Auto's:

Mazda 2: Bellen van een telefoonnummer - Bluetooth handsfree - Audioset
[Type A (niet-aanraakscherm)] - Interieurvoorzieningen - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Bellen van een telefoonnummer

Gebruik van het telefoonboek

Telefoongesprekken kunnen tot stand gebracht worden door het zeggen van de naam van een persoon (gesproken naam) waarvan het telefoonnummer tevoren in Bluetooth handsfree is vastgelegd. Zie Telefoonboekregistratie.

1. Druk de opnementoets of sprekentoets kort in.

2. Zeg: [Geluidssignaal] "Bel" 3. Prompt: "Naam alstublieft." 4. Zeg: [Geluidssignaal] "XXXXX...(Bijv. "John's telefoon")" (Zeg een gesproken naam die geregistreerd is in het telefoonboek.) 5. Prompt: "Belt XXXXX... (Bijv."John's telefoon") XXXX (Bijv."thuis"). is dit nummer correct?" (Gesproken naam en telefoonnummer locatie geregistreerd in telefoonboek).

6. Zeg: [Geluidssignaal] "Ja" 7. Prompt: "Bellen"

OPMERKING De "Bel" opdracht en de gesproken naam kunnen gecombineerd worden.

Bijv. Spreek in stap 2 "Bel John's Telefoon" in, dan kunnen stappen 3 en 4 overgeslagen worden.

Telefoonboekregistratie In het Bluetooth handsfree telefoonboek kunnen telefoonnummers worden geregistreerd.

OPMERKING Gebruik deze functie alleen wanneer u geparkeerd staat. Dit is te afleidend om tijdens het rijden te proberen en u maakt dan mogelijk teveel fouten zodat dit weinig effectief is.

1. Druk de opnementoets of sprekentoets kort in.

2. Zeg: [Geluidssignaal] "Telefoonboek" 3. Prompt: "Selecteer één van de volgende opties: Voeg Nieuw Contactpersoon Toe, Bewerken, Naam Toevoegen, Wissen, Alles Verwijderen, of Importeer contactpersoon." 4. Zeg: [Geluidssignaal] "Voeg nieuw contact persoon toe" 5. Prompt: "Naam alstublieft." 6. Zeg: [Geluidssignaal] "XXXXX...(Bijv. "Mary's telefoon")" (Zeg een gesproken naam voor de geregistreerde naam.) 7. Prompt: "Toevoegen XXXXX... (Bijv."Mary's telefoon") (geregistreerde gesproken naam). is dit nummer correct?" 8. Zeg: [Geluidssignaal] "Ja" 9. Prompt: "Thuis, werk, mobiel of andere" 10. Zeg: [Geluidssignaal] "Mobiel" (Zeg "Thuis", "Werk", "Mobiel", of "Andere", voor het registreren van de gewenste locatie.) 11. Prompt: "Mobiel (Te registreren locatie). is dit nummer correct?" 12. Zeg: [Geluidssignaal] "Ja" 13. Prompt: "Het nummer alstublieft" 14. Zeg: [Geluidssignaal] "XXXXXXXXXXX" (Zeg het te registreren telefoonnummer.)

15. Prompt: "XXXXXXXXXXX (telefoonnummer registratie). Voeg na de pieptoon meer nummers toe, of zeg 'Terug,' om het laatst toegevoegde nummer nogmaals toe te voegen, of druk op de knop 'Opnemen' om het nummer op te slaan." 16. (Registratie) Druk de opnementoets in of zeg "Toevoegen" en ga dan verder naar stap 17.(Telefoonnummer toevoegen/ invoeren) Zeg "XXXX" (gewenste telefoonnummer) en ga dan verder naar stap 15.

(Telefoonnummercorrectie) Zeg, "Terug". De prompt antwoordt, "Terug. De laatst toegevoegde nummers zijn verwijderd.". Ga dan terug naar stap 13.

17. Prompt: "Nummer opgeslagen. Wilt u voor deze contactpersoon een ander nummer toevoegen?" 18. Zeg: [Geluidssignaal] "Ja" of "Nee".

19. Als "Ja", kan een extra telefoonnummer onder dezelfde invoer geregistreerd worden.

Als "Nee", keert het systeem terug naar de standby-stand.

(Contact importeren) Telefoonboekdata van uw apparatuur (mobiele telefoon) kunnen verzonden en geregistreerd worden in uw Bluetooth handsfree telefoonboek met behulp van Bluetooth .

1. Druk de opnementoets of sprekentoets kort in.

2. Zeg: [Geluidssignaal] "Telefoonboek"

3. Prompt: "Selecteer één van de volgende opties: Voeg Nieuw Contactpersoon Toe, Bewerken, Naam Toevoegen, Wissen, Alles Verwijderen, of Importeer contactpersoon." 4. Zeg: [Geluidssignaal] "Importeren contactpersoon" 5. Prompt: "Het handsfree-systeem is gereed om een contactpersoon vanaf de telefoon te ontvangen; er kan alleen een Thuisnummer, werknummer of mobiel nummer geïmporteerd worden naar het handsfreesysteem. Voor het importeren van contactpersonen is het nodig dat de gebruiker de telefoon bedient.

Raadpleeg hiervoor de handleiding van de telefoon voor informatie over importeren met de telefoon." 6. Prompt: "X (Aantal locaties die data bevatten) nummers zijn geïmporteerd.

Welke naam wilt u voor deze nummers gebruiken?" 7. Zeg: [Geluidssignaal] "XXXXX...(Bijv. "Mary's telefoon")" (Zeg een gesproken naam voor de geregistreerde naam.) 8. Prompt: "Toevoegen XXXXX... (Bijv."Mary's telefoon") (gesproken naam).is dit nummer correct?" 9. Zeg: [Geluidssignaal] "Ja" 10. Prompt: "Nummer opgeslagen. Wilt u een ander contactpersoon importeren?" 11. Zeg: [Geluidssignaal] "Ja" of "Nee" 12. Als "Ja", gaat de procedure verder naar stap 5.

Als "Nee", keert het systeem terug naar de standby-stand.

Telefoonboek bewerken De gegevens die in het Bluetooth handsfree telefoonboek zijn geregistreerd kunnen worden bewerkt.

OPMERKING Gebruik deze functie alleen wanneer u geparkeerd staat. Dit is te afleidend om tijdens het rijden te proberen en u maakt dan mogelijk teveel fouten zodat dit weinig effectief is.

1. Druk de opnementoets of sprekentoets kort in.

2. Zeg: [Geluidssignaal] "Telefoonboek" 3. Prompt: "Selecteer één van de volgende opties: Voeg Nieuw Contactpersoon Toe, Bewerken, Naam Toevoegen, Wissen, Alles Verwijderen, of Importeer contactpersoon." 4. Zeg: [Geluidssignaal] "Bewerken" 5. Prompt: "Noem de naam van de contactpersoon die u wilt bewerken, of zeg 'Naam Toevoegen'." 6. Zeg: [Geluidssignaal] "XXXXX...(Bijv. "Mary's telefoon")" (Zeg de gesproken naam voor de geregistreerde naam die u in het telefoonboek wilt bewerken.) 7. Prompt: "Thuis, werk, mobiel of andere" 8. Zeg: [Geluidssignaal] "Thuis" (Zeg de geregistreerde locatie die u wilt bewerken: "Thuis", "Werk", "Mobiel", of "Andere".) 9. Prompt: "XXXXX... (Bijv. "Mary's telefoon") (geregistreerde gesproken naam) XXXX (Bijv. "Thuis") (geregistreerde locatie). is dit nummer correct?" 10. Zeg: [Geluidssignaal] "Ja"

11. Prompt: "Het huidige nummer is XXXXXXXXXXX (Bijv. "555-1234") (Huidige geregistreerde nummer).

Nieuw nummer alstublieft."

OPMERKING Als er op een locatie tevoren geen telefoonnummer geregistreerd is (Bijv.

"Werk"), de prompt zal enkel oplezen "Het nummer alstublieft"

12. Zeg: [Geluidssignaal] "XXXXXXXXXXX (Bijv. "555- 5678")" (Zeg het nieuwe te registreren telefoonnummer.) 13. Prompt: "XXXXXXXX (telefoonnummer) Voeg na de pieptoon meer nummers toe, of zeg 'Terug,' om het laatst toegevoegde nummer nogmaals toe te voegen, of druk op de knop 'Opnemen' om het nummer op te slaan." 14. (Nummer wijzigen) Druk de opnementoets en ga dan verder naar stap 15.(Telefoonnummer toevoegen/ invoeren) Zeg "XXXX" (gewenste telefoonnummer) en ga dan verder naar stap 13.(Telefoonnummercorrectie) Zeg, "Terug". De prompt antwoordt, "Terug. De laatst toegevoegde nummers zijn verwijderd. Het nummer alstublieft". Ga dan terug naar stap 12.

15. Prompt: "Het nummer is veranderd."

Data wissen uit telefoonboek

(Wissen van afzonderlijke telefoonboekdata) Afzonderlijke gegevens die in het Bluetooth handsfree telefoonboek zijn geregistreerd kunnen worden gewist.

OPMERKING Gebruik deze functie alleen wanneer u geparkeerd staat. Dit is te afleidend om tijdens het rijden te proberen en u maakt dan mogelijk teveel fouten zodat dit weinig effectief is.

1. Druk de opnementoets of sprekentoets kort in.

2. Zeg: [Geluidssignaal] "Telefoonboek" 3. Prompt: "Selecteer één van de volgende opties: Voeg Nieuw Contactpersoon Toe, Bewerken, Naam Toevoegen, Wissen, Alles Verwijderen, of Importeer contactpersoon." 4. Zeg: [Geluidssignaal] "Wissen" 5. Prompt: "Zeg de naam van de contactpersoon die u wilt wissen, of zeg 'Naam Toevoegen'. " 6. Zeg: [Geluidssignaal] "XXXXX...(Bijv. "John's telefoon")" (Zeg de geregistreerde gesproken naam die u uit het telefoonboek wilt verwijderen.) 7. Prompt: "Wordt gewist XXXXX...(Bijv. "John's telefoon") (geregistreerde telefoonnaam) Thuis (geregistreerde locatie). is dit nummer correct?" 8. Zeg: [Geluidssignaal] "Ja" 9. Prompt: "XXXXX... (Bijv. "John's telefoon") (geregistreerde gesproken naam) Thuis (geregistreerde locatie) gewist."

(Volledige verwijdering van de telefoonboekgegevens) Alle gegevens die in het Bluetooth handsfree telefoonboek zijn geregistreerd kunnen worden gewist.

OPMERKING Gebruik deze functie alleen wanneer u geparkeerd staat. Dit is te afleidend om tijdens het rijden te proberen en u maakt dan mogelijk teveel fouten zodat dit weinig effectief is.

1. Druk de opnementoets of sprekentoets kort in.

2. Zeg: [Geluidssignaal] "Telefoonboek" 3. Prompt: "Selecteer één van de volgende opties: Voeg Nieuw Contactpersoon Toe, Bewerken, Naam Toevoegen, Wissen, Alles Verwijderen, of Importeer contactpersoon." 4. Zeg: [Geluidssignaal] "Alles verwijderen" 5. Prompt: "Weet u zeker dat u alles uit uw handenvrije-systeem telefoonboek wilt wissen?" 6. Zeg: [Geluidssignaal] "Ja" 7. Prompt: "U staat op het punt alles uit uw handenvrije-systeem telefoonboek te wissen. Wilt u doorgaan?" 8. Zeg: [Geluidssignaal] "Ja" 9. Prompt: "Een moment alstublieft, het handenvrije-systeem telefoonboek wordt gewist." 10. Prompt: "Handenvrije-systeem telefoonboek gewist"

Oplezing van de namen die in het Bluetooth handsfree telefoonboek zijn geregistreerd

Bluetooth handsfree kan de lijst van namen oplezen die in het telefoonboek zijn geregistreerd.

1. Druk de opnementoets of sprekentoets kort in.

2. Zeg: [Geluidssignaal] "Telefoonboek" 3. Prompt: "Selecteer één van de volgende opties: Voeg Nieuw Contactpersoon Toe, Bewerken, Naam Toevoegen, Wissen, Alles Verwijderen, of Importeer contactpersoon." 4. Zeg: [Geluidssignaal] "Naamen toevoegen" 5. Prompt: "XXXXX..., XXXXX..., XXXXX... (Bijv. "John's telefoon", Mary's telefoon, Bill's telefoon)" (De gesproken begeleiding leest de gesproken namen op die in het telefoonboek geregistreerd zijn.) Druk tijdens het oplezen bij de gewenste naam met een korte druk op de sprekentoets en geef vervolgens een van de volgende spraakopdrachten om deze uit te voeren.

6. Prompt: "Einde van de lijst. Wilt u opnieuw beginnen?" 7. Zeg: [Geluidssignaal] "Nee"

Opnieuw bellen functie

Het is mogelijk het nummer van de persoon die tevoren is gebeld met gebruik van de telefoon opnieuw te bellen.

1. Druk de opnementoets of sprekentoets kort in.

2. Zeg: [Geluidssignaal] "Nummer herhaling" 3. Prompt: "Bellen"

Telefoonnummer invoeren

OPMERKING Oefen dit terwijl u geparkeerd staat totdat u het vertrouwen heeft dit te kunnen doen tijdens het rijden in een niet veeleisende rijsituatie. Als u nog niet volledig vertrouwd bent, alle telefoongesprekken voeren vanuit een plaats waar u veilig geparkeerd staat en pas beginnen te rijden wanneer u uw volledige aandacht bij het rijden kunt houden.

1. Druk de opnementoets of sprekentoets kort in.

2. Zeg: [Geluidssignaal] "Nummer keuze" 3. Prompt: "Het nummer alstublieft" 4. Zeg: [Geluidssignaal] "XXXXXXXXXXX (telefoonnummer)" 5. Prompt: "XXXXXXXXXXX.(Telefoonnummer) Voeg na de pieptoon meer nummers toe, of zeg 'Terug,' om het laatst toegevoegde nummer nogmaals toe te voegen, of druk op de knop 'Opnemen' om te bellen."

6. (Belt) Druk de opnementoets in of zeg "Nummer keuze" en ga dan verder naar stap 7.(Telefoonnummer toevoegen/ invoeren) Zeg "XXXX" (gewenste telefoonnummer) en ga dan verder naar stap 5.(Telefoonnummercorrectie) Zeg, "Terug". De prompt antwoordt, "Terug. De laatst toegevoegde nummers zijn verwijderd.". Ga dan terug naar stap 3.

7. Prompt: "Bellen"

OPMERKING De "Nummer keuze" opdracht en een telefoonnummer kunnen gecombineerd worden.

Bijv. Spreek in stap 2 "Nummer keuze 123-4567" in, dan kunnen stappen 3 en 4 overgeslagen worden.

Alarmnummers bellen Met behulp van de spraakinvoeropdracht kan het alarmnummer (112) gebeld worden.

1. Druk de opnementoets of sprekentoets kort in.

2. Zeg: [Geluidssignaal] "Alarmnummer" 3. Prompt: "Bellen "112", is dit nummer correct?" 4. Zeg: [Geluidssignaal] "Ja" 5. Prompt: "Bellen"

Zie ook:

Toyota Yaris. Accu
Controleer de accu als volgt. ■ Waarschuwingssymbolen De betekenis van de waarschuwingssymbolen aan de bovenzijde van de accu is als volgt: ■ Buitenkant van de accu Controleer de ...

Toyota Yaris. Controlelampjes
De controlelampjes informeren de bestuurder over de bedrijfsstatus van de verschillende systemen van de auto. Controlelampje richtingaanwijzers Controlelampje grootlicht Controlelampje Automatic ...

Auto's: