Auto's:

Toyota Yaris: Cruise control - Gebruik van de ondersteunende
systemen - Rijden - Toyota Yaris - InstructieboekjeToyota Yaris: Cruise control

Overzicht van functies

Met de cruise control kan een ingestelde snelheid worden vastgehouden zonder dat hiervoor het gaspedaal hoeft te worden ingetrapt.

 1. Controlelampjes
 2. Cruise control-schakelaar

Overzicht van functies

Instellen van de rijsnelheid

1. Druk op de toets ON-OFF om de cruise control in te schakelen.

Het controlelampje cruise control (groen) gaat branden.

Druk nogmaals op de toets om de cruise control uit te schakelen.

Instellen van de rijsnelheid

2. Accelereer of decelereer naar de gewenste snelheid en druk de hendel naar beneden om de snelheid in te stellen.

Het controlelampje SET gaat branden.

De rijsnelheid op het moment dat de hendel wordt losgelaten, wordt de ingestelde snelheid.

Instellen van de rijsnelheid

Wijzigen van de ingestelde snelheid

Bedien, om de ingestelde snelheid te wijzigen, de hendel totdat de gewenste snelheid wordt bereikt.

 1. Verhogen van de snelheid
 2. Verlagen van de snelheid.

  Fijnafstelling: Beweeg de hendel kort in de gewenste richting.

  Ruime afstelling: Houd de hendel in de gewenste richting gedrukt.

Wijzigen van de ingestelde snelheid

De ingestelde snelheid wordt als volgt verhoogd of verlaagd: Fijnafstelling: Met ongeveer 1,6 km/h, telkens als de hendel wordt bediend.

Ruime afstelling: De ingestelde snelheid wordt continu verhoogd of verlaagd totdat de hendel wordt losgelaten.

Uitschakelen en hervatten van de constante-snelheidsregeling

 1. Door de hendel naar u toe te trekken wordt de constantesnelheidsregeling uitgeschakeld.

  De snelheidsregeling wordt ook uitgeschakeld als het rempedaal of het koppelingspedaal (alleen handgeschakelde transmissie) wordt ingetrapt.

 2. Door de hendel omhoog te drukken wordt de constantesnelheidsregeling hervat.

  Hervatten is mogelijk vanaf een rijsnelheid van hoger dan ongeveer 40 km/h.

Uitschakelen en hervatten van de constante-snelheidsregeling

■De cruise control kan worden gebruikt als

Auto's met Multidrive CVT

Auto's met handgeschakelde transmissie

■Accelereren na het instellen van de rijsnelheid

■Automatisch uitschakelen van de cruise control De snelheidsregeling door de cruise control wordt in de volgende gevallen onderbroken:

■Als het controlelampje cruise control geel gaat branden Druk eenmaal op de toets ON-OFF om het systeem uit te schakelen en druk vervolgens opnieuw op de toets om het systeem in te schakelen.

Als er geen snelheid kan worden geprogrammeerd of de cruise control direct na het activeren weer wordt uitgeschakeld, is er mogelijk een defect in het cruise control-systeem aanwezig. Laat de auto nakijken door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

WAARSCHUWING

■Onbedoeld inschakelen van de cruise control voorkomen Schakel de cruise control uit met de toets ON-OFF als deze niet wordt gebruikt.

■Situaties die niet geschikt zijn voor gebruik van de cruise control Gebruik de cruise control niet in de volgende situaties.

Als u dat wel doet, verliest u mogelijk de controle waardoor een ongeval met ernstig letsel kan ontstaan.

 • In druk verkeer
 • Op wegen met scherpe bochten
 • Op slingerende wegen
 • Op wegen die door regen, ijs of sneeuw glad zijn
 • Op steile hellingen
  Bij het afdalen van een steile helling kan de rijsnelheid de ingestelde snelheid overschrijden.
 • Tijdens het slepen in een noodgeval
Zie ook:

Toyota Yaris. Plaats van de bandenreparatieset
Wieldopclip (indien aanwezig) Sleepoog Krikslinger* Wielmoersleutel* Bandenreparatieset *: Gebruik van de krik, krikslinger en wielmoersleutel. (indien aanwezig) Een krik, krikslin ...

Mazda 2. Regelschakelaars
Temperatuurregelknop Deze knop regelt de temperatuur. Draai deze rechtsom voor verhoging van temperatuur en linksom voor verlaging van temperatuur. Aanjagerregelknop De aanjager heeft zeven snel ...

Auto's: