Auto's:

Peugeot 208: Ergonomie en comfort - Peugeot 208 - Instructieboekje (2017)Peugeot 208: Ergonomie en comfort

Zie ook:

Peugeot 208. Handbediening
Het is mogelijk één of meer functies van de airconditioning handmatig in te stellen, terwijl de overige functies automatisch worden geregeld. Zodra u een instelling wijzigt, dooft ...

Mazda 2. Overschakelen van de display
Telkens wanneer tijdens weergave op de teksttoets ( 3 ) wordt gedrukt verandert de informatie die op de audiodisplay wordt getoond als volgt. Toets Informatie die op de audiodisplay w ...

Auto's: