Auto's:

Toyota Yaris: Als de elektronische sleutel
niet goed werkt
(auto's met Smart entrysysteem
en startknop) - Stappen die genomen moeten
worden in noodgevallen - Bij problemen - Toyota Yaris - InstructieboekjeToyota Yaris: Als de elektronische sleutel niet goed werkt (auto's met Smart entrysysteem en startknop)

Toyota Yaris / Toyota Yaris - Instructieboekje / Bij problemen / Stappen die genomen moeten worden in noodgevallen / Als de elektronische sleutel niet goed werkt (auto's met Smart entrysysteem en startknop)

Als de communicatie tussen de elektronische sleutel en de auto is verbroken of de elektronische sleutel niet kan worden gebruikt omdat de batterij leeg is, werken het Smart entry-systeem met startknop en de afstandsbediening niet. In dat geval kunnen de portieren worden geopend of kan de motor worden gestart door de onderstaande procedure te volgen.

Vergrendelen en ontgrendelen van de portieren

Gebruik de mechanische sleutel om de volgende handelingen uit te voeren:

  1. Ontgrendelen van alle portieren
  2. Vergrendelen van alle portieren

Vergrendelen en ontgrendelen van de portieren

Starten van de motor

1. Auto's met Multidrive CVT: Controleer of de selectiehendel in stand P staat en trap het rempedaal in.

Auto's met handgeschakelde transmissie: Zorg ervoor dat de selectiehendel in stand N staat en trap het koppelingspedaal in.

2. Houd de zijde van de elektronische sleutel met het Toyotalogo tegen de startknop.

Het contact wordt AAN gezet.

Wanneer het Smart entry-systeem met startknop is uitgeschakeld via de persoonlijke voorkeursinstellingen, wordt het contact in stand ACC gezet.

Starten van de motor

3. Trap het rempedaal (Multidrive CVT) of koppelingspedaal (handgeschakelde transmissie) stevig in en controleer of (groen) gaat branden.

4. Druk op de startknop.

Neem contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige als de motor nog steeds niet gestart kan worden.

■Uitzetten van de motor Zet de selectiehendel in stand P (Multidrive CVT) of N (handgeschakelde transmissie) en druk op de startknop, zoals u normaliter doet bij het afzetten van de motor.

■Vervangen van de sleutelbatterij Omdat deze procedure een noodmaatregel is, wordt geadviseerd de batterij van de elektronische sleutel zo snel mogelijk te laten vervangen als deze ontladen is.

■Wijzigen van de stand van het contact Laat het rempedaal (Multidrive CVT) of het koppelingspedaal (handgeschakelde transmissie) los en druk tijdens stap 3 hierboven op de startknop.

De motor wordt niet gestart en de stand verandert iedere keer dat de knop wordt ingedrukt.

■Als de elektronische sleutel niet goed werkt Controleer of het Smart entry-systeem met startknop niet is uitgeschakeld via de persoonlijke voorkeursinstellingen. Is de functie uitgeschakeld, schakel hem dan in. (Systemen met mogelijkheden voor persoonlijke voorkeursinstellingen)

Zie ook:

KIA Rio. ISG (Idle stop & go)
Uw auto kan zijn uitgerust met het ISGsysteem dat het brandstofverbruik vermindert door de motor automatisch uit te schakelen als de auto stilstaat. (Bijvoorbeeld: rood verkeerslicht, stopb ...

Skoda Fabia. Gordeloprolautomaten en gordelspanners
Gordeloprolautomaten Elke veiligheidsgordel is uitgerust met een gordeloprolautomaat. Bij langzaam trekken aan de veiligheidsgordel is de volledige bewegingsvrijheid van de gordel gegarandeerd. ...

Auto's: