Auto's:

KIA Rio: Ruiten - Kenmerken van uw auto - KIA Rio - InstructieboekjeKIA Rio: Ruiten

Ruiten

 1. Schakelaar ruitbediening bestuurdersportier
 2. Schakelaar ruitbediening passagiersportier
 3. Schakelaar ruitbediening achterportier (links)*
 4. Schakelaar ruitbediening achterportier (rechts)*
 5. Ruiten openen en sluiten
 6. Automatische ruitbediening* (ruit bestuurdersportier)
 7. Blokkeerschakelaar ruitbediening*

* indien van toepassing

AANWIJZING In een koud en nat klimaat werken de elektrisch bedienbare ruiten mogelijk niet door bevriezingsverschijnselen.

Elektrisch bedienbare ruiten

Om de ruiten elektrisch te kunnen bedienen moet het contact in stand ON staan. Ieder portier is voorzien van een schakelaar voor de bediening van de desbetreffende ruit.

De bestuurder beschikt echter over een blokkeerschakelaar waarmee de ruitbediening van de schakelaars op de overige portieren uitgeschakeld kan worden.

De ruiten kunnen worden bediend tot ca.

30 seconden nadat het contact in stand ACC of LOCK is gezet of de contactsleutel is verwijderd. Als de voorportieren echter zijn geopend, kunnen de ruiten niet worden bediend als de sleutel uit het contact wordt verwijderd. (indien van toepassing)

Als het raam niet gesloten kan worden omdat het geblokkeerd wordt door voorwerpen, moet u deze voorwerpen verwijderen en het raam sluiten.

AANWIJZING Wanneer tijdens het rijden de achterruiten geopend zijn of het schuif- /kanteldak (gedeeltelijk) geopend is, ondervindt u mogelijk hinderlijk windgeruis. Dit is normaal en kan worden verminderd of verholpen door het volgende te doen. Wanneer windgeruis optreedt terwijl een achterruit geopend is of beide achterruiten geopend zijn, kunt u beide voorruiten een paar centimeter laten zakken. Wanneer u windgeruis ondervindt terwijl het schuif-/kanteldak geopend is, kunt u het dak een iets sluiten.

 

WAARSCHUWING Breng geen accessoires aan in de buurt van de ramen. Deze kunnen de klembeveiliging verstoren.

Ruiten openen en sluiten

Ruiten

Het bestuurdersportier beschikt over een hoofdschakelaar, waarmee alle ruiten van de auto kunnen worden bediend.

Druk de desbetreffende schakelaar aan de voorzijde in of trek deze omhoog om een ruit te openen of te sluiten tot het eerste zware punt (5).

Automatische ruitbediening (indien van toepassing)

Ruiten

Door de schakelaar kortstondig in te drukken of omhoog te trekken tot de tweede stand (6), wordt de ruit automatisch geopend of gesloten, zelfs als de schakelaar wordt losgelaten.

Om de ruitbeweging te stoppen, kan de schakelaar kortstondig in tegenovergestelde richting worden bediend.

Als de elektrisch bedienbare ruit niet goed werkt, kan de elektrische ruitbediening als volgt worden gereset:

 1. Zet het contact in stand ON.
 2. Sluit de ruit van het bestuurdersportier en houd de schakelaar van de ruit nog minstens 1 s omhoog nadat de ruit volledig gesloten is.

Ruiten

Klembeveiliging

Als er tijdens de opwaartse beweging van de ruit een voorwerp of lichaamsdeel tussen de ruit en het portier komt, wordt de extra weerstand opgemerkt door het systeem en zal de ruit stoppen.

Vervolgens zal de ruit ongeveer 30 cm zakken, zodat het voorwerp kan worden verwijderd.

Als de ruit weerstand ondervindt terwijl de schakelaar ruitbediening omhooggetrokken blijft, stopt de omhooggaande beweging van de ruit en zakt de ruit ongeveer 2,5 cm.

Als de schakelaar opnieuw omhoog getrokken wordt binnen 5 s nadat de ruit automatisch naar beneden is gegaan, zal de klembeveiliging niet werken.

AANWIJZING De klembeveiliging voor de portierruit werkt alleen als de automatische sluitfunctie wordt geactiveerd door de schakelaar geheel omhoog te trekken.

De klembeveiliging werkt niet als de ruit handmatig, met de schakelaar van de ruitbediening in de eerste stand, wordt bediend.

 

WAARSCHUWING Controleer altijd of er niets tussen de ruit en het portier aanwezig is alvorens een ruit te sluiten om letsel en schade aan de auto te voorkomen. Als een voorwerp met een diameter kleiner dan 4 mm tussen de ruit en de sponning terechtkomt, wordt de extra weerstand mogelijk niet opgemerkt, waardoor de klembeveiliging niet werkt.

 

WAARSCHUWING De klembeveiliging werkt niet wanneer de elektrische ruitbediening wordt gereset.

Zorg dat lichaamsdelen of voorwerpen veilig weggestoken zijn voordat een ruit wordt gesloten. Zo voorkomt u letsel of schade aan het voertuig.

Blokkeertoets ruitbediening (indien van toepassing)

Ruiten

OPMERKING

 • Open of sluit telkens maar één ruit tegelijk. Anders kan de elektrische ruitbediening beschadigd raken. Hierdoor zal bovendien de zekering langer meegaan.
 • Probeer nooit tegelijkertijd de hoofdschakelaar voor de ruitbediening in het bestuurdersportier en de afzonderlijke schakelaar voor de ruitbediening in tegengestelde richting in te drukken. In dat geval stopt de ruit en kan deze niet meer worden geopend of gesloten.

 

WAARSCHUWING - Ruiten

 • Laat kinderen NOOIT zonder toezicht achter met de sleutels in de auto terwijl de motor draait.
 • Laat een kind NOOIT zonder toezicht achter in de auto. Ook zeer jonge kinderen kunnen per ongeluk de auto in beweging zetten, bekneld raken tussen de portierruiten of zichzelf of anderen letsel toebrengen.
 • Controleer altijd zorgvuldig of er zich geen armen, handen of andere belemmeringen in de buurt bevinden voordat een ruit gesloten wordt.
 • Laat kinderen niet met de ruitbediening spelen. Laat de blokkeerschakelaar voor de ruitbediening in de stand VERGRENDELD (ingedrukt) staan. Het onbedoeld bedienen van een ruit kan vooral bij kinderen tot letsel leiden.
 • Steek tijdens het rijden de armen en het gezicht niet naar buiten.

Handmatig bedienbare ruiten

Ruiten

Om de ruit te sluiten of te openen draait u de ruitslinger rechtsom of linksom.

WAARSCHUWING Controleer voordat een ruit gesloten wordt of er zich geen armen, handen of andere lichaamsdelen in de buurt van de ruitopening bevinden.
Zie ook:

Toyota Yaris. Kindersloten achterportieren (alleen 5-deurs uitvoeringen)
Het portier kan niet vanaf de binnenzijde van de auto worden geopend wanneer het kinderslot is geactiveerd. Ontgrendelen Vergrendelen Hierdoor wordt voorkomen dat kinderen per ongeluk de ...

Mazda 2. Afstemmen
De radio beschikt over de volgende afstemmingsmethoden: Afstemming door middel van handbediening, zenderaftasting, scan, voorkeuzekanalen en automatische geheugenopslag. De gemakkelijkste manie ...

Auto's: