Auto's:

Toyota Yaris: Multi-informatiedisplay - Instrumentenpaneel - Toyota Yaris - InstructieboekjeToyota Yaris: Multi-informatiedisplay

Op het multi-informatiedisplay wordt voor de bestuurder een aantal gegevens, inclusief de klok, met betrekking tot het rijden weergegeven.

Informatie op display

Informatie op display

  1. Klok
  2. Weergave buitentemperatuur
  3. Positie-indicator
  4. Rij-informatie
  5. Brandstofmeter

De weergave wijzigen

De onderwerpen die worden weergegeven, kunnen worden gewijzigd door op de knop voor het wijzigen van de weergave te drukken.

De weergave wijzigen

Rij-informatie

■ Kilometerteller Geeft de totale afstand weer die met de auto gereden is.

■ Dagteller Geeft de afstand weer die met de auto gereden is sinds de teller de laatste keer op nul is gezet. Dagteller A en B kunnen onafhankelijk van elkaar worden gebruikt en verschillende afstanden weergeven.

Houd de toets langer dan 1 seconde ingedrukt om te resetten. Houd de toets ingedrukt wanneer de dagteller wordt weergegeven om de dagteller op 0 te zetten.

■ Actieradius Geeft de geschatte maximale afstand aan die nog met de in de tank aanwezige brandstof kan worden gereden.

Zet wanneer u gaat tanken het contact UIT. Als er wordt getankt terwijl het contact niet UIT staat, wordt het display mogelijk niet bijgewerkt.

■ Gemiddeld brandstofverbruik Geeft het gemiddelde brandstofverbruik weer.

■ Actueel brandstofverbruik Geeft het actuele brandstofverbruik aan.

Het weergegeven actuele brandstofverbruik is een globale waarde.

■ Gemiddelde rijsnelheid Geeft de gemiddelde rijsnelheid aan sinds de laatste keer dat de motor is gestart.

■ Werkingsduur Stop & Start-systeem (indien aanwezig) Geeft de tijd aan dat de motor is gestopt door werking van het Stop & Start-systeem tijdens de huidige rit.

Auto's zonder Smart entry-systeem en startknop: Van het contact AAN naar UIT.

Auto's met Smart entry-systeem en startknop: Van het contact AAN naar UIT.

■ Totale werkingsduur Stop & Start-systeem (indien aanwezig) Geeft de totale tijd aan dat de motor is gestopt door de werking van het Stop & Start-systeem sinds het systeem voor het laatst is gereset.

Houd de knop ingedrukt om te resetten.

Persoonlijke voorkeursinstellingen ECO-controlelampje (indien aanwezig)

Het ECO-controlelampje kan worden in- of uitgeschakeld door de knop voor het wijzigen van de weergave in te drukken als het display voor de persoonlijke voorkeursinstellingen van het ECO-controlelampje wordt weergegeven.

U kunt het display voor de persoonlijke voorkeursinstellingen van het ECOcontrolelampje wijzigen door de kilometerteller weer te geven en de knop voor het wijzigen van de weergave ingedrukt te houden tot de weergave wijzigt.

Druk na het aanpassen aan de persoonlijke voorkeur langer dan 2 seconden op de toets DISP om terug te gaan naar de kilometerteller.

Klok

De klok kan worden ingesteld door op de toetsen te drukken.

  1. Instellen van de uren
  2. Instellen van de minuten

Klok

Weergave buitentemperatuur

Het bereik van de temperatuurweergave ligt tussen -40ºC en 50ºC.

■ Display Onder de volgende omstandigheden wordt mogelijk niet de juiste buitentemperatuur weergegeven of duurt het langer voordat de weergave wordt gewijzigd:

■ Als − − of E wordt weergegeven Er is mogelijk een storing in het systeem aanwezig. Laat de auto nakijken door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

■Bij het losnemen en aansluiten van de accukabels De volgende gegevens worden gereset:

■LCD-scherm Op het scherm kunnen kleine vlekjes of lichte puntjes verschijnen. Dit verschijnsel is kenmerkend voor LCD-schermen en u kunt het scherm zonder problemen blijven gebruiken.

■Wijzigen van de timing van de Pre-Crash-waarschuwing

WAARSCHUWING

■Waarschuwing bij het instellen van het display Aangezien de motor tijdens het instellen van het display moet draaien, dient de auto te worden geparkeerd op een plaats met voldoende ventilatie. In een afgesloten ruimte, zoals een garage, kunnen uitlaatgassen die het schadelijke koolmonoxide (CO) bevatten, zich ophopen en in de auto terechtkomen. Dit kan zeer schadelijk zijn voor de gezondheid.

 

OPMERKING

■Het multi-informatiedisplay bij lage temperaturen Laat het interieur van de auto op temperatuur komen alvorens het informatiedisplay te gebruiken. Bij extreem lage temperaturen kan het display trager reageren en worden wijzigingen mogelijk met enige vertraging weergegeven.

Zie ook:

KIA Rio. Bediening instrumentenpaneel
Regelen dashboardverlichting (indien van toepassing) WAARSCHUWING Stel het instrumentenpaneel nooit af tijdens het rijden. Hierdoor kunt u de controle over de auto verliezen ...

Mazda 2. Gebruik van de AUX modus
1. Zet het contact op ACC of ON. 2. Druk op de aan/uit/volumeknop om de audio-installatie in te schakelen. 3. Druk de mediatoets () van de audio-installatie in om over te schakelen naar de AU ...

Auto's: