Auto's:

Skoda Fabia: Service-intervallen - Informatiesysteem - Bediening - Škoda Fabia - InstructieboekjeSkoda Fabia: Service-intervallen

Inleiding voor het onderwerp

Het naleven van de service-intervallen is van cruciaal belang voor de levensduur en het waardebehoud van de wagen. Nooit de servicetermijn overschrijden.

Met betrekking tot de aard van de service-interval, de opties voor de aanpassing ervan en de omvang van de servicebeurt wordt u geïnformeerd door de specialist.

Op de tijdige uitvoering van de servicewerkzaamheden wordt u geattendeerd door de service-intervalindicatie op het display van het instrumentenpaneel.

Bewijs van uitgevoerde servicewerkzaamheden

Een specialist bevestigt de betreffende bewijzen van uitgevoerde servicebeurten in het service-informatiesysteem met de naam Digitaal Serviceplan.

Wij adviseren u het betreffende bewijs voor de uitgevoerde servicebeurten altijd te laten printen.

Let op Aan alle servicewerkzaamheden en het vervangen resp. bijvullen van bedrijfsvloeistoffen zijn voor de klant kosten verbonden, ook gedurende de garantieperiode, tenzij anders is vermeld in de garantiebepalingen van ŠKODA AUTO of in andere bindende overeenkomsten.

Afstand en dagen tot de eerstvolgende servicetermijn weergeven

Toets in het instrumentenpaneel
 afb. 41 Toets in het instrumentenpaneel

Op het display verschijnen gedurende 4 seconden het symbool en meldingen over het aantal kilometers resp. dagen tot de volgende servicetermijn.De gegevens over het nog resterende aantal kilometers resp. dagen tot de volgende servicetermijn kunnen ook in het infotainment in het menu → Service worden getoond.

Servicemeldingen

Voor het bereiken van de servicetermijn verschijnt op het display na het inschakelen van het contact het symbool en een melding met betrekking tot het aantal kilometers resp. dagen tot de volgende servicebeurt.

Zodra de servicetermijn bereikt is, verschijnt op het display na het inschakelen van het contact het symbool en de melding.

Service-intervalindicatie terugzetten

Laat het terugzetten van de indicatie door een specialist uitvoeren.

Wij adviseren de service-intervalindicatie niet zelf terug te zetten. Anders kan de service-interval indicatie mogelijk verkeerd worden ingesteld waardoor eventuele storingen aan de wagen zouden kunnen optreden.

Variabel service-interval

Bij wagens met variabel service-interval worden na het terugzetten van de olieservice-weergave bij een specialist de waarden van een nieuwe service-interval weergegeven, die overeenkomstig de eerdere bedrijfsomstandigheden van de wagen worden berekend.

Deze waarden worden dan verder continu overeenkomstig de actuele bedrijfsomstandigheden van de wagen aangepast.

Zie ook:

Opel Corsa. Bandenreparatieset
Lichte beschadigingen van de loopvlakken van de banden kunnen met de bandenreparatieset worden verholpen. Vreemde voorwerpen niet uit de banden verwijderen. Beschadigingen die groter zijn da ...

KIA Rio. Antidiefstalsysteem
Op auto's die zijn uitgerust met een antidiefstalsysteem is een sticker aangebracht met de volgende tekst: WARNING (WAARSCHUWING) SECURITY SYSTEM (VEILIGHEIDSSYSTEEM) Dit syste ...

Auto's: