Auto's:

Mazda 2: Weergave - Gebruik van de USB modus - Audioset
[Type A (niet-aanraakscherm)] - Interieurvoorzieningen - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Weergave

1. Zet het contact op ACC of ON.

2. Druk op de aan/uit/volumeknop om de audio-installatie in te schakelen.

3. Druk de mediatoets ( ) in om over te schakelen naar de USB modus en start de weergave.

OPMERKING
  • Bij bepaalde apparatuur zoals smartphones moet een instelling gewijzigd worden om van bediening met behulp van een USB verbinding gebruik te kunnen maken.
  • Wanneer het USB apparaat niet is aangesloten, schakelt de modus niet over naar de USB modus.
  • Wanneer er geen afspeelbare gegevens in het USB apparaat beschikbaar zijn, knippert " NO CONTENTS ".
  • Weergave van het USB apparaat gebeurt in de volgorde van de mapnummers. Mappen die geen MP3/WMA/AAC bestanden bevatten worden overgeslagen.
  • In de USB modus het USB apparaat niet verwijderen. De gegevens kunnen dan beschadigd worden.

Pauze Druk voor het stopzetten van de weergave op de weergave/pauzetoets ( 4 ).

Druk nogmaals op de toets om de weergave te hervatten.

Snelvooruitspoelen/Terugspoelen Houd de snelvooruitspoeltoets ( ) ingedrukt om met hoge snelheid een spoor in voorwaartse richting te doorlopen.

Houd de terugspoeltoets ( ) ingedrukt om met hoge snelheid een spoor in achterwaartse richting te doorlopen.

Spooraftasting Druk eenmaal op de spoor vooruit toets () om vooruit te gaan naar het begin van het volgende spoor.

Druk op de spoor terug toets ( ) binnen enkele seconden na het begin van de weergave om het begin van het vorige spoor op te zoeken.

Druk op de spoor terug toets ( ) nadat enkele seconden zijn verstreken om de weergave vanaf het begin van het huidige spoor te starten.

Mapzoeken Druk voor het veranderen naar de vorige map op de map omlaag toets ( ), of druk op de map omhoog toets ( ) om door te gaan naar de volgende map.

Muziek scan Deze functie scant de titels in een map die op dat moment wordt afgespeeld en speelt tien seconden van elk nummer af om u te helpen het nummer te vinden dat u wilt beluisteren.

Houd tijdens weergave de scan-toets ( ) ingedrukt om de scanweergavefunctie te activeren (het spoornummer gaat knipperen). Houd de scan-toets ( ) nogmaals ingedrukt om de scan-weergave te annuleren.

OPMERKING Als het apparaat op scan blijft ingesteld, zal de normale weergave hervat worden bij het punt waar scan gekozen werd.

Herhaalde weergave

Spoor herhalen

1. Druk op de herhaaltoets ( 1 ) tijdens weergave om het huidige spoor bij herhaling weer te geven. " TRACK RPT " wordt getoond ( wordt getoond naast RPT aan de onderkant van het displaygedeelte).

2. Druk voor het annuleren van de herhaalde weergave na 3 seconden nogmaals op de toets.

Map herhalen

1. Druk op de herhaaltoets ( 1 ) tijdens weergave en druk vervolgens binnen 3 seconden nogmaals op de toets om de sporen in de huidige map bij herhaling weer te geven. " FOLDER RPT " wordt getoond ( wordt getoond naast RPT aan de onderkant van het displaygedeelte).

2. Druk nogmaals op de toets om de herhaalde weergave uit te schakelen.

Willekeurige weergave

Sporen worden willekeurig geselecteerd en weergegeven.

Map willekeurig

1. Druk op de willekeurige weergavetoets ( 2 ) tijdens weergave om de sporen in de map in willekeurige volgorde weer te geven. " FOLDER RDM " wordt getoond ( wordt getoond naast RDM aan de onderkant van het displaygedeelte).

2. Druk voor het annuleren van de weergave in willekeurige volgorde na 3 seconden nogmaals op de toets.

Alles willekeurig

1. Druk op de willekeurige weergavetoets ( 2 ) tijdens weergave en druk vervolgens binnen 3 seconden nogmaals op de toets om de sporen op het USB apparaat in willekeurige volgorde weer te geven. " ALL RDM " wordt getoond ( wordt getoond naast RDM aan de onderkant van het displaygedeelte).

2. Druk nogmaals op de toets om de weergave in willekeurige volgorde uit te schakelen.

Zie ook:

KIA Rio. Binnenspiegel
Stel de binnenspiegel zo af dat u in het midden van de spiegel het midden van de achterruit ziet. Stel de spiegel af voordat u gaat rijden. WAARSCHUWING - Zicht naar achteren Zor ...

Toyota Yaris. Een baby- of kinderzitje plaatsen met behulp van een veiligheidsgordel
■ Tegen de rijrichting in geplaatst baby- of kinderzitje 1. Plaats het zitje zodanig op de achterstoel dat het kind naar achteren kijkt. 2. Voer de veiligheidsgordel door het baby- of k ...

Auto's: