Auto's:

Toyota Yaris: LDA
(Lane Departure Alert) - Toyota Safety Sense - Rijden - Toyota Yaris - InstructieboekjeToyota Yaris: LDA (Lane Departure Alert)

Overzicht van de functie

Bij het rijden op een weg met rijstrookmarkeringen herkent dit systeem de rijstroken met behulp van een als sensor werkende camera die de bestuurder waarschuwt als van de rijstrook wordt afgeweken.

Als het systeem vaststelt dat de auto afwijkt van de rijstrook, waarschuwt het de bestuurder door middel van een zoemer en meldingen op het instrumentenpaneel.

Sensor voor

Overzicht van de functie

Inschakelen van het LDA-systeem

Druk op de toets LDA om het systeem te activeren.

Het controlelampje LDA gaat branden.

Druk nogmaals op de toets om het LDA-systeem uit te schakelen.

Het LDA-systeem blijft in- of uitgeschakeld, ook als het contact AAN wordt gezet.

Inschakelen van het LDA-systeem

Werkingsvoorwaarden

Weergave op het instrumentenpaneel

Als beide controlelampjes van de rijstrookmarkeringen groen worden: Geeft aan dat zowel de rechter als de linker rijstrookmarkering wordt herkend.

Als de auto van de rijstrook afwijkt, gaat het controlelampje van de rijstrookmarkering aan de zijde die de auto verlaat geel knipperen.

Weergave op het instrumentenpaneel

Als een van de controlelampjes van de rijstrookmarkeringen groen wordt: Geeft aan dat de rijstrookmarkering aan de groengekleurde zijde wordt herkend.

Als de auto van de rijstrook afwijkt aan de zijde met de herkende rijstrookmarkering, gaat het controlelampje van die markering geel knipperen.

Weergave op het instrumentenpaneel

Als beide controlelampjes van de rijstrookmarkeringen uitgaan: Dit geeft aan dat er geen rijstrookmarkering wordt herkend of dat het LDA-systeem tijdelijk is uitgeschakeld.

Weergave op het instrumentenpaneel

■Tijdelijk uitschakelen van de functies van het LDA-systeem In de volgende gevallen worden de functies van het LDA-systeem tijdelijk uitgeschakeld.

De functies zullen weer ingeschakeld worden nadat de noodzakelijke bedrijfstoestanden hersteld zijn.

■De Lane Departure Warning Afhankelijk van het geluidsniveau van het audiosysteem of het geluid dat de ventilator van de airconditioning maakt terwijl het audiosysteem of de airconditioning is ingeschakeld, is het waarschuwingsgeluid mogelijk moeilijk te horen.

■Nadat de auto in de zon heeft gestaan Het LDA-systeem is mogelijk niet direct beschikbaar. Als de temperatuur in de auto daalt en de temperatuur rondom de sensor voor weer geschikt is voor de werking ervan, worden de functies geactiveerd.

■Als er slechts aan één zijde van de auto rijstrookmarkeringen aanwezig zijn De Lane Departure Warning-functie zal niet werken voor de zijde waar geen rijstrookmarkeringen konden worden herkend.

■Omstandigheden waaronder de functie mogelijk niet goed werkt In de volgende situaties kan de sensor voor de rijstrookmarkeringen mogelijk niet herkennen, waardoor de Lane Departure Warning-functie niet goed werkt. Dit duidt echter niet op een storing.

■Als de banden zijn gewisseld Afhankelijk van de gebruikte banden zijn de prestaties mogelijk niet als voorheen.

■Als het controlelampje LDA geel gaat branden Dit kan duiden op een storing in het systeem. Neem contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

WAARSCHUWING

■Voordat u het LDA-systeem gebruikt Vertrouw niet uitsluitend op het LDA-systeem. Het LDA-systeem zorgt er niet voor dat de auto automatisch rijdt en zorgt er ook niet voor dat u zelf minder hoeft op te letten. De bestuurder dient als zodanig volledige verantwoordelijkheid te nemen voor het overzien van zijn/haar omgeving, voor het bedienen van het stuurwiel om de rijlijn te corrigeren en voor het veilig rijden.

Onjuist of nalatig rijgedrag kan resulteren in een ongeval.

■Onbedoelde werking van de LDA vermijden Schakel het LDA-systeem uit met de toets LDA wanneer u het systeem niet gebruikt.

 

OPMERKING

■Voorkomen van schade aan of een onjuiste werking van het LDA-systeem

  • Breng geen wijzigingen aan de koplampen aan en plak geen stickers op het lampglas.
  • Wijzig de wielophanging niet. Neem voor de reparatie van uw wielophanging contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.
  • Monteer of plaats geen voorwerpen op de motorkap of de grille. Monteer ook geen accessoires aan de voorzijde van de auto (bullbars, enz.).
Zie ook:

Renault Clio. Hoedenplank
Verwijderen Zet de hoofdsteunen achter helemaal naar beneden; maak de twee koordjes 1 los van de achterklep; til de hoedenplank 2 tot een tussenhoogte op om hem los te maken (beweging ...

Opel Corsa. Algemene informatie
Service-informatie Het is voor de bedrijfs- en verkeersveiligheid en voor het behoud van de waarde van uw auto belangrijk dat alle servicewerkzaamheden met de voorgeschreven intervallen word ...

Auto's: