Auto's:

Toyota Yaris: Motorolie - Motorruimte - Zelf uit te voeren onderhoud - Onderhoud en verzorging - Toyota Yaris - InstructieboekjeToyota Yaris: Motorolie

Controleer het oliepeil met behulp van de peilstok bij bedrijfswarme, afgezette motor.

■ Controle van motorolie

1. Plaats de auto op een horizontale ondergrond. Wacht, nadat de motor op bedrijfstemperatuur is gekomen en is afgezet, minstens 5 minuten om de olie de gelegenheid te geven naar het carter terug te stromen.

2. Trek de peilstok uit de motor terwijl u een doek onder het uiteinde houdt.

1KR-FE motor

1KR-FE motor

1NR-FE motor

1NR-FE motor

1ND-TV motor

1ND-TV motor

3. Veeg de peilstok met een schone doek af.

4. Steek de peilstok weer volledig in de motor.

5. Trek de peilstok uit de motor en controleer het oliepeil terwijl u een doek onder het uiteinde houdt.

 1. Laag
 2. Normaal
 3. Te hoog

Platte peilstok

Platte peilstok

Ronde peilstok

Ronde peilstok

De vorm van de peilstok is afhankelijk van de uitvoering van de auto en het motortype.

6. Veeg de peilstok af en steek deze helemaal terug in de houder.

■ Motorolie bijvullen Als het oliepeil onder het onderste merkteken of er net boven ligt, moet u olie bijvullen van het type zoals hierna is vermeld, of van hetzelfde type als waarmee de motor eerder werd gevuld.

1KR-FE motor

1KR-FE motor

1NR-FE motor

1NR-FE motor

1ND-TV motor

1ND-TV motor

Controleer welke kwaliteit motorolie wordt voorgeschreven en leg de benodigdheden voor het bijvullen klaar.

Keuze motorolie  
Oliehoeveelheid (minimaal → maximaal) 1KR-FE motor en 1ND-TV motor met roetfiltersysteem

1,3 l (1,4 qt., 1,1 Imp.qt.)

1NR-FE motor en 1ND-TV motor zonder roetfiltersysteem

1,5 l (1,6 qt., 1,3 Imp.qt.)

Onderwerp Schone trechter

1. Verwijder de olievuldop door deze linksom te draaien.

2. Giet beetje voor beetje motorolie in de vulopening en controleer ondertussen het oliepeil steeds door middel van de peilstok.

3. Plaats de olievuldop door deze rechtsom te draaien.

■Olieverbruik Er wordt tijdens het rijden een bepaalde hoeveelheid motorolie verbruikt. In de volgende situaties neemt het olieverbruik mogelijk toe en moet er mogelijk tussen de onderhoudsintervallen motorolie worden bijgevuld.

■Na het verversen van de motorolie (alleen dieselmotor) Het indicatiesysteem motorolie verversen moet worden gereset. Ga als volgt te werk: 1. Schakel over op dagteller A op het display terwijl de motor draait.

2. Zet het contact UIT.

3. Auto's zonder Smart entry-systeem en startknop: Houd de knop voor het wijzigen van de weergave ingedrukt en zet het contact AAN (maar start de motor niet, anders wordt de resetmodus afgebroken). Houd de toets ingedrukt tot de dagteller 000000 aangeeft.

Auto's met Smart entry-systeem en startknop: Houd de toets voor het wijzigen van de weergave ingedrukt en zet het contact AAN (maar start de motor niet, anders wordt de resetmodus afgebroken). Houd de toets ingedrukt tot de dagteller 000000 aangeeft.

WAARSCHUWING

■Afgewerkte motorolie

 • Afgewerkte motorolie bevat schadelijke stoffen die huidaandoeningen zoals ontsteking of huidkanker kunnen veroorzaken. Wees daarom voorzichtig en vermijd langdurig en herhaaldelijk contact met de huid. Verwijder afgewerkte motorolie door goed met water en zeep te wassen.
 • Voer afgewerkte motorolie en gebruikte oliefilters op een veilige en acceptabele manier af. Gooi afgewerkte motorolie en gebruikte oliefilters nooit weg in de vuilnisbak, in het riool of zomaar ergens.

  Neem contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur, een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige, tankstation of een automaterialenzaak voor meer informatie over recycling of afvoeren.

 • Houd motorolie buiten het bereik van kinderen.

 

OPMERKING

■Voorkomen van ernstige schade aan de motor Controleer regelmatig het oliepeil.

■Bij het olie verversen of bijvullen

 • Let erop dat er geen motorolie op onderdelen van de auto terechtkomt.
 • Vul nooit te veel olie bij, anders kan de motor beschadigd raken.
 • Controleer na het olie verversen altijd het oliepeil met de peilstok.
 • Controleer of de olievuldop goed is vastgedraaid.

■Motorolie (auto's met roetfiltersysteem*) Als u andere motorolie dan ACEA C2 gebruikt, kan de katalysator beschadigd raken.

*: Neem contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige om na te gaan of uw auto een roetfiltersysteem heeft.

Zie ook:

Mazda 2. Spraakherkenning
In dit hoofdstuk wordt het basisgebruik van de spraakherkenning verklaard. Activeren van de spraakherkenning Activeren van het hoofdmenu: Druk de opnementoets of sprekentoets kort in. Beëind ...

Renault Clio. Achterlichten en zijlichten: de lampen vervangen
Vijfdeurs uitvoering Markeringslichten/remlichten en richtingaanwijzers Open de achterklep en draai de bouten 1 los. De lampen staan onder druk en kunnen openbarsten bij het verv ...

Auto's: