Auto's:

KIA Rio: Ruitenwissers (voor) - Ruitenwissers en ruitensproeiers - Kenmerken van uw auto - KIA Rio - InstructieboekjeKIA Rio: Ruitenwissers (voor)

De werking is als volgt als het contact in stand ON staat.

  1. 2/HI : Hoge wissersnelheid
  2. 1/LO : Normale wissersnelheid
  3. ---/INT : De ruitenwissers werken met regelmatige intervallen.

    Gebruik deze stand bij motregen of mist. Draai aan de snelheidsregelknop om de snelheid te wijzigen.

  4. O/OFF : Ruitenwisser is uitgeschakeld
  5. /1X : Druk voor een enkele wisbeweging de bedieningsschakelaar in deze positie en laat hem weer los. De ruitenwissers zullen blijven werken zolang de schakelaar in deze stand wordt gehouden.
AANWIJZING Maak de ruit vrij van sneeuw en ijs alvorens de ruitenwissers te gebruiken of ontdooi de voorruit gedurende 10 min. Anders werken de ruitenwissers mogelijk niet goed en kunnen ze beschadigd raken.

Automatische regeling (AUTO) (indien van toepassing)

Ruitenwissers en ruitensproeiers

De regensensor bovenaan op de voorruit registreert de hoeveelheid regen en schakelt de ruitenwisser automatisch in met de juiste snelheid/intervaltijd.

Hoe harder het regent, hoe hoger de wissersnelheid. Als het ophoudt met regenen, wordt de ruitenwisser automatisch uitgeschakeld.

Draai aan de snelheidsregelknop om de snelheid te wijzigen (1).

Als de wisserschakelaar in de stand AUTO is gezet terwijl het contact ON is, zal de wisser eenmaal werken om een controle van het systeem uit te voeren.

Zet de schakelaar in stand O (OFF) als de ruitenwisser niet in gebruik is.

OPMERKING

Als het contact in stand ON staat en de schakelaar voor de ruitenwissers vóór in de stand AUTO, neem dan onderstaande aanwijzingen in acht om letsel te voorkomen:

  • Raak het bovenste deel van de voorruit, waar de regensensor zich bevindt, niet aan.
  • Veeg het bovenste deel van de voorruit niet schoon met een vochtige doek.
  • Oefen geen druk uit op de voorruit.

 

OPMERKING Zet de schakelaar tijdens het wassen van de auto in stand O (OFF) om te voorkomen dat de ruitenwissers automatisch worden ingeschakeld.

Als de ruitenwissers tijdens het wassen worden ingeschakeld, raken ze mogelijk beschadigd.

Verwijder de behuizing van de regensensor bovenaan de voorruit aan passagierszijde niet. Eventuele schade aan onderdelen die hierdoor kan ontstaan, valt niet onder de fabrieksgarantie.

Zet de ruitenwisserschakelaar 's winters voor het starten van de motor in stand O (OFF). Als de ruitenwissers worden ingeschakeld terwijl de wisserbladen vastgevroren zijn, kunnen deze beschadigd raken. Verwijder alle sneeuw en ijs van de voorruit voordat de

Zie ook:

Toyota Yaris. Instellen van de rijsnelheid
1. Druk op de schakelaar om de snelheidsbegrenzer in te schakelen. Het controlelampje van de snelheidsbegrenzer (groen) gaat branden. Druk opnieuw op de schakelaar om de snelheidsbegrenzer ui ...

KIA Rio. Conformiteitsverklaring
CE voor Europa NCC voor Taiwan IFETEL “La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interf ...

Auto's: