Auto's:

Fiat Punto: Keuze van brandstoftoevoer benzine of aardgas - Versie met aardgassysteem (natural power) - Kennismaking met de auto - Fiat Punto - InstructieboekjeFiat Punto: Keuze van brandstoftoevoer benzine of aardgas

Deze motor loopt normaal op aardgas behalve tijdens het starten, dan werkt hij op benzine. Met knop A fig. 40 kunnen bestuurders de werking op benzine of LPG kiezen.

KEUZE VAN BRANDSTOFTOEVOER BENZINE OF AARDGAS

Omschakeling naar het gekozen toevoersysteem vindt plaats volgens de gebruiksomstandigheden van het voertuig, daarom kan dat niet onmiddellijk zijn. Omschakeling wordt aangegeven door het aan-/uitgaan van het lampje op het instrumentenpaneel.

Bovendien kan, bij het starten bij een buitentemperatuur van minder dan ongeveer -10ºC, de omschakelingstijd van benzine naar aardgas langer zijn om de eenheid voor drukregeling/- verlaging in staat te stellen op te warmen.

Als het aardgas op raakt, vindt de omschakeling naar benzine automatisch plaats (alle vier streepjes van de digitale meter op het display gaan uit en het lampje op het instrumentenpaneel gaat branden). De motor kan nog enkele kilometers lopen op de aardgastoevoer voordat er omgeschakeld wordt naar werking op benzine.

VULINHOUDEN

Aardgas Inhoud: ongeveer 13 kg. Het totale volume van de cilinders is ongeveer 84 liter.

BELANGRIJK

De Fiat Punto Natural Power is uitgerust met een hogedruk aardgasbrandstoftoevoersysteem, ontworpen om te werken op een nominale druk van 200 bar. Het is gevaarlijk om het systeem te forceren op hogere drukwaarden te laten werken. Wanneer het voertuig gesleept of opgekrikt wordt, de aanwijzingen in het instructieboek in paragraaf "Slepen van het voertuig" opvolgen om beschadigingen aan de onderdelen van het aardgassysteem te voorkomen. Als er een probleem is met het aardgassysteem, neem dan uitsluitend contact op met het Fiat Servicenetwerk.

Breng geen wijzigingen aan de configuratie of onderdelen van het aardgassysteem aan; deze zijn uitsluitend ontworpen voor de Fiat Punto Natural Power. Het gebruik van andere componenten of materialen kan leiden tot storingen en kan de veiligheid verminderen.

Bij verven in een oven moeten de cilinders worden verwijderd uit het voertuig en herplaatst door een Fiat Dealer.

Alhoewel het aardgassysteem talrijke veiligheidsvoorzieningen heeft, wordt geadviseerd de handbediende kraan voor de cilinders te sluiten, elke keer als het voertuig lange tijd niet gebruikt wordt, getransporteerd wordt op een ander voertuig of als het verplaatst wordt in een noodgeval na pech of een ongeval.

Wijzigingen of reparaties aan het brandstoftoevoersysteem die niet correct zijn uitgevoerd en waarbij geen rekening wordt gehouden met de technische systeemgegevens, kunnen storingen in de werking en zelfs brand tot gevolg hebben.

Schakel niet om tussen de twee werkingsmethodes tijdens het starten van de motor.

 

BELANGRIJK

Als, tijdens de werking op aardgas, het aardgas opraakt, schakelt het systeem automatisch over op benzine en gaan alle streepjes op de digitale meter B op het display uit; dit blijft zo tot de volgende aardgastankbeurt.

Onafhankelijk van het laatst gebruikte brandstoftoevoersysteem, zal het systeem bij de volgende keer dat de motor gestart wordt, na de aanvankelijke benzinefase, automatisch overschakelen naar aardgas.

WWanneer om omschakeling verzocht wordt van benzine naar aardgas, evenals bij het starten van het voertuig, kan er een metaalachtig geluid van de kleppen hoorbaar zijn als deze het circuit onder druk zetten. Bij de omschakellogica zoals hierboven beschreven, is een vertraging tussen het tikkende geluid van de kleppen en het uitgaan van het lampje op het instrumentenpaneel volstrekt normaal.

In bijzondere gebruiksomstandigheden, zoals starten en de werking bij lage buitentemperatuur kan het systeem tijdelijk omschakelen naar de werking op benzine, zonder dat er een indicatie verschijnt of een lampje gaat branden. Als het aardgaspeil in de tank laag is, of als er hoge prestaties gevraagd worden (bijv. inhalen, volgeladen voertuig, steile hellingen) kan het systeem automatisch omschakelen naar de werking op benzine om het vereiste motorvermogen te garanderen; het lampje op het instrumentenpaneel gaat branden om dit aan te geven. Wanneer bovengenoemde omstandigheden niet langer aanwezig zijn, keert het systeem automatisch terug naar werking op methaan en gaat het lampje uit. Om bovenbeschreven automatische omschakeling te verkrijgen, moet u zich ervan verzekeren dat er altijd voldoende brandstof in de benzinetank zit.

Zie ook:

KIA Rio. Instrumentenpaneel
Toerenteller Snelheidsmeter Koelvloeistoftemperatuurmeter Brandstofmeter Waarschuwings- en controlelampjes LCD-display ❈ Het aanwezige instrumentenpaneel kan afwijken van de afbe ...

Mazda 2. Schakelstand-indicatielampje
Het schakelstand-indicatielampje dient als hulp voor vermindering van het brandstofverbruik en het verkrijgen van betere rijprestaties. Deze toont de gekozen schakelstand in de instrumentengroep ...

Auto's: