Auto's:

Toyota Yaris: Openen en sluiten
van de ruiten - Bediening van
elk onderdeel - Toyota Yaris - InstructieboekjeToyota Yaris: Openen en sluiten van de ruiten

Elektrisch bedienbare ruiten

Openen en sluiten

De elektrisch bedienbare ruiten kunnen worden geopend en gesloten met behulp van de schakelaars.

Door de schakelaar te bedienen bewegen de ruiten als volgt:

 1. Sluiten
 2. One-touch sluiten (alleen ruit bestuurdersportier)*
 3. Openen
 4. One-touch openen (alleen ruit bestuurdersportier)*

*: De ruit stopt in een tussenstand door de schakelaar in de andere richting te bewegen.

Openen en sluiten

Blokkeerschakelaar ruitbediening

Druk de schakelaar in om de schakelaars voor de ruiten van de passagiers te blokkeren.

Gebruik deze schakelaar om te voorkomen dat kinderen per ongeluk een passagiersruit openen of sluiten.

Blokkeerschakelaar ruitbediening

■De elektrisch bedienbare ruiten kunnen bediend worden als

Auto's zonder Smart entry-systeem en startknop Het contact AAN staat.

Auto's met Smart entry-systeem en startknop Het contact AAN staat.

■Bedienen van de elektrisch bedienbare ruiten nadat het contact UIT is gezet

Auto's zonder Smart entry-systeem en startknop De elektrisch bedienbare ruiten kunnen, zelfs nadat het contact in stand ACC of UIT is gezet, nog ongeveer 45 seconden worden bediend. Ze kunnen echter niet meer worden bediend zodra een van de voorportieren is geopend.

Auto's met Smart entry-systeem en startknop De elektrisch bedienbare ruiten kunnen, zelfs nadat het contact in stand ACC of UIT is gezet, nog ongeveer 45 seconden worden bediend. Ze kunnen echter niet meer worden bediend zodra een van de voorportieren is geopend.

■Klembeveiliging (alleen ruit bestuurdersportier) Als tijdens het sluiten een object bekneld raakt tussen de ruit en het ruitframe, stopt de beweging van de ruit en wordt de ruit weer iets geopend.

■Als de elektrisch bedienbare ruit niet normaal sluit Als de klembeveiliging niet goed werkt en een ruit niet kan worden gesloten, voer dan de volgende handelingen uit met de schakelaar ruitbediening van het bestuurdersportier.

 1. Houd de schakelaar voor de ruitbediening in de one-touch sluitpositie.

  Blijf, nadat de ruit is gesloten, de schakelaar gedurende 6 seconden ingedrukt houden.

 2. Houd de schakelaar ruitbediening in de one-touch openpositie. Blijf, nadat de ruit volledig is geopend, de schakelaar gedurende 2 seconden ingedrukt houden.
 3. Houd de schakelaar ruitbediening weer in de one-touch sluitpositie. Blijf, nadat de ruit is gesloten, de schakelaar gedurende 2 seconden ingedrukt houden.

Herhaal de procedure vanaf het begin als u de schakelaar hebt losgelaten terwijl de ruit nog in beweging was.

Als de ruit ook na het op de juiste wijze uitvoeren van bovenstaande procedure sluit, maar vervolgens weer iets opent, laat dan uw auto controleren door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

WAARSCHUWING

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.

Het niet in acht nemen van de voorzorgsmaatregelen kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

■Sluiten van de ruiten

 • De bestuurder is verantwoordelijk voor de bediening van de elektrisch bedienbare ruiten, ook voor die van de passagiers. Laat, om onbedoelde bediening, met name door kinderen, te voorkomen, de elektrisch bedienbare ruiten niet door kinderen bedienen. Het kan gebeuren dat een lichaamsdeel van een kind of een andere passagier klem komt te zitten tussen de elektrisch bedienbare ruit. Wanneer er een kind in de auto zit, verdient het aanbeveling om de blokkeerschakelaar voor de ruitbediening te gebruiken.
 • Controleer of geen van de inzittenden een lichaamsdeel naar buiten steekt dat bekneld zou kunnen raken als de ruiten bediend worden.
 • Wanneer u uit de auto stapt, zet dan het contact UIT en neem de sleutel en het kind met u mee. Anders kan het kind de auto mogelijk onbedoeld, uit kattenkwaad, enz. bedienen, wat tot een ongeval kan leiden.

■Klembeveiliging (alleen ruit bestuurdersportier)

 • Gebruik geen lichaamsdelen om de klembeveiliging opzettelijk te activeren.
 • De klembeveiliging werkt mogelijk niet als de ruit bijna gesloten is.
Zie ook:

KIA Rio. Rijden onder moeilijke omstandigheden
Neem de volgende raadgevingen in acht als ten gevolge van zware regenval, sneeuw, ijzel, modder of zand het rijden bemoeilijkt wordt: Rijd voorzichtig en bewaar extra afstand tot het over ...

Mazda 2. Moeilijke rijomstandigheden
WAARSCHUWINGWees uiterst voorzichtig als het nodig is op een glad wegdek terug te schakelen: Het op een glad wegdek terugschakelen naar de eerste versnelling bij een handgeschakelde versnel ...

Auto's: