Auto's:

Peugeot 208: Bijvullen van AdBlue - AdBlue (BlueHDi-motoren) - Praktische informatie - Peugeot 208 - Instructieboekje (2017)Peugeot 208: Bijvullen van AdBlue

Als u zelf het reservoir wilt bijvullen, lees dan eerst aandachtig de volgende waarschuwingen.

Controleer bij koud weer of de omgevingstemperatuur van de auto hoger is dan -11 ºC. Als het kouder is, bevriest het AdBlue waardoor u het niet in het reservoir kunt gieten.

Laat uw auto enkele uren op een warmere plaats staan en vul vervolgens het reservoir bij.

Toegang tot de bagageruimte (1,6 liter BlueHDi Euro 6.1)

Toegang tot de bagageruimte

Toegang via de brandstofklep (1,5 liter BlueHDi Euro 6.2)

Toegang via de brandstofklep

Vullen

Vullen

Belangrijk: als het AdBlue- reservoir van uw auto helemaal leeg is (dit wordt aangegeven door de waarschuwingsmeldingen en u kunt in dat geval de motor niet meer starten), moet u het reservoir vullen met minimaal 4 liter en maximaal 10 liter vloeistof.

Spoel gemorste vloeistof onmiddellijk weg met koud water of veeg het weg met een vochtige doek.

Als de vloeistof is gekristalliseerd, verwijder het dan met een spons en warm water.

Na het vullen

Toegang via de bagageruimte (1,6 BlueHDi Euro 6.1)

Toegang via de brandstofvulklep (1,5 BlueHDi Euro 6.2)

Zie ook:

Peugeot 208. 12V-aansluiting
Open, wanneer u een 12V-accessoire (maximaal vermogen: 120 W) wilt aansluiten, het kapje en sluit een geschikte adapter aan. Neem het maximale vermogen van de aansluiting in acht (kan ...

Mazda 2. Overschakelen van de display (alleen AVRCP Ver. 1.3)
Telkens wanneer tijdens weergave op de teksttoets ( 3 ) wordt gedrukt verandert de informatie die op de audiodisplay wordt getoond als volgt. Toets Informatie die op de audiodisplay w ...

Auto's: