Auto's:

Peugeot 208: Bluetooth-verbinding - Applicaties - PEUGEOT Connect Nav - Peugeot 208 - Instructieboekje (2017)Peugeot 208: Bluetooth-verbinding

Om veiligheidsredenen mag de bestuurder handelingen die de volle aandacht vragen, zoals het koppelen van een Bluetoothtelefoon aan het Bluetooth-handsfree systeem van het audiosysteem, uitsluitend uitvoeren bij stilstaande auto en ingeschakeld contact.

Activeer de Bluetooth-functie van uw telefoon en zorg ervoor dat deze "zichtbaar is voor iedereen" (configuratie van de telefoon).

Procedure via de telefoon

Selecteer de naam van het systeem in de lijst van gedetecteerde apparaten.

Accepteer op het systeem het verzoek om een verbinding met de telefoon te maken.

Voltooien van het koppelen, ongeacht of dit vanaf de telefoon of het systeem wordt gedaan: controleer of de door het telefoon en het systeem weergegeven code identiek zijn.

Procedure via het systeem

Druk op Connect-App om de hoofdpagina weer te geven.

of

Druk op de toets "OPTIES" om de tweede pagina weer te geven.

Druk op "Bluetooth-verbinding".

Selecteer "Zoeken".

Er verschijnt een overzicht van de waargenomen telefoon(s).

Als het koppelen niet is gelukt, wordt geadviseerd de Bluetooth-functie van uw telefoon even uit te zetten en opnieuw te activeren.

Selecteer de naam van de telefoon in de lijst.

Afhankelijk van het type telefoon wordt u gevraagd om de overdracht van uw contacten en berichten wel of niet te accepteren.

Verbinding delen

Het systeem stelt 3 verbindingsprofielen voor de telefoon voor:

Om gebruik te kunnen maken van online navigatie moet het profiel "Gegevens mobiel internet" zijn geselecteerd (indien uw auto niet beschikt over de diensten "Urgence- en Assistance-oproep"), nadat u eerst op uw smartphone het delen van de mobiele dataverbinding hebt geactiveerd.

Selecteer één of meer profielen.

Druk op "OK" om te bevestigen.

Zie ook:

Peugeot 208. Audio-instellingen
Druk op ♫ om het menu Audioinstellingen weer te geven. Druk op ♫ om de volgende instelling op te vragen. De volgende instellingen zijn mogelijk: AMBIANCE: BASS, TREBBLE en LOU ...

Mazda 2. Communicatie-instellingen
Selecteer het pictogram op het thuisscherm voor het tonen van het Communicatiescherm. Selecteer om de instelling wijzigen. Onderwerp Instelling Functie Bluetooth - ...

Auto's: