Auto's:

Mazda 2: Europa - Periodieke onderhoudsbeurten - Periodieke onderhoudsbeurten - Onderhoud en verzorging - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Europa

De onderhoudsmonitor geeft een melding over de eerstvolgende onderhoudsbeurt.

De volgende onderhoudsbeurt is echter tenminste 20.000 km of 12 maanden na de respectievelijke laatste onderhoudsbeurt.

Periodieke onderhoudsbeurten

Periodieke onderhoudsbeurten

Tabelsymbolen:

I: Inspecteren: Inspecteren en reinigen, repareren, afstellen, bijvullen of indien nodig vernieuwen.
R: Vernieuwen
C: Reinigen
T: Vastdraaien
D: Aftappen

Opmerkingen:

*1 Inspecteer in onderstaande landen de bougies elke 10.000 km of 12 maanden alvorens deze bij de genoemde interval te vernieuwen.
Albanië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Letland, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Roemenië, Servië, Slowakije, Oekraïne
*2 Indien de auto gebruikt wordt in gebieden met veel zand of stof, dient het luchtfilter vaker gereinigd en indien nodig vernieuwd te worden dan bij de normaal aanbevolen intervallen.
*3 Voer de correctie voor de hoeveelheid brandstofinspuiting uit.
*4 De aandrijfriemen van de airconditioning, indien voorzien, eveneens inspecteren.
Indien de auto hoofdzakelijk onder de volgende omstandigheden gebruikt wordt, de aandrijfriemen elke 20.000 km of 12 maanden inspecteren.
a) Gebruik in bijzonder stoffige gebieden
b) Wanneer men de motor vaak langdurig stationair laat draaien of veelvuldig met lage snelheden rijdt
c) Bij het rijden gedurende lange perioden bij lage buitentemperaturen of het regelmatig rijden van korte afstanden
d) Rijden bij extreme hitte
e) Voortdurend rijden in bergachtige gebieden
*5 Voor bepaalde Europese landen is fexlibele instelling van fabriekswege vooringesteld. Raadpleeg een officiële Mazda reparateur voor details. Een flexibele instelling kan worden ingesteld als het voertuig hoofdzakelijk wordt gebruikt op plaatsen waar geen van onderstaande condities van toepassing zijn.
a) Gebruiksdoel van het voertuig is als politieauto, taxi of rijschoolauto.
b) Gebruik in bijzonder stoffige gebieden
c) Wanneer men de motor vaak langdurig stationair laat draaien of veelvuldig met lage snelheden rijdt
Als flexibel onderhoud wordt geselecteerd, berekent het voertuig de resterende gebruiksduur van de olie op basis van de gebruiksomstandigheden van de motor en wordt u op de hoogte gesteld wanneer een olieverversingsbeurt nodig is door het oplichten van het moersleutelindicatielampje in de instrumentengroep.

Reset de motoroliegegevens bij elke motorolieverversingsbeurt, ongeacht het verschijnen van de melding/ moersleutelindicatielampje.
*6 Indien de auto hoofdzakelijk onder de volgende omstandigheden gebruikt wordt, is het aan te bevelen elke 10.000 km of korter de motorolie te verversen en het oliefilter te vernieuwen.
a) Gebruiksdoel van het voertuig is als politieauto, taxi of rijschoolauto.
b) Gebruik in bijzonder stoffige gebieden
c) Wanneer men de motor vaak langdurig stationair laat draaien of veelvuldig met lage snelheden rijdt
d) Bij het rijden gedurende lange perioden bij lage buitentemperaturen of het regelmatig rijden van korte afstanden
e) Rijden bij extreme hitte
f) Voortdurend rijden in bergachtige gebieden
*7 Reset bij SKYACTIV-D 1.5 de motoroliegegevens bij elke motorolieverversingsbeurt, ongeacht het verschijnen van de melding/moersleutelindicatielampje.
*8 Bij het vervangen van de motorkoelvloeistof wordt het gebruik van FL-22 aanbevolen. Gebruik van andere motorkoelvloeistof dan FL-22 kan ernstige schade aan de motor en het koelsysteem toebrengen.
*9 Inspecteer het elektrolietniveau van de accu, het soortelijk gewicht en het uiterlijk van de accu. Bij de onderhoudsvrije accu is alleen een inspectie van het uiterlijk vereist.
*10 Indien u een intensief gebruik van de remmen maakt (bijvoorbeeld, regelmatig met hoge snelheid of in berggebieden rijdt), of wanneer de auto in zeer vochtige klimaten gebruikt wordt, de remvloeistof jaarlijks verversen.
*11 Om de 10.000 km wordt onderling verwisselen van de banden aanbevolen.
*12 Het initialiseren van het bandenspanningcontrolesysteem (TPMS) moet zodanig worden uitgevoerd dat het systeem normaal functioneert (indien voorzien).
*13 Controleer de uiterste gebruiksdatum van de bandreparatievloeistof elk jaar tijdens het uitvoeren van periodiek onderhoud. Vervang de fles met bandreparatievloeistof door een nieuwe voor het verstrijken van de uiterste gebruiksdatum.

Zie ook:

KIA Rio. Onderhoud aan aanvullend veiligheidssysteem
Het aanvullend veiligheidssysteem is nagenoeg onderhoudsvrij en bevat geen onderdelen waaraan u zelf veilig onderhoud kunt plegen. Als het waarschuwingslampje AIR BAG niet gaat branden of co ...

Toyota Yaris. Brandstof (dieselmotor)
U kunt het brandstoffilter zelf aftappen. Maar omdat dit lastig is, adviseren wij u het brandstoffilter te laten aftappen door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar b ...

Auto's: