Auto's:

Peugeot 208: Navigatie - Veelgestelde vragen - PEUGEOT Connect Nav - Peugeot 208 - Instructieboekje (2017)Peugeot 208: Navigatie

VRAAG ANTWOORD OPLOSSING
De route wordt niet berekend. De navigatiecriteria kunnen tegenstrijdig zijn met de huidige plaatsbepaling (bijv. geen tolwegen terwijl de auto zich op een tolweg bevindt). Controleer de criteria in het menu "Navigatie".
De POI's worden niet aangegeven. De POI's zijn niet geselecteerd. Selecteer de POI's in de lijst met POI's.
Het geluidssignaal van de "Gevarenzones" functioneert niet. Het geluidssignaal is niet geactiveerd of het volume is te laag. Activeer het geluidssignaal in het menu "Navigatie" en controleer het stemvolume in de audio-instellingen.
Het systeem stelt bij belemmeringen geen alternatieve routes voor. Er wordt geen rekening gehouden met de actuele verkeersinformatie. Configureer de functie "Verkeersinfo" in het overzicht met criteria (Zonder, Handmatig of Automatisch).
Ik word gewaarschuwd voor een "Gevarenzone" die niet op mijn route ligt. Het systeem meldt alle "Gevarenzones" die zich buiten de route in een bepaalde zone rondom de auto bevinden.

Hierdoor worden ook "Gevarenzones" gesignaleerd die zich op nabij gelegen wegen of op parallelwegen bevinden.

Zoom in op de kaart om de exacte positie van de "Gevarenzone" te kunnen bepalen. Selecteer "Op de route" om de waarschuwingen buiten de route uit te schakelen of om de tijdsduur tussen het moment van de melding en het passeren van de gevarenzone te verkorten.
Sommige files op de route worden niet direct gemeld. Bij het opstarten heeft het systeem enkele minuten nodig om de verkeersinformatie te ontvangen. Wacht tot de verkeersinformatie goed wordt ontvangen (weergave van de icoontjes van de verkeersinformatie op de kaart).
In bepaalde landen is alleen voor de hoofdwegen (autosnelwegen...) verkeersinformatie beschikbaar. Dit is volkomen normaal. Het systeem is afhankelijk van de beschikbare verkeersinformatie.
De hoogteligging wordt niet weergegeven. Bij het opstarten kan de initialisatie van het GPS tot 3 minuten duren voordat er meer dan 4 satellieten correct worden ontvangen. Wacht tot het systeem volledig is opgestart zodat het signaal van ten minste 4 satellieten wordt ontvangen.
De kwaliteit van de GPS-ontvangst kan worden beïnvloed door de omgeving (tunnel...) en het weer. Dit is een normaal verschijnsel. De werking van het systeem is afhankelijk van de ontvangst van het GPSsignaal.
De verbinding van Mijn navigatie is verbroken. Tijdens het opstarten en in bepaalde gebieden kan de verbinding niet beschikbaar zijn. Controleer of de verbonden diensten zijn geactiveerd (instellingen, contract).
Zie ook:

Mazda 2. Beschikbare taal
De beschikbare talen zijn Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Duits, Nederlands en Portugees. Als de taalinstelling wordt veranderd, worden alle gesproken begeleiding en spraakinvoeropdrachten in d ...

Mazda 2. Weergave
Druk de mediatoets ( ) in om over te schakelen naar de CD-modus en start de weergave. OPMERKING De CD modus kan niet gekozen worden als er geen CD is ingestoken. Pauze Druk voor het stop ...

Auto's: