Auto's:

Peugeot 208: Audio-instellingen - Media - Autoradio - Peugeot 208 - Instructieboekje (2017)Peugeot 208: Audio-instellingen

Druk op om het menu Audioinstellingen weer te geven.

De volgende instellingen zijn mogelijk:

Kies de te wijzigen instelling.

Bevestig met OK.

Pas de instelling aan.

Bevestig met OK.

De audio-instellingen AMBIANCE, TREBBLE en BASS zijn andere instellingen, die u voor elke geluidsbron apart kunt verrichten.

Zie ook:

Mazda 2. Contactschakelaar
Startdrukknop-posities Het systeem werkt uitsluitend wanneer de bestuurder zich in de auto of binnen het werkingsbereik bevindt en de sleutel bij zich heeft. Telkens wanneer de startdrukknop wo ...

Mazda 2. DSC OFF indicatielampje
Dit indicatielampje blijft gedurende enkele seconden branden wanneer het contact op ON gezet wordt. Dit lampje gaat ook branden wanneer op de DSC OFF schakelaar wordt gedrukt en het TCS/DSC s ...

Auto's: