Auto's:

Mazda 2: Gebruik van de elektrische
ruitbediening van het
bestuurdersportier - Ruiten - Alvorens te gaan rijden - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Gebruik van de elektrische ruitbediening van het bestuurdersportier

Mazda 2 / Mazda 2 - Instructieboekje / Alvorens te gaan rijden / Ruiten / Gebruik van de elektrische ruitbediening van het bestuurdersportier

Normaal openen/sluiten

Duw voor het openen van de ruit tot in de gewenste positie de schakelaar licht omlaag.

Duw voor het sluiten van de ruit tot in de gewenste positie de schakelaar licht omhoog.

Normaal openen/sluiten

Automatisch openen/sluiten

Voor het automatisch volledig openen van de ruit, de schakelaar volledig omlaag duwen en vervolgens loslaten. De ruit wordt automatisch volledig geopend.

Voor het automatisch volledig sluiten van de ruit, de schakelaar volledig omhoog duwen en vervolgens loslaten. De ruit wordt automatisch volledig gesloten.

Om de ruit tussentijds te laten stoppen, de schakelaar in de tegenovergestelde richting trekken of drukken en vervolgens loslaten.

Procedure voor het initialiseren van het systeem van de elektrische ruitbediening

Als de accu bij onderhoud van de auto werd losgekoppeld of om een andere reden (wanneer een schakelaar in werking blijft nadat de ruit volledig geopend/gesloten is), zal de ruit niet automatisch volledig openen en sluiten.

De automatische ruitbedieningsfunctie wordt enkel hervat voor een elektrisch bediende ruit die is teruggesteld.

1. Zet het contact op ON.

2. Let er op dat de vergrendelschakelaar van de elektrische ruitbediening op het bestuurdersportier niet is ingedrukt.

3. Druk op de schakelaar en open de ruit volledig.

4. Trek de schakelaar omhoog om de ruit volledig te sluiten en blijf de schakelaar nadat de ruit volledig gesloten is gedurende ongeveer 2 seconden vasthouden.

Blokkeerbeveiliging

Als de ruit tijdens het automatisch sluiten door iemands handen, hoofd of een voorwerp geblokkeerd wordt, zal de ruit stoppen en tot halverwege open schuiven.

WAARSCHUWING

Zorg er voor dat de ruit juist voordat deze de volledig gesloten stand bereikt of wanneer de schakelaar van de elektrische ruitbediening omhoog gehouden wordt door niets geblokkeerd wordt: Het blokkeren van een elektrische bediende ruit juist voordat deze de volledig gesloten stand bereikt of terwijl de schakelaar van de elektrische ruitbediening omhoog gehouden wordt is gevaarlijk.

In deze gevallen kan de blokkeerbeveiligingsfunctie niet voorkomen dat de ruit volledig sluit.

Als vingers tussen de ruit beklemd raken, kan dit ernstige verwondingen opleveren.

 

OPMERKING
  • Afhankelijk van de rijomstandigheden bestaat de kans dat een sluitende elektrisch bediende ruit stopt en begint te openen wanneer de ruit een schok ondervindt waarvan het effect hetzelfde is als in het geval waarbij de ruit door iets geblokkeerd wordt.

    In het geval de blokkeerbeveiligingsfunctie geactiveerd wordt en de elektrisch bediende ruit niet automatisch gesloten kan worden, de schakelaar omhoog drukken en vasthouden om de ruit te sluiten.

  • De ruitblokkeerbeveiligingsfunctie functioneert niet totdat het systeem wordt teruggesteld.

Gebruik van de elektrische ruitbediening bij stopgezette motor

De elektrische ruitbediening kan gebruikt worden gedurende ongeveer 40 seconden nadat het contact vanuit ON op uit is gezet en alle portieren gesloten zijn. Als een portier wordt geopend, wordt de elektrische ruitbediening stopgezet.

OPMERKING Bij gebruik van de elektrische ruitbediening bij stopgezette motor dient de schakelaar tijdens het sluiten van de ruit constant en stevig omhoog gedrukt gehouden te worden, aangezien de automatische sluitfunctie niet beschikbaar is.
Zie ook:

Skoda Fabia. Spraakbediening
Inleiding Geldt voor het infotainment Amundsen, Bolero. De menu's Navigatie, Telefoon, radio en Media kunnen met spraakcommando's worden bediend. De spraakbediening kan zowel door de bestuurder a ...

KIA Rio. Interieurfilter
A: Gerecirculeerde lucht B: Buitenlucht C: Interieurfilter D: Aanjager E: Verdamper F: Kachelradiateur Het interieurfilter, dat achter het dashboardkastje is gemonteerd, filtert de luc ...

Auto's: