Auto's:

Peugeot 208: Bedieningselementen op de stuurkolom - Snelheidsbegrenzer
"LIMIT" - Rijden - Peugeot 208 - Instructieboekje (2017)Peugeot 208: Bedieningselementen op de stuurkolom

Bedieningselementen op de stuurkolom

  1. Selecteren/uitschakelen van de snelheidsbegrenzer.
  2. Verhogen van de ingestelde snelheid.
  3. Verlagen van de ingestelde snelheid.
  4. Inschakelen/onderbreken van de snelheidsbegrenzer.

De snelheid wordt ingesteld bij een draaiende motor, als de auto stilstaat of tijdens het rijden. De minimale snelheid die ingesteld kan worden is 30 km/h.

De snelheid wordt verhoogd naarmate het gaspedaal dieper wordt ingetrapt tot aan het zware punt van het gaspedaal, waarbij de ingestelde snelheid is bereikt.

Echter het intrappen van het pedaal voorbij dit weerstandspunt laat het toe de geprogrammeerde snelheid te overschrijden.

Om de snelheidsbegrenzing te hervatten laat u het gaspedaal geleidelijk los en keert u terug naar een snelheid onder de geprogrammeerde snelheid.

Het systeem kan worden bediend bij stilstaande auto met draaiende motor, of tijdens het rijden.

Selecteren

Selecteren

Er kan een snelheid worden ingesteld zonder de begrenzer in te schakelen.

Instellen van een snelheid

Er kan, bij draaiende motor, een snelheid worden ingesteld zonder de begrenzer in te schakelen.

Om de ingestelde snelheid te verhogen:

Druk op de toets SET +.

Druk de toets kort in om de snelheid met 1 km/h te verhogen.

Houd de toets ingedrukt om de snelheid in stappen van 5 km/h te verhogen.

Om de ingestelde snelheid te verlagen:

Druk op de toets SET -.

Druk de toets kort in om de snelheid met 1 km/h te verhogen.

Houd de toets ingedrukt om de snelheid in stappen van 5 km/h te verhogen. Activeren/onderbreken

Activeren/onderbreken

Druk op deze toets om de snelheidsbegrenzer te activeren. Druk er nogmaals op om de snelheidsbegrenzer te onderbreken.

Overschrijden van de ingestelde snelheidslimiet

Als het gaspedaal geleidelijk wordt ingetrapt, wordt de snelheid niet verhoogd, wel als het gaspedaal met kracht wordt ingetrapt tot voorbij het zware punt.

De begrenzer wordt tijdelijk uitgeschakeld en de ingestelde snelheid op het display gaat knipperen in combinatie met een geluidssignaal.

Verminder om de snelheidsbegrenzer weer in te schakelen uw snelheid tot deze lager is dan de ingestelde snelheid.

Zie ook:

Fiat Punto. Brandstofverbruik
De gegevens over het brandstofverbruik die vermeld zijn in de onderstaande tabel zijn bepaald op basis van de typegoedkeuringstests in overeenstemming met specifieke Europese Richtlijnen. BELANG ...

Mazda 2. Accu
WAARSCHUWING  Lees voor een veilige en juiste behandeling de volgende voorzorgsmaatregelen zorgvuldig alvorens de accu te gebruiken of te inspecteren: Maak bij het werken in de buurt v ...

Auto's: