Auto's:

Toyota Yaris: Als uw auto moet worden
gesleept - Stappen die genomen moeten
worden in noodgevallen - Bij problemen - Toyota Yaris - InstructieboekjeToyota Yaris: Als uw auto moet worden gesleept

Als uw auto moet worden gesleept, adviseren wij u dat te laten doen door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige of professioneel bergingsbedrijf, en daarbij gebruik te maken van een lepelwagen of een autoambulance.

Gebruik een stevige sleepkabel en neem de wettelijke voorschriften in acht.

Omstandigheden waaronder u vóór het slepen contact dient op te nemen met de dealer

Het volgende kan duiden op een probleem in de transmissie. Neem vóór het slepen contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/ reparateur, een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige of een professioneel bergingsbedrijf.

Slepen met een takelwagen

Sleep de auto niet met een takelwagen, om beschadiging van de carrosserie te voorkomen.

Slepen met een lepelwagen

Aan de voorzijde

Slepen met een lepelwagen

Deactiveer de parkeerrem.

Aan de achterzijde

Slepen met een lepelwagen

Gebruik een dolly onder de voorwielen.

Vervoeren op een autoambulance

Als uw auto wordt getransporteerd op een autoambulance, zet de auto dan op de plaatsen vast die zijn aangegeven in afbeelding.

Plaats na transport de afdekkapjes terug op de achterzijde.

Vervoeren op een autoambulance

Als uw auto met touwen of kettingen wordt vastgezet, moeten de aangegeven bevestigingshoeken 45º zijn.

Trek de touwen of kettingen niet te strak aan omdat hierdoor schade aan de auto kan ontstaan.

Vervoeren op een autoambulance

Slepen in een noodgeval

Als er geen autoambulance beschikbaar is, mag de auto in geval van nood tijdelijk worden gesleept door gebruik te maken van sleepkabels of -kettingen die u aan de sleepogen vastmaakt. Uw auto mag op deze manier alleen op een verharde weg en met lage snelheid (lager dan 30 km/h) over een afstand van maximaal 80 km worden gesleept.

Er moet een bestuurder in de auto zitten om te sturen en te remmen.

Ook dienen de wielen, de assen, de aandrijflijn, de stuurinrichting en de remmen in een goede conditie te zijn.

Voor auto's met Multidrive CVT mogen alleen de sleepogen aan de voorzijde worden gebruikt.

Procedure bij slepen in een noodgeval

1. Haal het sleepoog tevoorschijn.

2. Verwijder de afdekkap van de voorbumperopening door de kap te draaien.

Procedure bij slepen in een noodgeval

3. Plaats het sleepoog in de opening en draai het zo ver mogelijk met de hand vast.

Procedure bij slepen in een noodgeval

4. Draai het sleepoog stevig vast met behulp van een wielmoersleutel* of een stevige metalen stang.

*: Als de auto niet is uitgerust met een wielmoersleutel, kunt u een aanschaffen bij een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

Procedure bij slepen in een noodgeval

5. Maak de kabel of de ketting goed vast aan het sleepoog.

Pas op dat u de carrosserie niet beschadigt.

6. Auto's zonder Smart entry-systeem en startknop: Stap in de weg te slepen auto en start de motor.

Zet, als de motor niet start, het contact AAN.

Auto's met Smart entry-systeem en startknop: Stap in de weg te slepen auto en start de motor.

Zet, als de motor niet start, het contact AAN.

7. Zet de selectiehendel in stand N en deactiveer de parkeerrem.

Als de selectiehendel niet in een andere stand kan worden gezet.

■Tijdens het slepen Als de motor niet draait, werken de rem- en stuurbekrachtiging niet. Hierdoor zullen het remmen en sturen veel zwaarder gaan dan normaal.

■Wielmoersleutel

WAARSCHUWING

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.

Het niet in acht nemen van de voorzorgsmaatregelen kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

■Bij het slepen van de auto

Zorg ervoor dat de auto wordt vervoerd met de voorwielen of met alle vier de wielen van de grond. Als de voorwielen tijdens het slepen de grond raken, kunnen de aandrijflijn en de bijbehorende onderdelen beschadigd raken.

■Tijdens het slepen

 • Wanneer u bij het slepen kabels of kettingen gebruikt, vermijd dan plotseling optrekken, enz. waardoor er extreme krachten op het sleepoog en de sleepkabel of -ketting worden uitgeoefend. Het sleepoog en de kabel of ketting kunnen beschadigd raken en afgebroken stukken kunnen personen raken en ernstige schade veroorzaken.
 • Auto's zonder Smart entry-systeem en startknop: Zet het contact niet UIT.

  De mogelijkheid bestaat dat het stuurwiel wordt vergrendeld en niet kan worden bediend.

 • Auto's met Smart entry-systeem en startknop: Zet het contact niet UIT.

  De mogelijkheid bestaat dat het stuurwiel wordt vergrendeld en niet kan worden bediend.

■Plaatsen van de sleepogen op de auto Controleer of de sleepogen goed vastzitten.

Als dat niet het geval is, dan kunnen de sleepogen bij het slepen losraken.

 

OPMERKING

■Voorkomen van beschadigingen aan de auto bij het slepen met een lepelwagen

 • Auto's zonder Smart entry-systeem en startknop: Sleep de auto niet met de achterwielen omhoog terwijl het contact UIT staat of de sleutel is verwijderd.

  Het stuurslot is niet sterk genoeg om de voorwielen in de rechtuitstand te houden.

 • Auto's met Smart entry-systeem en startknop: Sleep de auto niet met de achterwielen omhoog als het contact UIT staat. Het stuurslot is niet sterk genoeg om de voorwielen in de rechtuitstand te houden.
 • Let erop dat de andere zijde van de auto dan die die op de lepel staat voldoende grondspeling heeft. Als er onvoldoende speling aanwezig is, kan de auto tijdens het slepen beschadigd raken.

■Voorkomen van beschadigingen aan de auto bij het slepen met een takelwagen Sleep de auto niet met een takelwagen, noch vooruit, noch achteruit.

■Voorkomen van beschadigingen aan de auto tijdens slepen in een noodgeval Maak de kabel of de ketting niet vast aan onderdelen van de wielophanging.

Zie ook:

Mazda 2. Voorspanners van veiligheidsgordels
De voorspanners functioneren verschillend afhankelijk van met welke typen airbags de auto is uitgerust. Zie voor meer bijzonderheden over de werking van de veiligheidsgordelvoorspanners, "Criteria ...

KIA Rio. Wielen verwisselen
Plaats de auto op een stevige en vlakke ondergrond en trek de parkeerrem stevig aan. Zet de versnellingspook in de achteruitversnelling (handgeschakelde transmissie) of zet de ...

Auto's: