Auto's:

Peugeot 208: Bereik van de 1,5 BlueHDi
motor (Euro 6.2) - AdBlue-
actieradiusindicatoren - Meters - Instrumentenpaneel - Peugeot 208 - Instructieboekje (2017)Peugeot 208: Bereik van de 1,5 BlueHDi motor (Euro 6.2)

Actieradius groter dan 2.400 km Als het contact wordt aangezet, wordt er geen informatie over de actieradius weergegeven op het instrumentenpaneel.

Als u op deze knop drukt, wordt de actieradius tijdelijk weergegeven in combinatie met de melding "AdBlue: actieradius groter dan 2.400 km". Afhankelijk van de hoeveelheid AdBlue in het reservoir wordt vervolgens een melding weergegeven waarin staat aangegeven dat u de vloeistof kunt bijvullen.

Actieradius tussen 2.400 en 800 km (1,5 BlueHDi Euro 6.2)

Zodra het contact wordt aangezet, gaat dit verklikkerlampje ongeveer 30 branden in combinatie met een geluidssignaal en een melding (bijvoorbeeld "Vul AdBlue bij: starten niet mogelijk over x kilometers") die aangeeft hoeveel kilometer of mijl u nog kunt rijden met de resterende hoeveelheid additief.

Het minimumniveau is bereikt; vul zo snel mogelijk vloeistof bij.

Deze meldingen worden vergezeld van het advies om niet meer dan 10 liter AdBlue bij te vullen.

Actieradius tussen 800 en 100 km (1,5 BlueHDi Euro 6.2)

Zodra het contact wordt aangezet, gaat het verklikkerlampje branden in combinatie met een geluidssignaal (1 pieptoon) en een melding (bijvoorbeeld "Vul AdBlue bij: starten niet mogelijk over x kilometers") die aangeeft hoeveel kilometer of mijl u nog kunt rijden met de resterende hoeveelheid additief.

Tijdens het rijden worden het geluidssignaal en de melding elke 100 km weergegeven zolang er geen vloeistof is bijgevuld.

Vul zo snel mogelijk vloeistof bij om te voorkomen dat het reservoir helemaal leeg raakt en de motor niet meer gestart kan worden.

Actieradius kleiner dan 100 km (1,5 BlueHDi Euro 6.2)

Zodra het contact wordt aangezet, gaat het verklikkerlampje knipperen in combinatie met een geluidssignaal (1 pieptoon) en een melding (bijvoorbeeld "Vul AdBlue bij: starten onmogelijk over x km") die aangeeft hoeveel kilometer of mijl u nog kunt rijden met de resterende hoeveelheid vloeistof.

Tijdens het rijden worden het geluidssignaal en de melding elke 10 km weergegeven zolang er geen AdBlue is bijgevuld.

Vul zo snel mogelijk additief bij om te voorkomen dat het reservoir helemaal leeg raakt en de motor niet meer gestart kan worden.

Storing in verband met een te laag AdBlue-niveau

Als het contact wordt aangezet, gaat dit waarschuwingslampje knipperen, in combinatie met een geluidssignaal en de melding "Vul bij AdBlue: starten onmogelijk".

Het AdBlue-reservoir is leeg: het starten van de motor wordt geblokkeerd door het wettelijk verplichte startblokkeringssysteem.

Om de motor weer te kunnen starten moet het reservoir met minimaal 4 liter AdBlue worden gevuld.

Zie ook:

Mazda 2. Weergave
1. Selecteer hetpictogram op het thuisscherm voor het tonen van het Amusementscherm. 2. Selecteer of om over te schakelen naar de USB modus. De volgende pictogrammen worden getoond op het ond ...

Renault Clio. Achteruitrijcamera
Werking In de achteruitversnelling biedt de camera 1 (geplaatst op de achterklep of bij de nummerplaatverlichting achter bij break-uitvoeringen) op het multifunctioneel aanraakscherm 2 een ov ...

Auto's: