Auto's:

Skoda Fabia: Trekhaak - Trekhaak en aanhangwagen - Rijden - Škoda Fabia - InstructieboekjeSkoda Fabia: Trekhaak

Inleiding voor het onderwerp

De maximale kogeldruk bij aanhangwagengebruik is afhankelijk van het motortype en de wagenuitrusting. De voor uw wagen geldende waarde is te vinden in de technische wagendocumentatie en in de conformiteitsverklaring (het zgn. CVO-document) of op te vragen bij een ŠKODA Partner.

Overige gegevens (bv. op het typeplaatje van de trekhaak) geven alleen informatie over de testwaarden van de trekhaak.

ATTENTIE

 • Voor elke rit met aangebrachte kogelkop controleren of deze correct in de bevestigingsschacht is aangebracht en bevestigd.
 • Indien de kogelkop niet correct in de bevestigingsschacht is aangebracht en bevestigd, mag deze niet worden gebruikt - gevaar voor ongevallen.
 • Geen veranderingen of aanpassingen aan de trekhaak uitvoeren.
 • De bevestigingsschacht van de trekhaak altijd schoon houden. Vuil verhindert het correct bevestigen van de kogelkop!

Beschrijving

Drager van de trekhaak / kogelkop
 afb. 242 Drager van de trekhaak / kogelkop

De kogelkop is afneembaar en bevindt zich in het opbergvak voor het reservewiel.

Drager van de trekhaak en kogelkop afb. 242

 1. Afdekkap voor de bevestigingsschacht
 2. Bevestigingsschacht
 3. Beschermkap
 4. Kogelkop
 5. Bedieningshendel
 6. Slotkap
 7. Ontspanpen
 8. Sleutel
 9. Vergrendelingskogel

Paraatheidsstand instellen

Kap van slot verwijderen / sleutel in het slot steken
 afb. 243 Kap van slot verwijderen / sleutel in het slot steken

Slot ontgrendelen / ontspanpen indrukken en bedieningshendel
 afb. 244 Slot ontgrendelen / ontspanpen indrukken en bedieningshendel indrukken

De kogelkop kan alleen worden gemonteerd als deze zich in de paraatheidsstand bevindt.

De bedieningshendel D blijft in deze stand vergrendeld.

Instelling van de paraatheidsstand controleren

Paraatheidsstand
 afb. 245 Paraatheidsstand

Correct ingestelde paraatheidsstand afb. 245

De bedieningshendel A is in de onderste stand geblokkeerd.

De ontspanpen B kan worden bewogen.

De rode markering op sleutel C is naar boven gekeerd.

De sleutel kan in de paraatheidsstand niet worden verwijderd of in een andere stand worden gedraaid. De zo ingestelde kogelkop is gereed voor montage.

Kogelkop monteren - 1e stap

Afdekkap verwijderen: Uit de achterbumper / voor de bevestigingsschacht
 afb. 246 Afdekkap verwijderen: Uit de achterbumper / voor de bevestigingsschacht

Kogelkop aanbrengen / ontspanpen in uitgeschoven toestand
 afb. 247 Kogelkop aanbrengen / ontspanpen in uitgeschoven toestand

Inbouw voorbereiden

Inbouwen

De bedieningshendel C draait zelfstandig in pijlrichting 4 omhoog en de ontspanpen D komt naar buiten (het rode en groene gedeelte is zichtbaar) . .

Als de bedieningshendel C niet zelfstandig draait of als de ontspanpen D niet naar buiten komt, moet de kogelkop door het tot de aanslag omlaagdraaien van de hendel C uit de bevestigingsschacht worden verwijderd en moeten de contactoppervlakken van de kogelkop en de bevestigingsschacht worden gereinigd.

ATTENTIE

 • De afdekkap voor de bevestigingsschacht B voorzichtig verwijderen - gevaar voor letsel aan de handen!
 • Bij het bevestigen van de kogelkop moeten de handen uit het draaibereik van de bedieningshendel worden gehouden - gevaar voor letsel aan de vingers!
 • Nooit proberen de bedieningshendel met geweld omhoog te trekken om de sleutel te draaien. De kogelkop zou dan niet correct bevestigd zijn!

Kogelkop monteren - 2e stap

Slot vergrendelen en sleutel eruit trekken / kap op het slot steken
 afb. 248 Slot vergrendelen en sleutel eruit trekken / kap op het slot steken

ATTENTIE Na de montage van de kogelkop altijd het slot vergrendelen en de sleutel verwijderen. De kogelkop mag niet met aangebrachte sleutel worden gebruikt.

Correcte bevestiging controleren

Correct bevestigde kogelkop
 afb. 249 Correct bevestigde kogelkop

Correct bevestigde kogelkop afb. 249

De kogelkop moet stevig in de bevestigingsschacht zitten, bij sterk "schudden" mag er geen speling zijn.

De bedieningshendel A staat helemaal bovenaan.

De ontspanpen B steekt helemaal uit (het rode en groen gedeelte is zichtbaar).

De sleutel is verwijderd en de kap C zit op het slot.

Kogelkop verwijderen - 1e stap

Kap van slot verwijderen
 afb. 250 Kap van slot verwijderen

Sleutel in het slot steken / slot ontgrendelen
 afb. 251 Sleutel in het slot steken / slot ontgrendelen

Op de stang met kogelkop mag geen aanhangwagen resp. geen ander accessoire aangekoppeld zijn. Wij adviseren voor het verwijderen van de kogelkop de beschermkap op de kogelkop te zetten.

Kogelkop verwijderen - 2e stap

Kogelkop losmaken
 afb. 252 Kogelkop losmaken

Uitbouwen

In deze stand is de kogelkop los en valt vrij naar beneden in de hand. Indien de kogelkop na het losmaken niet vrij in de hand valt dan met de andere hand van bovenaf hierop drukken.

Afsluitende werkzaamheden

Indien de bedieningshendel B wordt vastgehouden en niet tot de aanslag naar beneden wordt gedrukt, beweegt deze na het verwijderen van de kogelkop weer naar boven en vergrendelt niet in de paraatheidsstand. De kogelkop moet dan vóór de volgende inbouw in deze stand worden gebracht  Paraatheidsstand instellen.

De kogelkop dient vóór het opbergen in de bak met het wagengereedschap te worden gereinigd.

ATTENTIE De kogelkop nooit los in de bagageruimte laten liggen. Deze zou bij een plotselinge remmanoeuvre beschadigingen kunnen veroorzaken en de inzittenden in gevaar kunnen brengen!

 

VOORZICHTIG

 • De kogelkop in de paraatheidsstand, met de sleutel naar boven gekeerd, in de box opbergen - anders gevaar voor beschadiging van de sleutel!
 • Bij de omgang met de bedieningshendel niet teveel kracht uitoefenen (bv. niet erop staan)!

Kogeldruk bij gemonteerde accessoires

Bij gebruik van accessoires (bv. een fietsendrager) moet de maximale lengte hiervan evenals het maximaal toegestaan gewicht incl. belasting in acht worden genomen.

De maximale lengte van de gemonteerde accessoire (vanaf de kogelkop van de trekhaak gemeten) bedraagt 70 cm.

Het maximaal toegestane gewicht van het gemonteerde accessoire incl. belading komt overeen met de maximale kogeldruk bij aanhangwagengebruik, maar mag niet hoger zijn dan 50 kg.

Deze waarde geldt als het zwaartepunt van de belading zich op maximaal 30 cm van de kogelkop van de trekhaak bevindt.

Bij toenemende afstand van het zwaartepunt van de belading tot de kogelkop van de trekhaak neemt het maximaal toegestane gewicht van het accessoire inclusief belading af (bv. op een afstand van 60 cm tot de kogelkop met ongeveer de helft).

VOORZICHTIG Het maximaal toegestaan gewicht van de accessoire incl. belading evenals de maximale lengte van de accessoire nooit overschrijden - gevaar voor beschadiging van de trekhaak en de wagen.

 

Let op Wij adviseren het accessoire uit het originele ŠKODA accessoireprogramma te gebruiken.
Zie ook:

Opel Corsa. Registratie van voertuigdata en privacy
Event Data Recorders (EDR) Gegevensopslagmodules in de auto Een groot aantal elektronische componenten van uw auto bevat gegevensopslagnodules waarin technische gegevens over de conditie van ...

Fiat Punto. Een normaal wiel monteren
Volg de eerder beschreven procedure, krik het voertuig op en verwijder het ruimtebesparende reservewiel. Versies met stalen velgen Zorg dat de contactvlakken van het standaard wiel en de ve ...

Auto's: