Auto's:

Peugeot 208: Audio-instellingen - Autoradio /Bluetooth - Peugeot 208 - Instructieboekje (2017)Peugeot 208: Audio-instellingen

Druk op om het menu Audioinstellingen weer te geven.

Druk op om de volgende instelling op te vragen.

De volgende instellingen zijn mogelijk:

De verdeling van het geluid is een audioinstelling die zorgt voor een optimale geluidsweergave afgestemd op het aantal inzittenden in de auto.

De audio-instellingen AMBIANCE, TREBBLE en BASS zijn andere instellingen, die u voor elke geluidsbron apart kunt verrichten.

Zie ook:

Renault Clio. Ventilatieroosters
ontwasemingssleuf linker zijruit. ventilatierooster links. ontwasemingssleuven onder de voorruit. centrale ventilatieroosters. ventilatierooster rechts. ontwasemingssleuf rechter zijr ...

Toyota Yaris. Uitschakelen van de motor met een selectiehendel in een ander stand dan stand P (Multidrive CVT)
Als de motor wordt uitgezet terwijl de selectiehendel in een andere stand dan P staat, wordt de stand van het contact ACC, niet UIT. Voer de volgende procedure uit om het contact UIT te zetten: 1. ...

Auto's: