Auto's:

KIA Rio: Sluiten van de tankdopklep - Tankdopklep - Kenmerken van uw auto - KIA Rio - InstructieboekjeKIA Rio: Sluiten van de tankdopklep

 1. Plaats de dop terug en draai hem rechtsom totdat deze klikt. Dat geeft aan dat de dop goed vastzit.
 2. Druk tegen de rand van de tankdopklep om de klep te sluiten.

  Controleer of hij goed gesloten is.

WAARSCHUWING - Tanken

 • Als de onder druk staande brandstof naar buiten spuit, kan deze op uw kleding of huid terechtkomen en kan er brandgevaar ontstaan. Verwijder de tankdop altijd voorzichtig en langzaam. Als er brandstof naar buiten komt of er een sissend geluid hoorbaar wordt, moet u even wachten voordat u de dop verder losdraait.
 • Probeer de tank niet verder te vullen nadat het vulpistool automatisch is afgeslagen.
 • Controleer altijd of de tankdop goed vastgedraaid is, om morsen van brandstof in geval van een aanrijding te voorkomen.

 

WAARSCHUWING - Gevaren bij het tanken Brandstof is licht ontvlambaar.

Neem bij het tanken de volgende richtlijnen in acht. Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel als gevolg van brand of een explosie.

 • Lees alle waarschuwingen bij het tankstation en neem ze in acht.
 • Kijk vóór het tanken altijd of er een noodknop voor het afsluiten van de brandstof is bij de brandstofpomp.
 • Raak, voordat u de tankdop en vulopening aanraakt, altijd even een ander metalen deel van de auto aan, op voldoende afstand van de vulopening, om brandgevaar als gevolg van statische elektriciteit te voorkomen.
 • Stap niet in de auto nadat u begonnen bent met tanken omdat u door het aanraken van of wrijven tegen iets (polyester, satijn, nylon, enz.) statisch geladen kunt zijn.

  Statische elektriciteit kan brandstofdampen doen ontbranden, wat explosiegevaar oplevert. Als u tijdens het tanken toch terug in de auto moet stappen, raak ook dan even een metalen deel aan de voorzijde van de auto aan om eventuele statische elektriciteit kwijt te raken.

 • Als u een geschikte jerrycan wilt vullen, plaats deze dan op de grond. Een met statische elektriciteit geladen jerrycan kan brandstofdampen doen ontbranden.

  Zodra u begint te tanken, dient u contact te maken met de auto tot het tanken is voltooid.

  Gebruik alleen jerrycans die geschikt zijn voor brandstof.

 • Maak tijdens het tanken geen gebruik van een mobiele telefoon. Elektrische stroom en/of elektronische storing van mobiele telefoons kan brandstofdampen doen ontbranden.
 • Zet de motor uit vóór het tanken.

  De elektrische onderdelen van de motor kunnen vonken produceren die brandstofdampen kunnen doen ontbranden.

  Controleer na het tanken of de tankdop en de tankdopklep goed dicht zijn voordat u de motor start.

 • Gebruik GEEN lucifers of aansteker en ROOK NIET. Laat ook geen brandende sigaret achter in de auto terwijl u gaat tanken. Brandstof is licht ontvlambaar en explosief.
 • Als er tijdens het tanken brand uitbreekt, verlaat dan onmiddellijk de auto en breng de manager van het tankstation, de politie en de brandweer op de hoogte. Volg hun veiligheidsinstructies op.

 

OPMERKING

 • Tank alleen de brandstof die in hoofdstuk 1 vermeld is onder "Vereiste brandstof".
 • Als de tankdop vervangen moet worden, gebruik dan een speciaal voor uw auto vervangingsonderdeel.

  Een verkeerde tankdop kan een ernstige storing in het brandstofsysteem of het emissieregelsysteem veroorzaken.

 • Mors geen brandstof op de buitenzijde van de auto.

  Brandstof kan de lak aantasten.

 • Controleer altijd of de tankdop goed vastgedraaid is, om morsen van brandstof in geval van een aanrijding te voorkomen.
Zie ook:

Fiat Punto. Veiligheidsgordels
Alle stoelen van het voertuig zijn uitgerust met veiligheidsgordels met drie verankeringspunten en een oprolautomaat. Het mechanisme van de oprolautomaat werkt door vergrendeling van de gordel wa ...

KIA Rio. Motorruimte
Benzinemotor (1,2L) Benzinemotor (1,4L) ❈ De werkelijke motorruimte kan afwijken van de afbeelding. Expansievat koelvloeistof Vuldop motorolie Rem-/koppelingsvloeistofreservoir Luc ...

Auto's: