Auto's:

Peugeot 208: Gebruiksvoorschriften - AdBlue (BlueHDi-motoren) - Praktische informatie - Peugeot 208 - Instructieboekje (2017)Peugeot 208: Gebruiksvoorschriften

AdBlue is een oplossing op ureumbasis. Deze vloeistof is niet ontvlambaar, kleurloos en geurloos (koel bewaren).

Als het additief in contact komt met de huid, moet u de huid wassen met kraanwater en met zeep. Als additief in de ogen komt, spoel de ogen dan onmiddellijk en grondig gedurende ten minste 15 minuten met kraanwater of met een oogspoelmiddel. Raadpleeg een arts bij een branderig gevoel of blijvende irritatie.

Als de vloeistof wordt ingeslikt, spoel de mond dan met schoon water en drink vervolgens een ruime hoeveelheid water.

Onder bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld bij een hoge omgevingstemperatuur) kan het risico van het vrijkomen van ammoniakdampen niet worden uitgesloten: adem deze niet in.

Deze ammoniakdampen werken irriterend op de slijmvliezen (ogen, neus en keel).

Bewaar AdBlue buiten het bereik van kinderen, in de originele flacon of fles.

Als het AdBlue niet in de originele flacon wordt bewaard, verliest het zijn zuiverheid.

Gebruiksvoorschriften

Gebruik uitsluitend AdBlue die aan de norm ISO 22241 voldoet.

Verdun de AdBlue nooit met water.

Giet nooit AdBlue in de brandstoftank.

Flacons zijn verkrijgbaar bij het PEUGEOT-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Vul nooit AdBlue bij via een vulsysteem dat is bedoeld voor vrachtwagens.

Zie ook:

Peugeot 208. Plafonnier
Plafonnier Kaartleeslampjes In deze stand gaat de interieurverlichting geleidelijk branden: als de auto wordt ontgrendeld, als de sleutel uit het contact wordt verwijderd, als een ...

Skoda Fabia. Ritgegevens (multifunctie-indicatie)
Inleiding voor het onderwerp De weergave van de rijgegevens is alleen bij ingeschakeld contact mogelijk. De eenheden kunnen in het infotainment in het menu → → Eenheden worden ingesteld. I ...

Auto's: