Auto's:

KIA Rio: Automatisch verwarmings- en ventilatiesysteem - Voorruit ontdooien en ontwasemen - Kenmerken van uw auto - KIA Rio - InstructieboekjeKIA Rio: Automatisch verwarmings- en ventilatiesysteem

Binnenzijde voorruit ontwasemen

Voorruit ontdooien en ontwasemen

 1. Zet de aanjagerknop in de gewenste stand.
 2. Stel de gewenste temperatuur in.
 3. Druk op de toets voorruitontwaseming ().
 4. Op basis van de omgevingstemperatuur zal de airconditioning automatisch worden ingeschakeld en zullen de stand BUITENLUCHT en een hogere aanjagersnelheid worden gekozen.

Als de airconditioning, de stand BUITENLUCHT en de hogere aanjagersnelheid niet automatisch worden ingeschakeld, druk dan op de desbetreffende knoppen.

Als stand () geselecteerd wordt, wordt de aanjagersnelheid automatisch verhoogd.

Buitenzijde voorruit ontdooien

Voorruit ontdooien en ontwasemen

 1. Zet de aanjager in de hoogste stand (geheel naar rechts).
 2. Stel de temperatuur in op maximaal.
 3. Druk op de toets voorruitontwaseming ().
 4. Op basis van de omgevingstemperatuur zal de airconditioning automatisch worden ingeschakeld en de stand BUITENLUCHT worden gekozen.

Als stand wordt geselecteerd, wordt de aanjagersnelheid automatisch verhoogd.

Ontwasemfunctie

Om de kans op beslaan van de binnenkant van de ruit tot een minimum te beperken, wordt de luchttoevoer of de airconditioning automatisch afgestemd op omstandigheden als het inschakelen van stand () of (). Voer de volgende handelingen uit om de ontwasemfunctie uit te schakelen of te activeren.

Verwarmings- en ventilatiesysteem, handbediend

Voorruit ontdooien en ontwasemen

 1. Zet het contact in stand ON.
 2. Zet de luchtcirculatieknop in de stand ONTWASEMEN ().
 3. Druk de luchttoevoertoets binnen 3 seconden minimaal 5 keer in.

Het controlelampje in de luchttoevoertoets knippert driemaal. Dit geeft aan dat de ontwasemfunctie is uitgeschakeld of dat is teruggekeerd naar de geprogrammeerde status.

Als de accu te ver ontladen raakt of losgekoppeld is geweest, is de ontwasemfunctie standaard ingescha-keld.

Automatisch verwarmings- en ventilatiesysteem (indien van toepassing)

Voorruit ontdooien en ontwasemen

 1. Zet het contact in stand ON.
 2. Druk op de toets voorruitontwaseming () om de stand ONTWASEMEN te kiezen.
 3. Houd de aircotoets (A/C) ingedrukt en druk de luchttoevoertoets ten minste 5 keer in binnen 3 seconden.

Voorruit ontdooien en ontwasemen

Het aircodisplay knippert 3 keer. Dit geeft aan dat de ontwasemfunctie is uitgeschakeld of dat is teruggekeerd naar de geprogrammeerde status.

Als de accu te ver ontladen raakt of losgekoppeld is geweest, is de ontwasemfunctie standaard ingeschakeld.

Automatisch ontwasemingssysteem (alleen voor verwarmings- en ventilatiesysteem, indien van toepassing)

Het automatische ontwasemingssysteem verkleint de kans op het beslaan van de binnenzijde van de voorruit doordat de aanwezigheid van vocht aan de binnenzijde van de voorruit automatisch gesignaleerd wordt en er meer lucht naar de voorruit kan worden geblazen.

Het automatische ontwasemingssysteem werkt als de AUTO-modus ingeschakeld is.

Voor Europa

Als uw auto is uitgerust met een automatisch ontwasemingssysteem, zal dit systeem automatisch geactiveerd worden als aan de voorwaarden is voldaan.

Wanneer het automatische ontwasemingssysteem vocht aan de binnenzijde van de voorruit automatisch signaleert, kan er meer lucht naar de voorruit worden geblazen.

Als u echter het automatische ontwasemingssysteem wilt uitschakelen, houdt de toets voorruitontwaseming langer dan 3 seconden ingedrukt.

Het "ADS OFF"-symbool wordt getoond op het display van het verwarmings- en ventilatiesysteem om u te laten weten dat het systeem is uitgeschakeld.

Om het automatische ontwasemingssysteem weer in te schakelen, volgt u de bovenstaande procedure, dan verdwijnt het "ADS OFF"- symbool.

Nadat de accu losgekoppeld is geweest of te ver ontladen is geraakt, is de automatische ontwaseming standaard ingeschakeld.

Dit controlelampje gaat branden als het automatische ontwasemingssysteem heeft geregistreerd dat er vocht aanwezig is op de binnenzijde van de voorruit en dat het systeem in werking is.

Als er meer vocht in de auto aanwezig is, gaat het systeem steeds een stap verder.

Stap 1: Inschakelen van de airconditioning

Stap 2: Stand Buitenlucht

Stap 3: Er wordt lucht naar de voorruit geblazen

Stap 4: Er wordt meer lucht naar de voorruit geblazen

Als uw auto is uitgerust met een automatisch ontwasemingssysteem, zal dit systeem automatisch geactiveerd worden als aan de voorwaarden is voldaan.

Als u echter het automatische ontwasemingssysteem wilt uitschakelen, houdt de toets voorruitontwaseming langer dan 3 seconden ingedrukt.

Het "ADS OFF"-symbool wordt getoond op het display van het verwarmings- en ventilatiesysteem om u te laten weten dat het systeem is uitgeschakeld.

Om het automatische ontwasemingssysteem weer in te schakelen, volgt u de bovenstaande procedure, dan verdwijnt het "ADS OFF"- symbool.

Nadat de accu losgekoppeld is geweest of te ver ontladen is geraakt, is de automatische ontwaseming standaard ingeschakeld.

Zie ook:

Fiat Punto. Elektrisch schuifdak
(voor bepaalde versies/markten) Het schuifdak kan alleen bediend worden als de contactsleutel in de stand MAR staat. BEDIENINGSKNOPPEN Houd knop B fig. 25 ingedrukt om het glazen paneel in de &q ...

Mazda 2. Elektrische systeem
Accu *1 N-55 (S), Q-85 of S-95 is bestemd voor het i-stop systeem (FOR STOP & START)/i-ELOOP systeem. Voor de juiste werking van het i-stop systeem (FOR STOP & START)/i-ELOOP systeem mag ...

Auto's: