Auto's:

KIA Rio: Voorwaarden voor de werking van het 
ISG-systeem - ISG (Idle stop & go) - Rijden met uw auto - KIA Rio - InstructieboekjeKIA Rio: Voorwaarden voor de werking van het ISG-systeem

KIA Rio / KIA Rio - Instructieboekje / Rijden met uw auto / ISG (Idle stop & go) / Voorwaarden voor de werking van het ISG-systeem

Het ISG-systeem schakelt onder de volgende omstandigheden in:

ISG (Idle stop & go)

AANWIJZING

  • Als het ISG-systeem niet aan de voorwaarden voor werking voldoet, wordt het ISG-systeem uitgeschakeld.

    Het lampje in de toets ISG OFF gaat branden.

  • Als het lampje blijft branden, moeten de voorwaarden voor werking worden gecontroleerd.

Deactiveren van ISG-systeem

ISG (Idle stop & go)

 Storing ISG-systeem

Het systeem werkt mogelijk niet wanneer:

ISG (Idle stop & go)

Het gele controlelampje AUTO STOP () in het instrumentenpaneel blijft branden nadat dit gedurende 5 seconden geknipperd heeft en het lampje in de ISG OFF-knop gaat branden.

AANWIJZING

  • Als het lampje in de ISG OFF-knop niet uit gaat wanneer u opnieuw op de ISG OFF-knop drukt of als het ISGsysteem continu niet goed blijft werken, raden we u aan contact op te nemen met een officiële Kia-dealer.
  • Wanneer het lampje in de ISG OFFknop brandt, gaat het mogelijk uit nadat u maximaal twee uur hebt gereden met een snelheid van ongeveer 80 km/h en de aanjager in een lagere stand dan stand 2 hebt ingesteld. Als het lampje in de ISG OFF-knop ondanks deze procedure blijft branden, raden we u dan zo snel mogelijk contact op te nemen met een officiële Kia-dealer.

 

AANWIJZING Als u de ISG-functie wilt gebruiken, moet eerst de accusensor gedurende ongeveer 4 uur worden gekalibreerd met het contact uitgeschakeld. Schakel vervolgens de motor 2 of 3 maal in en uit.

 

WAARSCHUWING Als de motor zich in de modus Idle Stop bevindt, kan hij weer worden gestart zonder tussenkomst van de bestuurder.

Schakel de motor uit door het contact in de stand LOCK/OFF te zetten, de contactsleutel te verwijderen alvorens de auto te verlaten of een handeling uit te voeren in de motorruimte.

Zie ook:

KIA Rio. Door de eigenaar uit te voeren onderhoudswerkzaamheden
Onderstaande controles dienen volgens het aangegeven interval uitgevoerd te worden om een veilige en betrouwbare werking van de auto te garanderen. Neem bij bijzonderheden zo spoedig mogeli ...

Mazda 2. Gebruik van de USB modus
Type Afspeelbare gegevens USB modus MP3/WMA/AAC/OGG bestand USB 3.0 apparatuur wordt door deze installatie niet ondersteund. Het is mogelijk dat andere apparatuur evenee ...

Auto's: