Auto's:

Skoda Fabia: Wiel verwisselen - Nooduitrusting en tips om het zelf te doen - Tips om het zelf te doen - Škoda Fabia - InstructieboekjeSkoda Fabia: Wiel verwisselen

Voorbereidende werkzaamheden

Veiligheidshalve vóór het verwisselen van een wiel langs de weg de volgende aanwijzingen in acht nemen.

Wiel verwisselen

Bij de montage van een wiel met draairichtinggebonden banden op de draairichting letten .

Alle wielbouten moeten schoon en goed gangbaar zijn. Indien de bouten gecorrodeerd zijn en zwaar draaien, moeten deze worden vervangen.

ATTENTIE

 • De wielbouten maar een klein stukje (ongeveer één omwenteling) losdraaien, zolang de wagen niet is opgekrikt. Ander kan het wiel loskomen en eraf vallen - gevaar voor ongevallen.
 • De wielbouten in geen geval invetten of inoliën - gevaar voor ongevallen.

Afsluitende werkzaamheden

Na het wisselen van een wiel moeten de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd.

De beschadigde banden vervangen. Een bandenreparatie wordt afgeraden.

ATTENTIE Een te hoog aantrekmoment van de wielbouten kan de schroefdraad beschadigen en leiden tot een blijvende vervorming van de draagvlakken op de velg. Bij een te laag aantrekmoment kunnen de wielen tijdens het rijden losraken - gevaar voor ongevallen. Tot het controleren van het aantrekmoment bijzonder voorzichtig en slechts met matige snelheid rijden.

Reservewiel verwijderen/opbergen

Wiel verwijderen
 afb. 271 Wiel verwijderen

Het wiel ligt in een uitsparing onder de bodembekleding in de bagageruimte en is bevestigd met een borgbout afb. 271.

Wiel verwijderen

Wiel opbergen

Wieldop

Wieldop lostrekken

Wieldop aanbrengen

Aan de achterzijde van de af fabriek of uit het originele ŠKODA accessoireprogramma geleverde wieldop staat de positie van de antidiefstalwielbout aangegeven met een symbool. Bij gebruik van een antidiefstalwielbout moet deze op deze plaats worden ingebouwd  .

ATTENTIE Wij adviseren u wieldoppen uit het originele ŠKODA accessoireprogramma te gebruiken. Bij andere wieldoppen kan mogelijk een voldoende luchttoevoer voor de koeling van de remmen niet zijn gegarandeerd - in dat geval bestaat gevaar voor ongevallen.

 

VOORZICHTIG

 • Als de wieldop op een andere dan de voor de antidiefstalwielbout aangegeven positie wordt aangebracht, bestaat gevaar voor beschadiging van de wieldop.
 • De wieldop alleen met de hand aandrukken, niet op de wieldop slaan - gevaar voor beschadiging van de wieldop.

 

Let op Wij adviseren u wieldoppen uit het originele ŠKODA accessoireprogramma te gebruiken.

Afdekkappen van de wielbouten

Afdekkap lostrekken
 afb. 272 Afdekkap lostrekken

Antidiefstalwielbouten

Antidiefstalwielbout en opzetstuk
 afb. 273 Antidiefstalwielbout en opzetstuk

alleen met adapter B afb. 273 losmaken/vastzetten.

Om een wiel te kunnen wisselen moet het opzetstuk voor de antidiefstalwielbouten altijd in de wagen worden meegevoerd!

Bij af fabriek of uit het originele ŠKODA accessoireprogramma geleverde wieldoppen moet de antidiefstalwielbout worden aangebracht overeenkomstig de positie die op de achterzijde van de wieldop is aangegeven.

Let op Wij adviseren de sticker met het codenummer te bewaren. Aan de hand hiervan kan een vervangende adapter uit het originele ŠKODA onderdelenprogramma worden aangeschaft.

Wielbouten losdraaien en vastzetten

Wielbouten losdraaien
 afb. 274 Wielbouten losdraaien

ATTENTIE Als de bouten niet kunnen worden losgedraaid, kunt u voorzichtig met de voet op het uiteinde van de sleutel drukken. Daarbij kunt u zich het beste aan de wagen vasthouden en zorgen dat u stevig staat - gevaar voor verwondingen.

Wagen opkrikken

Steunpunten voor de krik
 afb. 275 Steunpunten voor de krik

Krik aanbrengen
 afb. 276 Krik aanbrengen

De veiligheidsaanwijzingen raadplegen voordat de wagen wordt opgekrikt  .

Voor het omhoogbrengen van de wagen moet de krik uit het wagengereedschap worden gebruikt. De krik onder het steunpunt plaatsen dat het dichtst bij het te verwisselen wiel ligt.

De steunpunten zitten onder de dorpel afb. 275.

ATTENTIE

De volgende aanwijzingen in acht nemen, anders bestaat gevaar voor verwondingen.

 • De wagen beveiligen tegen onverwacht wegrollen.
 • De grondplaat van de krik altijd beveiligen tegen wegglijden.
  • Op losse ondergrond (bv. grind) onder de krik een brede en stabiele onderlegger plaatsen.
  • Op gladde oppervlakken (bv. kasseien) onder de krik een slipvaste onderlegger (bv. een rubberen vloermat) plaatsen.
 • De wagen altijd opkrikken terwijl de portieren zijn gesloten.
 • Nooit met een lichaamsdeel (bv. arm of been) onder de wagen komen als deze omhoog is gebracht.
 • Bij een omhooggebrachte wagen nooit de motor starten.

 

VOORZICHTIG Let erop dat de krik goed tegen de rand van de dorpel wordt geplaatst - gevaar voor beschadiging van de wagen.
Zie ook:

Opel Corsa. Aanbevolen vloeistoffen, smeermiddelen en onderdelen
Aanbevolen vloeistoffen en smeermiddelen Gebruik uitsluitend producten die aan de aanbevolen specificaties voldoen. Waarschuwing Bedrijfsvloeistoffen zijn gevaarlijk en mogelijk g ...

Fiat Punto. Veiligheidsgordels
Alle stoelen van het voertuig zijn uitgerust met veiligheidsgordels met drie verankeringspunten en een oprolautomaat. Het mechanisme van de oprolautomaat werkt door vergrendeling van de gordel wa ...

Auto's: