Auto's:

Mazda 2: Hellingwegrijsysteem (HLA) - Remmen - Tijdens het rijden - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Hellingwegrijsysteem (HLA)

Mazda 2 / Mazda 2 - Instructieboekje / Tijdens het rijden / Remmen / Hellingwegrijsysteem (HLA)

Het hellingwegrijsysteem (HLA) is een functie welke de bestuurder helpt bij het vanuit stilstand wegrijden op een helling.

Wanneer de bestuurder op een helling het rempedaal loslaat en het gaspedaal intrapt, voorkomt de functie dat de auto wegrolt.

De remkracht blijft automatisch behouden nadat het rempedaal op een steile helling wordt losgelaten.

Bij voertuigen met een handgeschakelde versnellingsbak functioneert het hellingwegrijsysteem (HLA) op een aplopende helling wanneer de keuzehendel in de stand R (achteruit) staat en op een oplopende helling wanneer de keuzehendel in een andere stand dan R (achteruit) staat.

Bij voertuigen met een automatische transmissie functioneert het hellingwegrijsysteem (HLA) op een aplopende helling wanneer de keuzehendel in de stand R (achteruit) staat en op een oplopende helling wanneer de keuzehendel in een vooruitversnelling staat.

WAARSCHUWING

Vertrouw niet volledig op het hellingwegrijsysteem (HLA): Het hellingwegrijsysteem (HLA) is een hulpinrichting voor het vanuit stilstand wegrijden op een helling.

Het systeem functioneert enkel gedurende ongeveer twee seconden en daarom is het gevaarlijk bij het wegrijden vanuit stilstand enkel op het systeem te vertrouwen, omdat de auto plotseling in beweging zou kunnen komen (wegrollen) en een ongeluk veroorzaken.

De auto zou anders kunnen wegrollen afhankelijk van de belading en of er al dan niet een aanhangwagen getrokken wordt. Bij voertuigen met handgeschakelde versnellingsbak kan de auto echter alsnog wegrollen afhankelijk van hoe het koppelingspedaal of het gaspedaal bediend wordt.

Controleer alvorens met de auto te gaan rijden steeds de veiligheid rondom de auto.

 

OPMERKING
  • Het hellingwegrijsysteem (HLA) functioneert niet op een lichte helling. Bovendien verandert de hellingsgraad waarbij het systeem in werking treedt afhankelijk van de belasting van de auto.
  • Het hellingwegrijsysteem (HLA) functioneert niet als de handrem is aangetrokken, de auto niet volledig tot stilstand is gebracht of het koppelingspedaal is losgelaten.
  • De kans bestaat dat tijdens het functioneren van het hellingwegrijsysteem (HLA) het rempedaal stroef aanvoelt en trilt, echter dit duidt niet op een defect.
  • Wanneer het TCS/DSC indicatielampje brandt werkt het hellingwegrijsysteem (HLA) niet.

    Zie Waarschuwings/indicatielampjes

  • Het hellingwegrijsysteem (HLA) wordt niet uitgeschakeld als de DSC OFF schakelaar ingedrukt wordt om het TCS/DSC systeem uit te schakelen.
  • (Automatische transmissie) Hoewel het hellingwegrijsysteem (HLA) tijdens stationair-stop niet functioneert, werkt de hellingstopfunctie om te voorkomen dat de auto wegrolt.
Zie ook:

KIA Rio. Automatisch verwarmings- en ventilatiesysteem
Binnenzijde voorruit ontwasemen Zet de aanjagerknop in de gewenste stand. Stel de gewenste temperatuur in. Druk op de toets voorruitontwaseming (). Op basis van de omgevingstempera ...

KIA Rio. Antidiefstalsysteem
Op auto's die zijn uitgerust met een antidiefstalsysteem is een sticker aangebracht met de volgende tekst: WARNING (WAARSCHUWING) SECURITY SYSTEM (VEILIGHEIDSSYSTEEM) Dit syste ...

Auto's: