Auto's:

Peugeot 208: Allesdragers monteren - Praktische informatie - Peugeot 208 - Instructieboekje (2017)Peugeot 208: Allesdragers monteren

Allesdragers monteren

Houd u bij het monteren van de dwarsdragers aan hun montageplaats, deze zijn herkenbaar aan de bevestigingspennen in de portiersponningen.

Neem voor meer informatie contact op met het PEUGEOT-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Pas bij een belading hoger dan 40 cm uw snelheid aan de rijomstandigheden aan om schade aan de allesdragers en de bevestigingspunten op de auto te voorkomen.

Raadpleeg de wetgeving van uw land met betrekking tot het vervoeren van voorwerpen die langer zijn dan de auto.

Uit veiligheidsoverwegingen en om te voorkomen dat het dak van uw auto beschadigd raakt, is het raadzaam uitsluitend voor uw auto goedgekeurde allesdragers te gebruiken.

Houd u aan de montagevoorschriften en de gebruiksvoorwaarden die zijn vermeld in de handleiding die met de allesdragers is meegeleverd.

Aanbevelingen

Verdeel de lading gelijkmatig om te voorkomen dat een van de zijden wordt overbelast.

Plaats de zwaarste lading zo dicht mogelijk bij het dak.

Sjor de lading goed vast.

Rijd behoedzaam: wees bedacht op een grotere zijwindgevoeligheid. Bovendien kan de stabiliteit van de auto door de belading worden beïnvloed.

Tijdens een lange rit: controleer bij iedere stop of de lading goed vastzit.

Verwijder de allesdragers zodra deze niet meer nodig zijn.

Zie ook:

Mazda 2. Wat is Stitcher Radio?
Stitcher*1 radio is een toepassing die kan worden gebruikt voor het beluisteren van internetradio of streampodcasts. Aanbevolen gegevensinhoud wordt automatisch geselecteerd door deze te regis ...

Mazda 2. Sleepogen/Transporthaken
OPGELET Het sleepoog dient gebruikt te worden in noodsituaties, (bijvoorbeeld, bij het uit sneeuw of uit een greppel trekken van de auto). Wanneer de sleepogen gebruikt worden, di ...

Auto's: