Auto's:

KIA Rio: Meters - Instrumentenpaneel - Kenmerken van uw auto - KIA Rio - InstructieboekjeKIA Rio: Meters

Snelheidsmeter

Instrumentenpaneel

De snelheidsmeter geeft de rijsnelheid van de auto aan en is gekalibreerd in kilometer per uur (km/h) en/of mijl per uur (mph).

Toerenteller

Instrumentenpaneel

De toerenteller geeft het aantal omwentelingen per minuut (omw/min) bij benadering weer.

Gebruik de toerenteller om de juiste schakelmomenten te kiezen en voorkom dat de motor zwaar moet trekken of met te hoge motortoerentallen draait.

OPMERKING Zorg ervoor dat het motortoerental niet toeneemt tot in het rode gebied. Hierdoor kan ernstige motorschade ontstaan.

Koelvloeistoftemperatuurmeter

Instrumentenpaneel

Wanneer het contact of de toets ENGINE START/STOP in stand ON staat, geeft deze meter de koelvloeistoftemperatuur weer.

OPMERKING Als de naald van de meter buiten het normale bereik komt en in de richting van stand 130 of H beweegt, duidt dit op oververhitting van de motor, waardoor schade aan de motor kan ontstaan.

Blijf niet rijden met een oververhitte motor. Raadpleeg "Als de motor oververhit raakt" in hoofdstuk 7 wanneer de motor oververhit raakt

 

WAARSCHUWING Verwijder de radiateurdop nooit als de motor heet is. De koelvloeistof staat onder druk en kan ernstige brandwonden veroorzaken. Wacht totdat de motor is afgekoeld alvorens het reservoir bij te vullen met koelvloeistof.

Brandstofmeter

Instrumentenpaneel

De brandstofmeter geeft bij benadering de hoeveelheid brandstof aan die nog in de tank aanwezig is.

AANWIJZING

  • De inhoud van de brandstoftank staat in hoofdstuk 9.
  • De brandstofmeter is daarnaast uitgerust met een waarschuwingslampje laag brandstofniveau. Dit lampje gaat branden als de brandstoftank bijna leeg is.
  • Bij hellingen en bochten beweegt mogelijk de naald van de brandstofmeter of gaat het waarschuwingslampje laag brandstofniveau mogelijk eerder branden dan gebruikelijk, doordat de brandstof in de brandstoftank heen en weer beweegt.

 

WAARSCHUWING - Brandstofmeter Het is gevaarlijk als de auto zonder brandstof komt te staan.

Vul de brandstoftank zo snel mogelijk als het waarschuwingslampje gaat branden of als de naald van de brandstofmeter de 0 of E (leeg) nadert.

 

OPMERKING Vermijd rijden met een extreem laag brandstofniveau. Wanneer de brandstof opraakt, kan de motor overslaan, waardoor de katalysator beschadigd raakt.

Kilometerteller

Instrumentenpaneel

De kilometerteller geeft de totale afstand aan die met de auto is gereden en dient ook te worden gebruikt om te bepalen wanneer periodiek onderhoud nodig is.

Buitentemperatuurmeter

Instrumentenpaneel

De buitentemperatuurmeter geeft de actuele buitentemperatuur weer in eenheden van 1°C (1°F).

De buitentemperatuur op het display verandert mogelijk niet meteen zoals bij een gewone thermometer om de bestuurder niet af te leiden.

Temperatuureenheid wijzigen (van °C naar °F of van °F naar °C)

❈ Zie "LCD-vensters" in dit hoofdstuk voor meer informatie.

Zie ook:

Mazda 2. Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem
Het Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem regelt de volgafstand *1 al naargelang de rijsnelheid met behulp van een radarsensor (voor) die de afstand ten opzichte van een voorliggend voertuig ...

Renault Clio. Vervoer van kinderen
U dient zich te houden aan de wetgeving van het land waarin u zich bevindt. Het kind moet, net als een volwassene, altijd correct zitten en zijn vastgemaakt, ongeacht het traject. U bent verantw ...

Auto's: