Auto's:

Mazda 2: Verlagen van de kruissnelheid - Kruissnelheidsregelaar - Tijdens het rijden - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Verlagen van de kruissnelheid

Druk de SET- schakelaar in en houd deze ingedrukt. De rijsnelheid neemt geleidelijk aan af.

Laat de schakelaar bij de gewenste snelheid los.

Druk op de SET- schakelaar en laat deze onmiddellijk los om de ingestelde snelheid af te stellen. Door de toets meerdere malen in te drukken wordt de ingestelde snelheid al naargelang verminderd.

Verlagen van de snelheid door één enkele druk op de SET- schakelaar

Aanduiding in instrumentengroep voor rijsnelheid aangegeven in km/h: 1 km/h (0,6 mijl/h)

Aanduiding in instrumentengroep voor rijsnelheid aangegeven in mijl/h: 1 mijl/h (1,6 km/h)

Hervatten van de kruissnelheid bij snelheden hoger dan 25 km/h

Als de kruissnelheid door een andere methode dan door het bedienen van de OFF/CAN schakelaar geannuleerd werd (zoals door het indrukken van rempedaal) en het systeem nog steeds geactiveerd is, zal de meest recent ingestelde snelheid automatisch hervat worden wanneer de RES /+ schakelaar ingedrukt wordt.

Indien de rijsnelheid tot minder dan 25 km/h is afgenomen, de rijsnelheid tot 25 km/h of hoger laten toenemen en de RES /+ schakelaar indrukken.

Tijdelijk annuleren

Gebruik voor het tijdelijk annuleren van het systeem, een van de volgende methoden:

Druk het koppelingspedaal in.

Als de RES /+ schakelaar wordt ingedrukt wanneer de rijsnelheid 25 km/h of hoger is, keert het systeem terug naar de eerder ingestelde snelheid.

OPMERKING
  • Als zich een van de volgende gevallen voordoet, wordt de kruissnelheidsregelaar tijdelijk uitgeschakeld.
  • De handrem is aangetrokken.
  • (Voertuigen met afstelbare snelheidsbegrenzer)

De MODE schakelaar voor de afstelbare snelheidsbegrenzer wordt ingedrukt.

  • (Automatische transmissie) De keuzehendel staat in de stand P of N.
  • (Handgeschakelde versnellingsbak) De keuzehendel staat in de neutraalstand.
  • Wanneer de kruissnelheidsregelaar tijdelijk wordt uitgeschakeld door zelfs maar één van de uitschakelomstandigheden van toepassing, kan de snelheid niet opnieuw ingesteld worden.
  • (Automatische transmissie) De kruissnelheidsregelaar kan tijdens het rijden in de handgeschakelde modus niet worden uitgeschakeld (keuzehendel is verplaatst van de stand D naar M). Ook als de transmissie terug in een lagere versnelling wordt gezet, vindt er dus geen afremmen op de motor plaats.

    Als snelheidsmindering vereist is, de ingestelde snelheid verlagen of het rempedaal intrappen.

Deactiveren

Wanneer een kruissnelheid is ingesteld (instelindicatie van kruissnelheidsregelaar (wit) wordt getoond/instelindicatielampje van kruissnelheidsregelaar (groen) gaat branden)

Houd de OFF/CAN schakelaar lang ingedrukt of druk 2 maal op de OFF/CAN schakelaar.

Wanneer geen kruissnelheid is ingesteld (hoofdindicatie van kruissnelheidsregelaar (wit) wordt getoond)

Druk op de OFF/CAN schakelaar.

Zie ook:

KIA Rio. Voorzorgsmaatregel bij het vervangen van lampen
Zorg dat u in noodgevallen de beschikking hebt over de juiste lampen. Raadpleeg “Wattage lamp” in hoofdstuk 9. Zet voor het vervangen van een lamp de motor op een veilige plaats uit, act ...

Opel Corsa. Dakdragersysteem
Dakdrager Om veiligheidsredenen en ter vermijding van dakschade adviseren wij het voor uw auto goedgekeurde dakdragersysteem te gebruiken. Neem contact op met uw werkplaats voor meer infor ...

Auto's: