Auto's:

Peugeot 208: Veranderen van frequentieband - Radio - PEUGEOT Connect Radio - Peugeot 208 - Instructieboekje (2017)Peugeot 208: Veranderen van frequentieband

Druk op RAD MEDIA om de hoofdpagina weer te geven.

Druk op de toets "OPTIES" om de tweede pagina weer te geven.

Druk op "Band" om de frequentieband te wijzigen.

Druk op het gearceerde gedeelte om te bevestigen.

Een zender opslaan

Selecteer een zender of een frequentie.

Druk kort op de lege ster. Als de ster is gevuld, is de radiozender al opgeslagen

Of

Selecteer een zender of een frequentie.

Druk op "Favorieten".

Houd de toets waaronder u de zender wilt opslaan lang ingedrukt.

RDS inschakelen en uitschakelen

Druk op RAD MEDIA om de hoofdpagina weer te geven.

Druk op de toets "OPTIES" om de tweede pagina weer te geven.

Inschakelen / uitschakelen "RDS".

Druk op het gearceerde gedeelte om te bevestigen.

Als de RDS-functie is ingeschakeld, zoekt de radio steeds naar de sterkste frequentie van een zender, zodat u ernaar kunt blijven luisteren. Onder bepaalde omstandigheden zijn sommige RDS-zenders echter niet in het hele land te ontvangen doordat de zenders niet het hele land dekken. Dit verklaart dat de zender tijdens het rijden kan wegvallen.

Zie ook:

Peugeot 208. Bedieningselementen op de stuurkolom
Selecteren/uitschakelen van de snelheidsbegrenzer. Verhogen van de ingestelde snelheid. Verlagen van de ingestelde snelheid. Inschakelen/onderbreken van de snelheidsbegrenzer. De s ...

Toyota Yaris. LDA (Lane Departure Alert)
Overzicht van de functie Bij het rijden op een weg met rijstrookmarkeringen herkent dit systeem de rijstroken met behulp van een als sensor werkende camera die de bestuurder waarschuwt als van de r ...

Auto's: