Auto's:

Peugeot 208: Volledige beveiliging - Alarmsysteem - Toegang tot de auto - Peugeot 208 - Instructieboekje (2017)Peugeot 208: Volledige beveiliging

Inschakelen

Zet het contact.uit en verlaat de auto.

Druk op de vergrendelknop van de afstandsbediening.

Het alarmsysteem is geactiveerd: het verklikkerlampje van de knop zal één keer per seconde knipperen.

De omtrekbeveiliging wordt geactiveerd na 5 seconden.

De interieurbeveiliging wordt geactiveerd na 45 seconden.

Indien een portier of de achterklep niet goed is gesloten, wordt de auto niet vergrendeld, maar worden de omtrek- en interieurbeveiliging na 45 seconden wel ingeschakeld.

Uitschakelen

Druk op de ontgrendelknop van de afstandsbediening.

Het alarmsysteem wordt uitgeschakeld; het verklikkerlampje van de knop gaat uit.

Automatisch inschakelen (afhankelijk van de uitvoering) Het systeem wordt automatisch ingeschakeld 2 minuten nadat het laatste portier of de achterklep is gesloten.

Om het afgaan van het alarm bij het openen van een portier of de achterklep te voorkomen, moet voor het openen eerst op de ontgrendelknop van de afstandsbediening worden gedrukt.

Beveiliging - met alleen de omtrekbeveiliging ingeschakeld

Schakel de interieurbeveiliging (en wegsleepbeveiliging als uw auto hiermee is uitgerust) uit om te voorkomen dat het alarm onnodig wordt ingeschakeld als bijvoorbeeld:

Uitschakelen van de interieurbeveiliging De wegsleepbeveiliging wordt ook uitgeschakeld (als uw auto hiermee is uitgerust).

Zet het contact uit.

Druk binnen 10 seconden op de knop tot het verklikkerlampje blijft branden.

Verlaat de auto.

Druk onmiddelijk op de vergrendelknop van de afstandsbediening.

Alleen de omtrekbeveiliging wordt ingeschakeld; het verklikkerlampje knippert één keer per seconde.

De interieur- en wegsleepbeveiliging worden uitsluitend uitgeschakeld als deze procedure elke keer na het afzetten van het contact wordt uitgevoerd.

Vergrendelen van de auto zonder het alarmsysteem in te schakelen

Vergrendel de auto of schakel de supervergrendeling in met de sleutel in het slot van het bestuurdersportier.

Zie ook:

KIA Rio. Wat te doen in een noodgeval tijdens het rijden
Als de motor afslaat op een kruising of kruispunt Zet de selectiehendel in stand N als de motor afslaat op een kruising of kruispunt en duw de auto naar een veilige plek. Als uw auto is ...

KIA Rio. Ontwaseming
OPMERKING Gebruik om beschadiging van de verwarmingsdraden te voorkomen nooit scherpe voorwerpen of reinigingsmiddelen met schurende bestanddelen om de achterruit te rei ...

Auto's: