Auto's:

KIA Rio: Waarschuwingen parkeerhulp - Parkeerhulp achter - Kenmerken van uw auto - KIA Rio - InstructieboekjeKIA Rio: Waarschuwingen parkeerhulp

AANWIJZING Het systeem werkt alleen in het gebied waar de parkeersensoren zijn geplaatst.

Bovendien worden kleine of smalle voorwerpen als palen, of voorwerpen die zich tussen de verschillende sensoren bevinden mogelijk niet door de sensoren geregistreerd.

Kijk tijdens het achteruitrijden altijd waar u rijdt.

Informeer bestuurders die onbekend zijn met de auto over de mogelijkheden en beperkingen van het systeem.

 

WAARSCHUWING Wees extra voorzichtig als u dicht langs voorwerpen of personen, in het bijzonder kinderen, rijdt. Houd er rekening mee dat sommige voorwerpen mogelijk niet door de sensoren worden geregistreerd als gevolg van de afstand tot het object of het formaat of het materiaal van het object. Al deze zaken kunnen de effectiviteit van de sensor beperken. Controleer altijd met eigen ogen of de weg vrij is.

Zelfdiagnose

Als u geen waarschuwingsgeluid hoort of als de zoemer met tussenpozen klinkt als u de stand R inschakelt, kan dit duiden op een storing in de parkeerhulp. Als dit gebeurt adviseren we u het systeem te laten controleren door een officiële Kiadealer.

WAARSCHUWING Schade aan de auto en persoonlijk letsel, ontstaan vanwege het onjuist functioneren van de parkeerhulp, vallen niet onder de garantie. Rijd altijd veilig en voorzichtig.
Zie ook:

Renault Clio. Vervoer van kinderen
U dient zich te houden aan de wetgeving van het land waarin u zich bevindt. Het kind moet, net als een volwassene, altijd correct zitten en zijn vastgemaakt, ongeacht het traject. U bent verantw ...

Fiat Punto. Identificatiegegevens
VIN-PLAATJE Dit bevindt zich linksachter op de vloer van de bagageruimte fig. 114en bevat de volgende identificatiegegevens: Nummer typegoedkeuring. Identificatiecode voertuigtype. Chassi ...

Auto's: