Auto's:

Toyota Yaris: Belangrijke punten met betrekking tot het beladen van een aanhangwagen - Rijden met
een aanhangwagen - Voordat u gaat rijden - Rijden - Toyota Yaris - InstructieboekjeToyota Yaris: Belangrijke punten met betrekking tot het beladen van een aanhangwagen

Toyota Yaris / Toyota Yaris - Instructieboekje / Rijden / Voordat u gaat rijden / Rijden met een aanhangwagen / Belangrijke punten met betrekking tot het beladen van een aanhangwagen

■ Totaal aanhangwagengewicht en maximaal toegestane kogeldruk

 1. Totaal aanhangwagengewicht
  Het gewicht van de aanhangwagen plus het gewicht van de lading mag het maximale aanhangwagengewicht niet overschrijden. Het is gevaarlijk om dit gewicht te overschrijden.

  Als u met een aanhangwagen rijdt, raden wij u aan een stabilisator te gebruiken (om slingeren te voorkomen).

 2. Maximaal toegestane kogeldruk
  Belaad de aanhangwagen zo dat de kogeldruk hoger is dan 25 kg of 4% van het maximale aanhangwagengewicht. Laat de kogeldruk de aangegeven waarde niet overschrijden.

Belangrijke punten met betrekking tot het beladen van een aanhangwagen

■ Informatielabel (typeplaatje)

Type A

 1. Maximaal toelaatbaar voertuiggewicht
 2. Maximaal toelaatbare achterasbelasting

Type A

Type B

 1. Maximaal toelaatbaar voertuiggewicht
 2. Maximaal toelaatbare achterasbelasting

Type B

■ Maximaal toelaatbaar voertuiggewicht

Auto's uit categorie M1* Het totale gewicht van de bestuurder, passagiers, bagage, trekhaak, auto en kogeldruk mag het maximaal toelaatbare voertuiggewicht niet met meer dan 100 kg overschrijden. Het is gevaarlijk om dit gewicht te overschrijden.

Auto's uit categorie N1* Het totale gewicht van de bestuurder, passagiers, bagage, trekhaak, auto en kogeldruk mag het maximaal toelaatbare voertuiggewicht niet overschrijden. Het is gevaarlijk om deze waarde te overschrijden.

■ Maximaal toelaatbare achterasbelasting

Auto's uit categorie M1* De achterasbelasting mag de maximale asbelasting niet met meer dan 15% overschrijden. Het is gevaarlijk om dit gewicht te overschrijden.

Auto's uit categorie N1* De achterasbelasting mag de maximale asbelasting niet overschrijden.

Het is gevaarlijk om dit gewicht te overschrijden.

Het maximale aanhangwagengewicht is bepaald bij tests op zeeniveau.

Houd er rekening mee dat het motorvermogen en het maximale aanhangwagengewicht op grotere hoogten lager zijn.

WAARSCHUWING

■Als de limiet voor het maximaal toelaatbare voertuiggewicht of de maximale asbelasting overschreden is (auto's uit categorie M1*) Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregel kan leiden tot een ongeval en ernstig letsel.

 • Verhoog de bandenspanning met 20,0 kPa (0,2 kg/cm2 of bar, 3 psi).
 • Rijd niet harder dan de wettelijke limiet voor auto's met een aanhangwagen of 100 km/h, waarbij de laagste limiet moet worden aangehouden.

*: Vraag de categorie van de auto na bij een erkende Toyota-dealer of hersteller/ reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

Zie ook:

Mazda 2. Rijtips
WAARSCHUWINGLaat de auto niet in een richting rijden die tegenovergesteld is aan de richting die met de keuzehendel is gekozen: Laat de auto niet achteruit rijden met de keuzehendel in een ...

Toyota Yaris. Wijzigen van de standen van het contact
De stand kan worden gewijzigd door op de startknop te drukken zonder het rempedaal (Multidrive CVT) of het koppelingspedaal (handgeschakelde transmissie) in te trappen. (De stand verandert iedere ke ...

Auto's: