwingslampje laadsysteem

Dit lampje gaat branden:

In het geval van een storing in de dynamo of het laadsysteem:

 1. Rijd voorzichtig naar de kant van de weg en breng de auto op een veilige plaats tot stilstand.
 2. Schakel de motor uit en controleer of de dynamoriem onvoldoende spanning heeft of is gebroken.

  Als de dynamoriem goed is afgesteld, bevindt het probleem zich in het laadsysteem.

  In dat geval adviseren we u de auto zo snel mogelijk te laten controleren door een officiële Kia-dealer.

Oliedruklampje

Dit lampje gaat branden:

Als de oliedruk van de motor te laag is:

 1. Rijd voorzichtig naar de kant van de weg en breng de auto op een veilige plaats tot stilstand.
 2. Schakel de motor uit en controleer het motoroliepeil (zie voor meer informatie "Motorolie" in hoofdstuk 8). Vul indien nodig olie bij wanneer het peil laag is.

  Neem zo snel mogelijk contact op met een officiële Kia-dealer en laat uw auto daar controleren als het waarschuwingslampje na het bijvullen blijft branden of als er geen olie beschikbaar is.

OPMERKING - Oliedruklampje

 • Als de motor niet direct wordt uitgeschakeld nadat het oliedruklampje is gaan branden, kan er ernstige motorschade ontstaan.
 • Als het oliedruklampje blijft branden terwijl de motor draait, kan er sprake zijn van ernstige motorschade of een ernstig defect. In dat geval:
  1. Breng de auto op een veilige plaats tot stilstand.
  2. Schakel de motor uit en controleer het motoroliepeil.

   Vul indien nodig olie bij tot het juiste niveau.

  3. Start de motor weer. Zet de motor direct weer uit als het waarschuwingslampje blijft branden. In dat geval adviseren we u de auto te laten controleren door een officiële Kia-dealer.

Waarschuwingslampje motoroliepeil (indien van toepassing)

Het waarschuwingslampje motoroliepeil gaat branden wanneer het motoroliepeil moet worden gecontroleerd.

Controleer als het lampje gaat branden het motoroliepeil zo snel mogelijk en vul indien nodig motorolie bij.

Gebruik een trechter en giet de aanbevolen olie daar voorzichtig doorheen.

(Hoeveelheid olie: ongeveer 0,6 L ~ 1,0 L) Gebruik alleen de voorgeschreven motorolie (zie "Aanbevolen smeermiddelen en hoeveelheden" in hoofdstuk 9).

Vul niet te veel motorolie bij, zorg dat het oliepeil niet boven het merkteken F op de peilstok komt.

AANWIJZING

 • Als u na het bijvullen van de motorolie ongeveer 50 km rijdt, gaat het waarschuwingslampje uit.
 • Zet het contact binnen 10 seconden 3 keer aan en uit, het waarschuwingslampje gaat dan onmiddellijk uit. Wanneer u echter het waarschuwingslampje uit zet zonder motorolie bij te vullen, gaat het lampje weer branden nadat u ongeveer 50 km hebt gereden.

 

OPMERKING We adviseren u uw auto zo snel mogelijk door een officiële Kiadealer laat nakijken als het lampje continu blijft branden nadat u motorolie hebt bijgevuld en ongeveer 50 km hebt gereden. Zelfs als het lampje niet gaat branden als de motor is gestart, moet de motorolie regelmatig worden gecontroleerd en bijgevuld.

Waarschuwingslampje laag brandstofniveau

Dit lampje gaat branden: Als de brandstoftank bijna leeg is.

Als de brandstoftank bijna leeg is: Vul zo snel mogelijk brandstof bij.

OPMERKING - Waarschuwingslampje laag brandstofniveau Doorrijden met een brandend waarschuwingslampje voor een laag brandstofniveau of een lager brandstofniveau dan 0 of E op de brandstofmeter, kan leiden tot overslaan van de motor en beschadiging van de katalysator (indien van toepassing).

Waarschuwingslampje lage bandenspanning (indien van toepassing)

Dit lampje gaat branden:

❈ Zie voor meer informatie "Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)" in hoofdstuk 7.

Dit waarschuwingslampje blijft branden nadat het ongeveer 60 seconden heeft geknipperd, of het gaat herhaaldelijk knipperen met intervallen van ongeveer 3 seconden:

❈ Zie voor meer informatie "Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)" in hoofdstuk 7.

WAARSCHUWING - Uw auto veilig tot stilstand brengen

 • Het TPMS waarschuwt niet voor ernstige en plotselinge schade aan de banden veroorzaakt door externe factoren.
 • Als de auto instabiel aanvoelt, haal dan onmiddellijk uw voet van het gaspedaal, trap het rempedaal licht in en breng uw auto op een veilige plaats tot stilstand.

Waarschuwingslampje brandstoffilter (dieselmotor)

Dit lampje gaat branden:

❈ Zie voor meer informatie "Brandstoffilter" in hoofdstuk 8.

OPMERKING - Waarschuwingslampje brandstoffilter

 • Als het waarschuwingslampje brandstoffilter brandt, kan het motorvermogen (rijsnelheid en stationair toerental) afnemen.
 • Als u blijft rijden met een brandend waarschuwingslampje, kunnen bepaalde motoronderdelen (inspuitventiel, common rail, hogedruk-brandstofpomp) beschadigd raken. In dat geval adviseren we u de auto zo snel mogelijk te laten controleren door  een officiële Kia-dealer.

Waarschuwingslampje automatische noodstopassistent (AEB) (indien van toepassing)

Dit controlelampje gaat branden:

Waarschuwingslampje te hoge snelheid (indien van toepassing)

Dit lampje gaat knipperen:

Hoofdwaarschuwingslampje

Dit controlelampje gaat branden:

 Dit controlelampje gaat branden:

Als er geen waarschuwing meer nodig is, wordt het hoofdwaarschuwingslampje uitgeschakeld.

Waarschuwingslampje uitlaatsysteem (DPF) (dieselmotor)

Dit waarschuwingslampje gaat branden:

Als dit waarschuwingslampje knippert na het uitvoeren van de procedure (op dat moment wordt op het display een waarschuwingsmelding weergegeven), raden we u aan het roetfiltersysteem te laten controleren door een officiële Kia-dealer.

OPMERKING - Dieselmotor met roetfilter (indien van toepassing) Als u langdurig blijft doorrijden met een knipperend DPFwaarschuwingslampje, kan het roetfiltersysteem beschadigd raken en het brandstofverbruik toenemen.

Waarschuwingslampje open portier (indien van toepassing)

Dit waarschuwingslampje gaat branden: Als een portier niet goed gesloten is.

Waarschuwingslampje open achterklep (indien van toepassing)

Dit waarschuwingslampje gaat branden: Als de achterklep niet goed gesloten is.

Waarschuwingslampje ruitensproeiervloeistof (indien van toepassing)

Dit waarschuwingslampje gaat branden:

Zie ook:

Mazda 2. Beperkingen van de SRS airbag
Bij ernstige botsingen zoals die hierboven beschreven onder "Criteria voor SRS airbag activering" zal de betreffende SRS airbaguitrusting geactiveerd worden. Echter bij bepaalde botsingen bestaa ...

Skoda Fabia. Controlelampjes
Inleiding voor het onderwerp Handrem Remsysteem Gordelwaarschuwingslampje voor Automatische afstandsregeling (ACC) Stuurbekrachtiging ...

Auto's: