Auto's:

Mazda 2: Afsluitklep van brandstoftankdop en
brandstoftankdop - Brandstof en emissie - Alvorens te gaan rijden - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Afsluitklep van brandstoftankdop en brandstoftankdop

Mazda 2 / Mazda 2 - Instructieboekje / Alvorens te gaan rijden / Brandstof en emissie / Afsluitklep van brandstoftankdop en brandstoftankdop

WAARSCHUWING

Bij het verwijderen van de brandstoftankdop, de dop een klein stukje losdraaien, wachten tot het sissende geluid ophoudt en vervolgens de dop verwijderen: Brandstofnevel is gevaarlijk.

Brandstof die op de huid of in de ogen terechtkomt kan brandwonden veroorzaken en bij inslikking ziekte tot gevolg hebben. Brandstofnevel ontstaat wanneer er zich druk in de brandstoftank verzamelt en de brandstoftankdop te snel verwijderd wordt.

Alvorens te tanken, de motor stopzetten en vonken en open vuur steeds uit de buurt van de vulhals houden: Brandstofdampen zijn gevaarlijk. Deze kunnen door vonken of open vuur tot ontbranding komen en ernstige brandwonden en letsel veroorzaken.

Verder kan het gebruik van de verkeerde brandstoftankdop of het niet gebruiken van een brandstoftankdop brandstoflekkage tot gevolg hebben, hetgeen bij een ongeluk ernstige brandwonden mogelijk met dodelijke afloop kan veroorzaken.

Niet verder bijtanken nadat het mondstuk van de brandstofpompslang automatisch is gestopt: Doorgaan met tanken nadat het mondstuk van de brandstofpompslang automatisch is gestopt is gevaarlijk, aangezien het overmatig vullen van de brandstoftank overstroming van brandstof of lekkage kan veroorzaken.

Overstroming van brandstof en lekkage kan het voertuig beschadigen en als de brandstof ontvlamt kan dit brand en ontploffing veroorzaken met ernstig of dodelijk letsel als gevolg.

 

OPGELET Gebruik altijd uitsluitend een originele Mazda tankdop of een gelijkwaardige voor uw auto geschikte brandstoftankdop, verkrijgbaar bij deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur. Een verkeerde tankdop kan een ernstige storing in het brandstofsysteem of het uitlaatgasreinigingssysteem veroorzaken.

Afsluitklep van brandstoftankdop

Trek aan de interieur-ontgrendelknop voor de afsluitklep van de brandstoftankdop om de afsluitklep te openen.

Om te sluiten, tegen de afsluitklep van de brandstofvuldop duwen totdat deze goed vergrendelt.

Afsluitklep van brandstoftankdop

Brandstoftankdop

Draai voor het verwijderen van de brandstoftankdop deze linksom.

Bevestig de verwijderde dop aan de binnenzijde van de afsluitklep.

Draai voor het sluiten van de brandstoftankdop deze rechtsom totdat u een klik hoort.

Brandstoftankdop

Zie ook:

Skoda Fabia. Bandenafdichtset
Inleiding voor het onderwerp De volgende informatie is van toepassing voor de af fabriek gemonteerde bandenafdichtset. Met behulp van de bandenafdichtset kunnen bandenperforaties met een diameter ...

Skoda Fabia. Internetpagina ŠKODA Connect
 afb. 5 ŠKODA Connect starten De internetpagina ŠKODA Connect bevat informatie met betrekking tot de online diensten en de betreffende functies, de toegang tot de ŠKODA Connect Portal e ...

Auto's: