Auto's:

KIA Rio: Als de motor oververhit raakt - Wat te doen in een noodgeval - KIA Rio - InstructieboekjeKIA Rio: Als de motor oververhit raakt

Als uw temperatuurmeter een te hoge temperatuur aangeeft, als u een vermogensverlies bespeurt of wanneer u luid kloppende of pingelende geluiden hoort, is de motor waarschijnlijk oververhit geraakt. Als dat gebeurt moet u:

  1. De auto zo snel mogelijk op een veilige plaats tot stilstand brengen.
  2. De selectiehendel in stand P (automatische transmissie) of de vrijstand (handgeschakelde transmissie) zetten en de parkeerrem activeren. De airconditioning uitschakelen als deze ingeschakeld is.
  3. Zet de motor uit als er koelvloeistof onder de auto uitloopt of stoom onder de motorkap vandaan komt. Open de motorkap niet zolang er nog koelvloeistof onder de auto uitloopt of stoom onder de motorkap vandaan komt. Laat de motor draaien als er geen koelvloeistof of stoom te zien is en controleer of de koelventilator draait. Zet de motor uit als de koelventilator niet draait.
  4. Controleer of de aandrijfriem voor de waterpomp aanwezig is. Controleer als dat het geval is of de aandrijfriem voldoende gespannen is. Controleer als de aandrijfriem in orde lijkt of er koelvloeistof lekt uit de radiateur, de slangen of onder de auto. (Als de airconditioning ingeschakeld was, is het normaal dat er water onder de auto uitloopt als u de auto tot stilstand brengt.)
WAARSCHUWING Voorkom letsel en zorg ervoor dat uw haar, handen en kleding niet in aanraking komen met bewegende onderdelen van de motor zoals de koelventilator en de aandrijfriemen als de motor draait.

5. Zet de motor onmiddellijk uit als de ventilatorriem gebroken is of als er koelvloeistof lekt en neem contact op met een officiële Kia-dealer.

WAARSCHUWING Verwijder de radiateurdop nooit als de motor heet is. Hierdoor kan er koelvloeistof naar buiten spuiten en kunt u ernstige brandwonden oplopen.

6. Wacht tot de motortemperatuur weer normaal is als u de oorzaak van de oververhitting niet kunt vinden. Vul het koelvloeistofreservoir voorzichtig bij tot het merkteken halverwege als het koelvloeistofniveau te laag is.

7. Rijd voorzichtig verder en wees alert op verdere tekenen van oververhitting.

We adviseren u contact op te nemen met een officiële Kia-dealer als de motor opnieuw oververhit raakt.

OPMERKING

  • Als er veel koelvloeistof verdwenen is, duidt dit op een lekkage in het koelsysteem en adviseren we u contact op te nemen met een officiële Kia-dealer.
  • Wanneer de motor oververhit raakt door te weinig koelvloeistof kan het plotseling bijvullen van koelvloeistof barsten in de motor veroorzaken. Vul koelvloeistof langzaam en in kleine hoeveelheden bij om schade te voorkomen.
Zie ook:

Fiat Punto. Portieren vergrendelen/ ontgrendelen van binnenuit
Druk op knop A fig. 4 om alle portieren te vergrendelen/ontgrendelen. De knop is voorzien van een led-lampje dat aangeeft wanneer de portieren worden ver-/ontgrendeld. LED aan: portieren vergre ...

Mazda 2. Europa
De onderhoudsmonitor geeft een melding over de eerstvolgende onderhoudsbeurt. De volgende onderhoudsbeurt is echter tenminste 20.000 km of 12 maanden na de respectievelijke laatste onderhoudsbeurt ...

Auto's: