Auto's:

Peugeot 208: Systeeminstellingen
wijzigen - Configuratie - PEUGEOT Connect Nav - Peugeot 208 - Instructieboekje (2017)Peugeot 208: Systeeminstellingen wijzigen

Druk op Instellingen om de hoofdpagina weer te geven.

of

SETUP

Druk op de toets "OPTIES" om de tweede pagina weer te geven.

Selecteer "Schermconfiguratie".

Selecteer "Animatie".

Inschakelen of uitschakelen: "Automatische tekstweergave",

Selecteer "Lichtsterkte".

Verplaats de cursor om de lichtsterkte van het scherm en/of het instrumentenpaneel in te stellen.

Druk op Instellingen om de hoofdpagina weer te geven.

of

SETUP

Druk op de toets "OPTIES" om de tweede pagina weer te geven.

Selecteer "Systeemparameters".

Selecteer "Eenheden" om de eenheden voor afstand, verbruik en temperatuur te wijzigen.

Selecteer "Fabrieksparameters" om terug te keren naar de fabrieksinstellingen

Als het systeem wordt teruggezet op de fabrieksinstellingen, wordt Engels als taal ingesteld.

Selecteer "Systeeminfo" om de versie van de in het systeem geïnstalleerde modules te controleren.

Zie ook:

Peugeot 208. Verkeersinformatie ontvangen
De functie TA (Traffic Announcement) geeft voorrang aan TAwaarschuwingsmeldingen. Om te worden geactiveerd moet deze functie een radiozender die deze berichten uitzendt, goed kunnen ontvangen. ...

KIA Rio. U kunt de snelheidslimietregeling op een van de volgende manieren uitschakelen:
Druk nogmaals op de toets snelheidslimiet . Druk op de toets CRUISE (als U schakelaar CRUISE indrukt zal het cruise control-systeem ingeschakeld worden) Als u de toets O één kee ...

Auto's: