Auto's:

Peugeot 208: Stuurkolomschakelaars -
Type 1 - Stuurkolomschakelaars - PEUGEOT Connect Radio - Peugeot 208 - Instructieboekje (2017)Peugeot 208: Stuurkolomschakelaars - Type 1

Radio: Vorige/volgende voorkeuzezender selecteren.

Vorige/volgende item uit een menu of lijst selecteren.

Media: Vorig/volgend nummer selecteren.

Vorige/volgende item uit een menu of lijst selecteren.

Radio: Kort indrukken: zenderlijst weergeven.

Lang indrukken: zenderlijst bewerken.

Media: Kort indrukken: bestandsoverzicht weergeven.

Lang indrukken: sorteermogelijkheden weergeven.

Geluidsbron wijzigen (radio, USB-uitgang, AUX-uitgang (indien draagbaar apparaat is aangesloten, CD-speler, audiostreaming).

Een selectie bevestigen.

Verhogen van het geluidsvolume.

Verlagen van het geluidsvolume.

Geluid onderbreken/weer inschakelen door het gelijktijdig indrukken van de volumetoetsen.

Zie ook:

Peugeot 208. Bluetooth streaming audio
Streaming audio biedt de mogelijkheid om naar door de smartphone verzonden audiostreams te luisteren. Zorg dat het Bluetooth-profiel is geactiveerd en stel eerst het volume van het externe appar ...

Mazda 2. Voorspanners van veiligheidsgordels
De voorspanners functioneren verschillend afhankelijk van met welke typen airbags de auto is uitgerust. Zie voor meer bijzonderheden over de werking van de veiligheidsgordelvoorspanners, "Criteria ...

Auto's: