Auto's:

Peugeot 208: De accu opladen met een acculader - 12 V-accu - Storingen verhelpen - Peugeot 208 - Instructieboekje (2017)Peugeot 208: De accu opladen met een acculader

Voor een optimale levensduur van de accu is het noodzakelijk om het laadniveau van de accu op voldoende capaciteit te houden.

In sommige gevallen kan het dan ook nodig zijn om de accu op te laden:

Neem contact op met het PEUGEOT-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Als u zelf de accu van uw auto gaat opladen, gebruik dan uitsluitend een lader die geschikt is voor loodaccu's en die een nominale spanning van 12 V heeft.

Volg de aanwijzingen van de fabrikant van de acculader.

Sluit de kabels nooit aan op de verkeerde polen.

De accu hoeft niet te worden losgekoppeld.

De accu opladen met een acculader

Een aantal functies, waaronder het Stop & Start-systeem, is niet beschikbaar als de laadtoestand van de accu onvoldoende is.

  Als deze sticker is aangebracht, mag uitsluitend een 12 V-lader worden gebruikt. Anders kan de elektrische uitrusting van het Stop & Start-systeem ernstig beschadigd raken.

Probeer nooit om een bevroren accu te laden - Risico op explosie! Als de accu bevroren is geweest, laat deze dan door het PEUGEOT-netwerk of door een gekwalificeerde werkplaats controleren op beschadigingen van de inwendige delen en op scheuren in de behuizing (kans op lekkage van giftig en corrosief zuur).

Accu loskoppelen

Als u de auto gedurende langere tijd niet gaat gebruiken, koppel dan de accu los. Op deze manier blijft het laadniveau van de accu voldoende om de motor weer te starten.

Voordat u de accu loskoppelt:

Koppel bij de accu alleen de pluspool (+) los.

Accupoolklem met snelsluiting

Loskoppelen van de plusklem (+)

Loskoppelen van de plusklem (+)

Weer aansluiten van de plusklem (+)

Weer aansluiten van de plusklem (+)

Forceer de hendel niet door erop te duwen, aangezien de accupoolklem niet kan worden vergrendeld als deze niet correct is geplaatst; herhaal de procedure.

Na aansluiten van de accukabels

Schakel het contact in nadat de accu weer is aangesloten en wacht minimaal één minuut alvorens de motor te starten: de elektronische systemen van de auto worden in die tijd gereset. Mochten er zich na deze handeling kleine storingen blijven voordoen, raadpleeg dan een PEUGEOT-dealer of een gekwalificeerde werkplaats.

Bepaalde elektronische systemen dient u zelf opnieuw te initialiseren (afhankelijk van modelversie). Raadpleeg daartoe de desbetreffende rubriek:

Tijdens de rit die volgt op het de eerste keer starten van de motor, werkt het Stop & Start-systeem mogelijk niet.

In dat geval werkt het systeem pas weer als de auto gedurende een bepaalde periode, die afhankelijk is van de omgevingstemperatuur en de laadtoestand van de accu (maximaal 8 uur), niet is gebruikt.

Zie ook:

Toyota Yaris. SRS-airbags
De SRS-airbags worden geactiveerd als de auto betrokken raakt bij bepaalde soorten zware aanrijdingen, die zouden kunnen leiden tot ernstig letsel voor de inzittenden. Ze werken samen met de ...

Skoda Fabia. Instellingen van het menu Navigatie
Routeopties In het hoofdmenu Navigatie de functietoets → Routeopties aantippen. 3 alternatieve routes voorstellen - In-/uitschakelen van het menu voor alternatieve routes (zuinig, snel, kort ...

Auto's: