Auto's:

Renault Clio: Parkeerhulp - Het rijden - Renault Clio - InstructieboekjeRenault Clio: Parkeerhulp

PARKEERHULP

Deze functie helpt u bij het parkeren.

Neem uw handen van het stuurwiel. U bedient alleen de pedalen en de versnellingshendel.

U kunt op elk moment de controle opnieuw overnemen door aan het stuurwiel te draaien.

Inschakelen

Inschakelen

Druk op de schakelaar 1 wanneer de auto stilstaat of wanneer u minder dan ongeveer 30 km/u rijdt. Het in de schakelaar geïntegreerde controlelampje 1 licht op en het scherm 2 verschijnt op het bedieningsscherm.

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Zorg ervoor dat de ultrasoondetectoren op de met pijlen aangegeven plaatsen 3 niet bedekt zijn (vuil, modder, sneeuw enz.).

Keuze van het manoeuvre

Het systeem kan vier soorten manoeuvres uitvoeren:

Selecteer vanaf het bedieningsscherm het uit te voeren manoeuvre.

Opmerking: bij het starten van de auto of na een geslaagde fileparkeermanoeuvre met behulp van het systeem, stelt het systeem standaard het manoeuvre om uit te rijden voor. In de andere gevallen is het standaardmanoeuvre instelbaar vanaf het bedieningsscherm.

Werking

Parkeren Zolang de auto minder dan ongeveer 30 km/u rijdt, zoekt het systeem naar beschikbare parkeerplaatsen aan beide zijden van de auto.

Wanneer er een plaats is gevonden, wordt dat weergegeven op het bedieningsscherm, aangeduid met de kleine letter "P". Om de auto in staat te stellen een ruimte te vinden, rijdt u langzaam, met de knipperlichten geactiveerd aan dezelfde kant als de parkeerplek, totdat de boodschap "Stoppen" wordt weergegeven en er een geluidssignaal klinkt.

De plaats wordt vervolgens op het bedieningsscherm aangeduid met de grote letter "P".

Het controlelampje gaat branden op het instrumentenpaneel en er klinkt een geluidssignaal;

U mag niet sneller dan ongeveer 7 km/u rijden.

Het controlelampje op het instrumentenpaneel dooft en er weerklinkt een geluidssignaal zodra het manoeuvre is voltooid.

PARKEERHULP

Een parallel geparkeerde auto uitrijden

Het controlelampje gaat branden op het instrumentenpaneel en er klinkt een geluidssignaal;

U mag niet sneller dan ongeveer 7 km/u rijden.

Zodra u in de juiste positie staat om uit te rijden, zal het systeem u waarschuwen wanneer het manoeuvre is beëindigd.

Het controlelampje op het instrumentenpaneel dooft en er weerklinkt een geluidssignaal zodra het manoeuvre is voltooid.

Het manoeuvre onderbreken

Het manoeuvre wordt onderbroken in de volgende gevallen:

Het controlelampje op het instrumentenpaneel dooft en een geluidssignaal weerklinkt wanneer het manoeuvre wordt onderbroken. Om de manoeuvre te hervatten, houdt u de schakelaar ingedrukt om het systeem in te schakelen.

In dat geval wordt de reden voor de onderbreking weergegeven op het bedieningsscherm.

Zorg ervoor dat:

Het manoeuvre annuleren

Het manoeuvre wordt geannuleerd in de volgende gevallen:

Het controlelampje op het instrumentenpaneel dooft en er weerklinkt een geluidssignaal zodra het manoeuvre is voltooid.

Deze functie is een extra hulp tijdens het rijden. Deze functie kan in geen geval de waakzaamheid en verantwoordelijkheid van de bestuurder vervangen; deze moet altijd de controle over zijn auto behouden.

Zorg ervoor dat bij het manoeuvre steeds de verkeersregels worden gevolgd die gelden op de gekozen weg.

  • De bestuurder moet altijd op zijn hoede blijven voor plotselinge gebeurtenissen tijdens het rijden: let dus altijd op of er zich bij het manoeuvreren geen kleine, smalle obstakels (zoals een kind, dier, kinderwagen, fiets, steen, paaltje enz.) in uw blinde hoek bevinden.
  • Het systeem kan geen voorwerpen detecteren in de dode hoeken van de sensoren.
  • Tijdens het manoeuvreren kan het stuurwiel snel draaien; steek uw handen niet door de spaken en let erop dat er niets in vast komt te zitten.
  • Controleer altijd eerst of de parkeerplaats die het systeem voorstelt nog steeds vrij is en er geen obstakels in de weg staan.
  • Het systeem mag alleen gebruikt worden bij het trekken van aanhangwagen, of als een aanhanger- of laadsysteem aan de auto is gemonteerd.
Zie ook:

Peugeot 208. Informatie en tips
De autoradio speelt via een CD uitsluitend bestanden met de extensie ".mp3", ".wma", ".wav" af en via een USB-stick bestanden met de extensie".ogg". Om prob ...

Toyota Yaris. Parkeerrem
Bedieningsinstructies Activeer de parkeerrem door de parkeerremhendel helemaal aan te trekken terwijl u het rempedaal intrapt. Deactiveer de parkeerrem door de hendel iets omhoog t ...

Auto's: