Auto's:

Mazda 2: Gracenote Database - Gebruik van de USB modus - Audioset
[Type B (aanraakscherm)] - Interieurvoorzieningen - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Gracenote Database

Wanneer een USB apparaat op dit apparaat wordt aangesloten en audio wordt weergegeven, wordt de albumnaam, artiestnaam, het genre en de titelinformatie automatisch getoond als er een overeenkomst is tussen de databasecompilatie van het voertuig en de muziek die wordt afgespeeld. De informatie die in dit apparaat is opgeslagen maakt gebruik van de databaseinformatie in de Gracenote-muziekherkenningservice.

OPGELET Ga naar de Mazda Handsfree website voor informatie die verband houdt met de meest recente Gracenote database en hoe u deze moet installeren: http://www.mazdahandsfree.com

Inleiding

Muziekherkenningstechnologie en verband houdende gegevens worden geleverd door Gracenote . Gracenote is de industriestandaard in muziekherkenningstechnologie en de levering van verband houdende gegevens. Zie voor meer informatie www.gracenote.com.

Gegevens verband houdend met CD en muziek van Gracenote, Inc., copyright 2000 tot thans Gracenote.

Gracenote Software, copyright 2000 tot thans Gracenote. Eén of meer patenten in eigendom van Gracenote zijn van toepassing op dit product en service. Zie de Gracenote website voor een niet-limitatieve lijst van Gracenote patenten die van toepassing zijn.

Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, het Gracenote logo en logotype en het "Powered by Gracenote" logo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Gracenote in de Verenigde Staten en/of overige landen.

Gracenote Eindgebruikersovereenkomst

Deze toepassing of dit apparaat bevat software van Gracenote, Inc., Emeryville, Californië ("Gracenote"). De software van Gracenote (de "Gracenote Software") maakt het mogelijk om met dit apparaat CD's en/of muziekbestanden te herkennen en informatie over muziek, zoals naam, artiest, spoor en titelgegevens ("Gracenote-gegevens") te verkrijgen van onlineservers of ingebedde databases (collectief, "Gracenote-servers") en andere functies uit te voeren. U mag Gracenote-gegevens uitsluitend gebruiken via de bedoelde toepassings- of apparaatfuncties voor eindgebruikers.

U verklaart dat u Gracenote-gegevens, de Gracenote-software en Gracenote-servers uitsluitend zult gebruiken voor persoonlijke niet-commerciële doeleinden. U verklaart de Gracenote-software of enige Gracenote-gegevens niet af te staan, te kopiëren, over te dragen of te verzenden aan derden. U VERKLAART DAT U GRACENOTE-GEGEVENS, DE GRACENOTE-SOFTWARE OF GRACENOTE-SERVERS NIET ZULT GEBRUIKEN OF EXPLOITEREN OP ANDERE WIJZE DAN HIER UITDRUKKELIJK IS BESCHREVEN.

U verklaart dat uw niet-exclusieve licenties voor gebruik van de Gracenote-gegevens, de Gracenote-software en de Gracenote-servers ongeldig worden zodra u zich niet houdt aan deze beperkingen. Als uw licenties ongeldig worden, verklaart u afstand te doen van enig en alle gebruik van de Gracenote-gegevens, de Gracenote-software en de Gracenoteservers.

Gracenote behoudt alle rechten op Gracenote-gegevens, de Gracenote-software en de Gracenote-servers, inclusief alle eigendomsrechten. Onder geen enkele voorwaarde is Gracenote aansprakelijk voor betalingen aan u voor informatie die door u beschikbaar is gesteld. U stemt ermee in dat Gracenote, Inc. zijn rechten onder deze overeenkomst tegenover u kan afdwingen, direct onder zijn eigen naam.

De Gracenote service gebruikt een unieke identificatie voor het opvragen van gegevens voor statistische doeleinden. Het doel van een willekeurig toegewezen numerieke identificatie is dat Gracenote opvragen kan tellen zonder informatie over uw identiteit. Raadpleeg de webpagina voor meer informatie over het privacybeleid van Gracenote voor de Gracenote service.

De Gracenote-software en alle items van de Gracenote-gegevens worden aan u in licentie gegeven "IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN".

Gracenote aanvaardt geen aansprakelijkheid en biedt geen garanties, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, ten aanzien van de juistheid van enige Gracenote-gegevens afkomstig van de Gracenote-servers. Gracenote behoudt zich het recht voor gegevens van de Gracenoteservers te verwijderen of gegevenscategorieën naar eigen goeddunken te wijzigen. Er wordt geen garantie gegeven dat de Gracenote-software of Gracenote-servers zonder fouten zijn of dat de werking van de Gracenote-software of Gracenote-servers niet zal worden onderbroken. Gracenote is niet verplicht u enige nieuwe verbeterde of aanvullende gegevenstypen of categorieën te verstrekken die Gracenote eventueel in de toekomst wil bieden en is gerechtigd zijn services op elk gewenst moment te beëindigen.

GRACENOTE GEEFT GEEN GARANTIES, NOCH UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VOOR HANDELSDOELEINDEN, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITELS EN HET ONTBREKEN VAN INBREUK OP BESTAANDE RECHTEN. GRACENOTE GEEFT GEEN GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE RESULTATEN DIE U VERKRIJGT DOOR HET GEBRUIK VAN DE GRACENOTESOFTWARE OF EEN GRACENOTE-SERVER. IN GEEN GEVAL ZAL GRACENOTE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE OF MISGELOPEN WINST OF OMZETVERLIES VAN WELKE AARD DAN OOK.

2000 tot heden. Gracenote, Inc.

Bijwerken van de database

De Gracenote media database kan bijgewerkt worden met behulp van een USB apparaat.

1. Sluit een USB apparaat aan die de software bevat voor het bijwerken van Gracenote.

2. Selecteer het pictogram op het thuisscherm voor het tonen van het Instellingen scherm.

3. Selecteer het tabblad en selecteer .

4. Selecteer . De lijst van het updatepakket dat is opgeslagen in het USB apparaat en de versie worden getoond.

5. Selecteer het pakket voor het gebruiken van de update.

6. Selecteer .

OPMERKING Gracenote kan worden gedownload van de Mazda handsfree website.
Zie ook:

Renault Clio. Renault card: algemene informatie
Ontgrendelen van alle portieren. Vergrendelen van alle portieren. Op afstand inschakelen van de verlichting. Vergrendelen/ontgrendelen van de bagageruimte. Geïntegreerde sleutel. ...

Toyota Yaris. Motorruimte
1KR-FE motor Zekeringenkasten Oliepeilstok Motorolievuldop Accu Koelvloeistofreservoir Elektrische koelventilator Condensor Radiateur Sproeierreservoir 1NR-FE motor ...

Auto's: